Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Jasaj Bohu, celá zem."

Ž 66, 1

Polnočná sv. omša

Omša v noci (polnočná) – Anjelská bude 24.12 o 20:30.