Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Nech je velebené meno Pánovo, odteraz až naveky."

Ž 113, 1

Liturgický prehľad na 3. týždeň v Období „cez rok“ 2021

Liturgický prehľad

na 3. týždeň v Období „cez rok“ 2021

Pondelok

25. I.

Obrátenie Sv. Pavla, apoštola; sviatok
      BP Pavla Mesaroša  – 70. r.

Utorok

26. I.

Sv. Timoteja a Títa, biskupov; spomienka
      + František Božidar č.d. 513

Streda

27. I.

 
      + Jozef Lelko – 30.deň

Štvrtok

28. I.

Sv. Tomáša Akvinského,kňza a učiteľa Cirkvi; spomienka
      BP Eriky Gičovej – 45. r.

Piatok

29. I.

 
      + Štefan, Mária Guterovi    č.d. 500

Sobota

30. I.

Bl. Panny Márie v sobotu; spomienka
      + Michal Kohut – 10. výr.

Nedeľa

31. I.

ŠVRTÁ  NEDEĽA  V  OBDOBÍ  „CEZ  ROK“
      + Juraj, Katarína, Makovcovi     č.d. 142

FARSKÉ OZNAMY

  1. Zbierka na kostol – v tomto čase vás opäť prosíme o milodary na kostolné potreby formou prevodu na farský účet. Pán Boh zaplať!