Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Teraz je Syn človeka oslávený a v ňom je oslávený Boh."

Jn 13

Liturgický prehľad na Druhý vianočný týždeň 2021

Liturgický prehľad

na Druhý vianočný týždeň 2021

Pondelok

4. I.

 
      BP rod. Dzurkovej, č.d. 408

Utorok

5. I.

TROJKRÁĽOVÁ  VIGÍLIA
    Trojkráľová večera v rodinách BP Anny Komarcovej

Streda

6. I.

Slávnosť  ZJAVENIA  PÁNA    Troch kráľov  /  prikázaný sviatok
      + Ján, Jozef, Anna, č.d. 109

Štvrtok

7. I.

Prvý štvrtok mesiaca
      BP Františky Kohutovej – 25.r.

Piatok

8. I.

 
      + Dušan Michalko

Sobota

9. I.

 
      + František Fencák – 30.deň

Nedeľa

10. I.

NEDEĽA  KRSTU  KRISTA  PÁNA  /  Obnova krstných sľubov
      + Jozef, Mária Bončík, č.d. 530

FARSKÉ OZNAMY

  1. Bohoslužby – zúčastňujeme sa na nich prostredníctvom televíznych prenosov a využívame možnosť duchovného sv. prijímania.
  2. Kostol – je otvorený iba k súkromnej modlitbe, bez hromadného schádzania sa.
  3. Zjavenie Pána – V utorok je trojkráľová vigília. Je to tretíkrát, kedy sa spolu ako rodiny stretávame na spoločnej večeri. V stredu je slávnosť Zjavenia Pána – Troch kráľov. Je to prikázaný sviatok, ktorý zasväcujeme zdržiavaním sa telesných prác.
  4. Prvý štvrtok mesiaca – prosme za posvätenie kňazov a vzbudenie nových kňazských povolaní.
  5. Prežívajme tento svätý vianoččas na spoločnej modlitbe v kruhu svojich rodín za odvrátenie pandémie.
  6. Nedeľa krstu Krista Pána – poďakujme sa za sv. krst, výchovu rodičov a krstných rodičov, pomodlime sa za nich a obnovme si svoje krstné sľuby, ktorými chceme patriť Pánu Bohu a nie Zlému. Text je v JKS.