Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Ty si Mesiáš, Syn živého Boha."

Mt 16, 13-19

Liturgický prehľad na Štvrtý adventný týždeň 2020

Liturgický prehľad

na Štvrtý adventný týždeň 2020

Pondelok

21. XII.

 
Farský kostol 6.30 hod Novéna + Roráty

BP Margity Gazdovej – 80.r.

BP čl. ruže č. 8 a + Oľga Gutterová

  10.30-12.00 Sv. spoveď  
  19.00-20.00 Sv. spoveď  

Utorok

22. XII.

 
Farský kostol 6.30 hod Novéna + Roráty

BP Evy Skarbovej – 63.r.

+ František Fencák 

  19.00-20.00 Sv. spoveď  

Streda

23. XII.

Záver Vianočnej novény k Sv. Rodine
Farský kostol 6.30 hod Novéna + Roráty

+ Michal Piškanin – 7.výr.

+ Andrej, Anna, č.d. 513

  19.00-20.00 Sv. spoveď  

Štvrtok

24. XII.

VIGÍLIA  BOŽIEHO  NARODENIA – Záver Adventného obdobia
Farský kostol 6.30 hod   Roráty  

+ Ján Kováč

+ Štefan Poľačko – 8.výr.

  20.30 hod

Omša v noci (polnočná)

– Anjelská

za farnosť 

Piatok

25. XII.

Slávnosť  NARODENIA  PÁNA
Farský kostol 8.00 hod

Omša na úsvite 

– Pastierska

za farnosť 
  10.00 hod

Omša vo dne (farská) 

– Slávnostná

Sobota

26. XII.

Sv. Štefana, prvého mučeníka; sviatok
Farský kostol 8.00 hod Sv. omša

+ Štefan Burda, č.d. 352

+ Michal Kohut, č.d. 12

  10.00 hod  Sv. omša  BP rod. Štefana a Juraja Nemčíkových 

Nedeľa

27. XII.

NEDEĽA  SV.  RODINY – Ježiša, Márie a Jozefa
Farský kostol 8.00 hod  Sv. omša

BP Anastázie Krivjanskej –18.r.

+ Michal, Alžbeta Božidarovi

  10.00 hod

Farská sv. omša 

s obnovou manž. sľubov

za farnosť 

FARSKÉ OZNAMY

  1. Popoludňajšia pobožnosť  O 14 40 hod. bude Novéna a po nej Hodina Milosrdenstva.
  2. Poklona Oltárnej Sviatosti – v pondelok do 20 00 hod.
  3. Lurdská jaskyňa – Pri Panne Márii nech horia sviece za požehnané prežitie Vianočného času a za odvrátenie epidémie.
  4. Vigília Božieho narodenia – Štedrý deň Vo štvrtok pri Rorátoch ukončíme adventné obdobie. Posledný adventný deň sa odporúča zachovať pôst, kto môže o chlebe a vode alebo aspoň zdržanlivosť od mäsitých pokrmov. Úmyslom je obetovať ho za rodinu a farnosť. Adventný veniec treba spáliť.

Kvôli neistej situácii počas pandemických opatrení vás budeme o ďalšom programe priebežne informovať.

  1. Ofera – Zbierka pri jasličkách je určená na udržiavanie Baziliky Božieho narodenia v Betleheme, ktorá stojí priamo na mieste, kde sa narodil Boží Syn.
  2. Prvoprijímajúci – Prosíme rodičov, aby využili čas prázdnin na zopakovanie učiva I. časti katechizmu – Katolícka vierouka. Po prázdninách bude preskúšanie.
  3. Rozpis služieb vo farnosti: 

Pobožnosť sv. ruženca v kostole: ruža č. 3., p. Henrieta Gnipová, v sobotu večer ruža č. 11., v nedeľu popoludní ruža č. 12.

Liturgické služby

 

I. čítanie

žalm

II. čítanie

prosby

Pondelok 

Mária Mesarošová

xxx

xxx

Ema Petrová

Utorok 

Jana Tomášová

xxx

xxx

Mária Chvostaľová

Streda 

Valéria Čopiková

xxx

xxx

Marta Burdová

Štvrtok 

Jana Dzurková

Anna Piškaninová

xxx

Júlia Krivjanská

xxx

Jozef Piškanin

Henrieta Gnipová

Miriama Chvostaľová

Piatok

Bernardína Piškaninová

Erika Gičová

Jozef Polačko

Patrícia Piškaninová

Jozef Hančarik

Michal Chvostaľ

Beáta Kohutová

Zuzana Chvostaľová

Sobota

Štefan Piškanin

Eva Skarbová

Júlia Krivjanská 

Michal Kováč

xxx

Magdaléna Chvostaľová

Eva Gutterová

Nedeľa

Eliška Fencáková

Mária Janušová

Patrícia Piškaninová

Magdaléna Chvostaľová

Bernard Piškanin

Jozef Polačko

Miloslava Hančariková

Emília Polačková

Upratovanie kostola: štvrtok, 7 00 hod.: 

Andrea Piškaninová, č.d. 85; Ivana Piškaninová, č.d. 488; Mária Piškaninová, č.d. 534; Katarína Piškaninová, č.d. 488; Patrícia Piškaninová, č.d. 254.

Pán Boh zaplať všetkým, ktorí pomáhajú pri dôstojnom slávení bohoslužieb a starajú sa o čistotu a krásu Božieho domu.