Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Mária hovorila: „Velebí moja duša Pána a môj duch jasá v Bohu, mojom Spasiteľovi.“"

Lk 1, 46-47

Liturgický prehľad na Druhý vianočný týždeň 2021

Liturgický prehľad

na Druhý vianočný týždeň 2021

Pondelok

4. I.

 
      BP rod. Dzurkovej, č.d. 408

Utorok

5. I.

TROJKRÁĽOVÁ  VIGÍLIA
    Trojkráľová večera v rodinách BP Anny Komarcovej

Streda

6. I.

Slávnosť  ZJAVENIA  PÁNA    Troch kráľov  /  prikázaný sviatok
      + Ján, Jozef, Anna, č.d. 109

Štvrtok

7. I.

Prvý štvrtok mesiaca
      BP Františky Kohutovej – 25.r.

Piatok

8. I.

 
      + Dušan Michalko

Sobota

9. I.

 
      + František Fencák – 30.deň

Nedeľa

10. I.

NEDEĽA  KRSTU  KRISTA  PÁNA  /  Obnova krstných sľubov
      + Jozef, Mária Bončík, č.d. 530

FARSKÉ OZNAMY

  1. Bohoslužby – zúčastňujeme sa na nich prostredníctvom televíznych prenosov a využívame možnosť duchovného sv. prijímania.
  2. Kostol – je otvorený iba k súkromnej modlitbe, bez hromadného schádzania sa.
  3. Zjavenie Pána – V utorok je trojkráľová vigília. Je to tretíkrát, kedy sa spolu ako rodiny stretávame na spoločnej večeri. V stredu je slávnosť Zjavenia Pána – Troch kráľov. Je to prikázaný sviatok, ktorý zasväcujeme zdržiavaním sa telesných prác.
  4. Prvý štvrtok mesiaca – prosme za posvätenie kňazov a vzbudenie nových kňazských povolaní.
  5. Prežívajme tento svätý vianoččas na spoločnej modlitbe v kruhu svojich rodín za odvrátenie pandémie.
  6. Nedeľa krstu Krista Pána – poďakujme sa za sv. krst, výchovu rodičov a krstných rodičov, pomodlime sa za nich a obnovme si svoje krstné sľuby, ktorými chceme patriť Pánu Bohu a nie Zlému. Text je v JKS.