Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Bože, buď nám milostivý a žehnaj nás."

Ž 67

Liturgický prehľad na 4. týždeň v Období „cez rok“ 2021

Liturgický prehľad

na 4. týždeň v Období „cez rok“ 2021

Pondelok

1. II.

 
      + Andrej Polačko – 20.výr.

Utorok

2. II.

Sviatok OBETOVANIA PÁNA – Hromnice
      BP manž. Božidarových – 30. výr. sob. 

Streda

3. II.

S. Blažeja, biskupa a mučeníka; spomienka
      + Ján Petro – č.d. 518

Štvrtok

4. II.

1. štvrtok mesiaca
      + Andrej Čus – 2. výr.

Piatok

5. II.

1. piatok mesiaca
      BP čl. Bratstva B. Srdca

Sobota

6. II.

1. sobota mesiaca – fatimská
      BP čl. Ružencového bratstva

Nedeľa

7. II.

PIATA  NEDEĽA  V  OBDOBÍ  „CEZ  ROK“ / 1. nedeľa mesiaca
      + Pavlína Piškaninová – 3. výr.

FARSKÉ OZNAMY

  1. Hromnice – utorok je sviatok Obetovania Pána, tradične nazývaný Hromnice. Podľa Sv. Písma je to 40 deň po sviatku Božieho narodenia, keď Panna Mária a sv. Jozef niesli Božie Dieťa do jeruzalemského chrámu. V tomto roku sviece posvätíme až po obnovení bohoslužieb. V tento sviatok odkladáme všetku vianočnú výzdobu – vianočné stromčeky a betlehemy.
  2. 1. štvrtok – deň modlitieb za kňazov a nové kňazské, rehoľné a misijné povolania. Vložme tento úmysel do svojich modlitieb. Hodinu pred polnocou Prvého piatku si súkromne vykonajme Sv. hodinu Getsemani – čítaním Sv. Písma o Ježišovej smrteľnej úzkosti, rozjímaním a v duchu sa spojme pred bohostánkom.
  3. 1. piatokaj keď nemôžme pristúpiť k sv. prijímaniu, prežime tento deň v duchu pokánia a odprosovania Božského srdca za naše hriechy modlitbami, priatou obetou a pokáním. 
  4. 1. sobota  podobne ako Prvý piatok vynahradzujeme Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie urážky modlitbou sv. ruženca a nejakou dobrovoľne prijatou obetou. To všetko spojme s jej úmyslom za záchranu sveta.
  5. 1. nedeľa   členovia Ružencového bratstva si v tomto mesiaci tajomstvá nevymieňajú. Modlia sa pôvodné.
  6. Zbierka na kostol – v tomto čase vás opäť prosíme o milodary na kostolné potreby formou prevodu na farský účet. Pán Boh zaplať!