Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Chváľte, služobníci Pánovi, chváľte meno Pánovo."

Ž 113

Liturgický prehľad na 5. týždeň v Období „cez rok“ 2021

Liturgický prehľad

na 5. týždeň v Období „cez rok“ 2021

Pondelok

8. II.

 
      + Pavlína Burdová – pohrebná 

Utorok

9. II.

 
      + Margita Piškaninová – pohr.

Streda

10. II.

Sv. Školastiky, panny; spomienka
      + Michal, Alžbeta Božidarovi

Štvrtok

11. II.

Prebl. Panny Márie Lurdskej; spomienka / Svetový deň chorých
      + Štefan – 10.výr., č.d. 22

Piatok

12. II.

 
      BP Márie Zuščákovej – 65.r.

Sobota

13. II.

Bl. Panny Márie v sobotu; spomienka
      + Mária Mesarošová – 9.výr.

Nedeľa

14. II.

ŠIESTA  NEDEĽA  V  OBDOBÍ  „CEZ  ROK“ / Fašiangová nedeľa
      + Ján Piškanin – 3.výr.

FARSKÉ OZNAMY

  1. Výročie zjavenia v Lurdoch – Vo štvrtok uplynie 163.r. zjavenia Panny Márie sv. Bernadette v Lurdoch. V duchu sa spojme s týmto milostivým miestom. Nemôžme putovať, ani zúčastniť sa sv. omše. Môžeme však naplniť odkaz Panny Márie v Lurdoch – modliť sa za obrátenie hriešnikov a obetovať všetky obete na ten úmysel. V rodine pomodliť sa všetky časti sv. ruženca, Hodinky k Panne Márii a navštíviť našu Lurdskú jaskyňu so zapálenou sviecou. Keďže je to Svetový deň chorých modlime sa za trpiacich akoukoľvek chorobou, aby dokázali svoje utrpenie odovzdať Pánu Bohu na zbožný úmysel. Pri Panne Márii prosme o urýchlené odvrátenie pandémie. Veď práve v Lurdoch bolo veľa zázračných uzdravení. No k tomu si potrebujeme vyprosiť aj vieru, ktorá sa má prejaviť v našom obrátení. Iba vtedy sa dejú zázraky – najprv sa odvrátiť od hriechov, najprv sa zmeniť.
  2. Fašiangy – Budúca nedeľa je fašiangová, ktorá je prvým dňom zmiernej fašiangovej poklony. Vynahradzujme Pánu Bohu za voje hriechy a hriechy sveta osobnými modlitbami to, čo by sme inak vykonali pred Sviatosťou Oltárnou počas fašiangovej poklony. Možno si urobiť aj osobnú adoráciu duchovným spôsobom.
  3. Zbierka na kostol – v tomto čase vás opäť prosíme o milodary na kostolné potreby formou prevodu na farský účet. Pán Boh zaplať!