Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Nezatvrdzujte dnes svoje srdcia, ale počúvajte Pánov hlas."

Mt 6

Liturgický prehľad na 1. pôstny týždeň 2021

Liturgický prehľad

na 1. pôstny týždeň 2021

Pondelok

22. II.

Katedry sv. Petra; apoštola; sviatok
      + Michal Krivjančin

Utorok

23. II.

 
      + Jozef Lelko, č.d. 270

Streda

24. II.

Kántry
      + Jozef Mesaroš

Štvrtok

25. II.

 
      zdr. Margity Ivanovej

Piatok

26. II.

Kántry
      + Margita Piškaninová – 30.deň pohrebu

Sobota

27. II.

Kántry
      + Michal Mihalčo

Nedeľa

28. II.

DRUHÁ  PÔSTNA  NEDEĽA
      + Michal Ivan

FARSKÉ OZNAMY

  1. Obdobie Veľkého pôstu – Vstupujeme do Prvého pôstneho týždňa. Spájajme sa s Ježišovým utrpením pobožnosťou Krížovej cesty. Nech jej každodenným uvažovaním rastie v nás túžba ozaj prežívať Kalvársku obetu nielen na pobožnosti, ale čím skôr pri jej skutočnom sprítomnení na sv. omši. Obetujme ju i za tých, ktorí ju v minulosti zanedbávali.
  2. Kántry – Tento týždeň stredu, piatok a sobotu sú jarné kántrové dni. Počas nich sa modlíme a postíme za odpustenie našich hriechov.
  3. Ofera – na kostol – milodarmi na kostolné potreby môžete prispieť pri vchode do kostola alebo formou prevodu na farský účet. Číslo účtu je na farskej web stránke. Pán Boh zaplať!