Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Jasaj Bohu, celá zem."

Ž 66, 1

Liturgický prehľad na Tretí adventný týždeň 2020

Liturgický prehľad

na Tretí adventný týždeň 2020

Pondelok

14. XII.

 
Farský kostol 6.30 hod Roráty

+ Milan Michrina

+ Jozef Košticháč

  10.30-12.00  Sv. spoveď   
  19.00-20.00 Sv. spoveď   

Utorok

15. XII.

Začiatok Vianočnej novény
Farský kostol 6.30 hod Novéna + Roráty

zdr. Margity Havrilčákovej

BP čl. ruže č. 8 a + Oľgu Gutterovú

  10.30-12.00  Sv. spoveď   
  19.00-20.00  Sv. spoveď  

Streda

16. XII.

 
Farský kostol 6.30 hod Novéna + Roráty

+ Oľga Gutterová

+ Jozef, Anna Petríkovi, č.d. 64

  10.30-12.00  Sv. spoveď   
  19.00-20.00 Sv. spoveď   

Štvrtok

17. XII.

 
Farský kostol 6.30 hod Novéna + Roráty

BP Petry Holotovej – 30.r.

BP Márie Gazdíkovej – 70.r.

  10.30-12.00  Sv. spoveď   
  19.00-20.00 Sv. spoveď   

Piatok

18. XII.

 
Farský kostol 6.30 hod Novéna + Roráty

+ Jozefína Burdová, č.d. 455

+ sr. Lilioza Burdová

  10.30-12.00  Sv. spoveď   
  19.00-20.00 Sv. spoveď   

Sobota

19. XII.

 
Farský kostol 6.00 hod Novéna + Roráty

+ Július Kotus – 15.výr.

+ Jozef Polačko, č.d. 251

  19.00-20.00 Sv. spoveď   

Nedeľa

20. XII.

ŠTVRTÁ  ADVENTNÁ  NEDEĽA
Farský kostol 7.30 hod Hodinky k Panne Márii  
  8.00 hod  Sv. omša BP Jany Fencákovej – 50.r.
  10.00 hod  Farská sv. omša  za farnosť 
  14.30 hod Novéna  

FARSKÉ OZNAMY

  1. Popoludňajšia pobožnosť  O 14 15 hod. bude pobožnosť sv. ruženca a po nej Hodina Milosrdenstva.
  2. Poklona Oltárnej Sviatosti – Adorácia začne po Rorátoch a ukončíme ju večer modlitbou sv. ruženca 19 15 hod. a vešperami s požehnaním s Oltárnou Sviatosťou.
  3. Vianočné spovedanie – V tomto roku nebude hromadné spovedanie, kňazi spovedajú iba vo svojich farnostiach. Preto vianočnú sv. spoveď začíname už v tomto týždni. Vykonajme si dôslednú prípravu, napravme staré krivdy a dobrým predsavzatím sa snažme o polepšenie života.
  4. Farská katechéza – iba sv. omša: prvoprijímajúci v utorok a birmovanci v piatok.
  5. Lurdská jaskyňa – Pri Panne Márii nech horia sviece za požehnané prežitie Adventu a dobrú vianočnú sv. spoveď.
  6. Advent – Vytrvalo a horlivo prežívajme svoje adventné predsavzatia. Od utorka ich spájame s vianočnou novénou k Sv. rodine.
  7. Ofera – Na budúcu nedeľu je decembrová zbierka na kostolné potreby a vianočnú výzdobu kostola. Pán Boh zaplať.
  8. Duchovné cvičenia – O. Peter Lasota, palotín z Michaloviec pozýva na duchovné cvičenia do Exercičného domu v Smižanoch: pre manželov 2 termíny: 8.I – 10.I.2021 alebo 12.II. –14.II.2021; pre všetkých 5.III. – 7.III.2021. Cena pobytu 55,-€/osoba. Prihlásiť sa treba na t.č. 0918 950 124.
  9. Milodary za službu kostolníka a kantora – Prosíme do konca týždňa vyplatiť v sakristii.
  10. Rozpis služieb vo farnosti: 

Pobožnosť sv. ruženca v kostole: ruža č. 2., p. Eva Skarbová, v sobotu večer ruža č. 11., v nedeľu popoludní ruža č. 12.

Liturgické služby

 

I. čítanie

žalm

II. čítanie

prosby

Pondelok 

Zuzana Chvostaľová

xxx

xxx

Beáta Kohutová

Utorok 

Anna Piškaninová

xxx

xxx

prvoprijímajúci

Streda 

Miriama Chvostaľová

xxx

xxx

Eliška Fencáková

Štvrtok 

Bernardína Piškaninová

xxx

xxx

Marta Burdová

Piatok

Štefan Piškanin

xxx

xxx

Michaela Čovanová

Sobota

Valéria Čopiková

xxx

xxx

Sára Dzurková

Nedeľa

Mária Kohutová

Miloslava Hančariková

Michal Kováč

Magdaléna Chvostaľová

Anna Savková

Jozef Hančarik

Mária Janušová

Terézia Tomášová

Upratovanie kostola: pondelok, 20 00 hod.: 

Andrea Petrová, č.d. 616; Juliána Petrová, č.d. 604; Alžbeta Petrová, č.d. 604; Mária Piškaninová, č.d. 330; Jana Piškaninová, č.d. 206.

Upratovanie kostola: sobota, 20 00 hod.:

Renáta Piškaninová, č.d. 254; Eva Piškaninová, č.d. 618; Henrieta Piškaninová, č.d. 614; Andrea Piškaninová, č.d. 503; Lucia Piškaninová, č.d. 29.

Pán Boh zaplať všetkým, ktorí pomáhajú pri dôstojnom slávení bohoslužieb a starajú sa o čistotu a krásu Božieho domu.