Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Teraz je Syn človeka oslávený a v ňom je oslávený Boh."

Jn 13

Liturgický prehľad Vo Vianočnej oktáve 2020

Liturgický prehľad

Vo Vianočnej oktáve 2020

Pondelok

28. XII.

Sv. betlehemských neviniatok; sviatok
Farský kostol 17.00 hod Sv. omša

+ Juraj, Katarína Kovaľovi

+ Andrej Čus – 30. deň 

Utorok

29. XII.

 
Farský kostol 17.00 hod Sv. omša

+ Michal, Alžbeta Mesarošovi, č.d. 92

+ Jozef Bončík, č.d. 54

Streda

30. XII.

 
Farský kostol 7.00 hod Sv. omša

BP Jany a Lucie – 40.r.

BP rod. Nemčíkovej, č.d. 142

Štvrtok

31. XII.

Záver občianskeho roka
Farský kostol 10.00 hod Ďakovná sv. omša

+ Václav, Alžbeta Daneckí, 54

+ Jozefína Košticháčová  

  23.45 hod 

Ďakovná pobožnosť

– Te Deum

 
  00.00 hod

Novoročná sv. omša

 farská 

za farnosť 

Piatok

1. I.

Slávnosť  Bl.  PANNY  MÁRIE  BOHORODIČKY – prikázaný sviatok   

Nový rok / Prvý piatok mesiaca

Farský kostol 7.30 hod Hodinky k Panne Márii  
  8.00 hod Sv. omša  + Michal, Pavlína Antoľákovi 
  10.00 hod Sv. omša + čl. Bratstva B. Srdca 
  14.40 hod Vešpery   
    Novoročná pobožnosť  

Sobota

2. I.

Prvá sobota mesiaca – fatimská 
Farský kostol 7.30 hod Hodinky k Panne Márii  
  8.00 hod Fatima

+ čl. Bratstva sv. ruženca

+ Bernardína Petriková – 10.výr.

  17.00 hod Sv. ruženec   

Nedeľa

3. I.

DRUHÁ  NEDEĽA  PO  NARODENÍ  PÁNA  /  Prvá nedeľa mesiaca
Farský kostol 8.00 hod Sv. omša + Andrej Havrilčák – 30.deň
  10.00 hod  Farská sv. omša  za farnosť 
  14.40 hod Vešpery    

FARSKÉ OZNAMY

  1. Popoludňajšia pobožnosť  O 14 40 hod. budú vešpery a po Korunke BM adorácia do 20 00 hod.
  2. Poklona Oltárnej Sviatosti – podľa oznamov.
  3. Lurdská jaskyňa – Pri Panne Márii nech horia sviece za požehnané prežitie Vianočného času a za odvrátenie epidémie.
  4. Záver občianskeho roka – Vo štvrtok dopoludnia poďakujeme Pánu Bohu za prežitý rok, počas dňa na adorácii budeme odprosovať za spáchané hriechy a večer strávme spolu s rodinou pri večeri, ktorá nech má tiež náboženský ráz.
    Pred polnocou bude spoločďakovná pobožnosť Te Deum a nový rok začneme sv. omšou, ktorou sa zasvätíme Panne Márii so všetkým, čo nás v ňom čaká.
  5. Plnomocné odpustky – Vo Vianočnom období ich môžme získať – na posledný deň roka za spev ďakovného hymnu Te Deum a na Nový rok za vzývanie Ducha Sv. Veni Creator, ktorým začneme cez deň novoročné sv. omše.
  6. Nový rok – Je slávnosť Bl. Panny Márie Bohorodičky. Je to prikázaný sviatok. Popoludní bude novoročná pobožnosť. V tento deň nás neviaže príkaz dňa pokánia, aj keď je piatok.
  7. V tomto týždni – je Prvý piatok, sv. omša obetovaná za čl. Bratstva B. Srdca s oferou. Fatimskú pobožnosť pripravuje ruža č.1.
  8. Rozpis služieb vo farnosti: 

Pobožnosť sv. ruženca v kostole: ruža č. 4., p. Jozefína Burdová, v sobotu večer ruža č. 11., v nedeľu popoludní ruža č. 12.

Liturgické služby

 

I. čítanie

žalm

II. čítanie

prosby

Pondelok 

Magdaléna Chvostaľová

xxx

xxx

Jozef Piškanin

Utorok 

Mária Kohutová

xxx

xxx

Mária Mesarošová

Streda 

Anna Savková

xxx

xxx

Michaela Čovanová

Štvrtok 

Michal Kohut

Terézia Tomášová

Jozef Polačko

Michal Kováč

xxx

Jozef Hančarik

Henrieta Gnipová

Jana Tomášová

Piatok

Emília Polačková

Františka Kohutová

Magdaléna Chvostaľová

Júlia Krivjanská

Jozef Polačko

Bernard Piškanin

Marta Burdová

Jana Dzurková

Sobota

Ruža č.1

xxx

xxx

Ruža č.1

Nedeľa

Erika Gičová

Eva Gutterová

Patrícia Piškaninová

Jozef Polačko

Jozef Piškanin

Michal Chvostaľ

Sára Dzurková

Ema Petrová

Upratovanie kostola: pondelok, 17 30 hod.: 

Jana Piškaninová, č.d. 206; Kristína Piškaninová, č.d. 29; Tatiana Piškaninová, č.d. 85; Petra Piteľová, č.d. 4; Helena Polačková, č.d. 434.

Upratovanie kostola: sobota, 9 15 hod.:

Anna Polačková, č.d. 533; Zuzana Polačková, č.d. 245; Anna Poľačková, č.d. 417; Jana Poľačková, č.d. 312; Zuzana Poľačková, č.d. 630.

Pán Boh zaplať všetkým, ktorí pomáhajú pri dôstojnom slávení bohoslužieb a starajú sa o čistotu a krásu Božieho domu.