Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Dobroreč, duša moja, Pánovi"

Ž 103

Polnočná sv. omša

Omša v noci (polnočná) – Anjelská bude 24.12 o 20:30.