Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Bože, buď nám milostivý a žehnaj nás."

Ž 67

Liturgický prehľad na 34. týždeň v Období „cez rok“ 2020

Liturgický prehľad

na 34. týždeň v Období „cez rok“ 2020

Pondelok

23. XI.

 
Farský kostol 17.00 hod Sv. omša

zdr. Tobiasa, Jána, Johanky

+ Jozef Polačko, č.d. 251

Utorok

24. XI.

 
Farský kostol 17.00 hod Sv. omša

+ Ján Kováč

+ rodičov Božidarových a Radových

Streda

25. XI.

 
Farský kostol 6.00 hod Sv. omša

+ Jarmila Polačková – 1.výr.

+ Helena Kuchtová

Štvrtok

26. XI.

Začiatok Adventných rekolekcií farnosti
Farský kostol 17.00 hod Sv. omša s tematickou kázňou

BP manž. Teličkových

+ Michal Kohút, č.d. 12

  20.00 hod Sv. ruženec s euch. požehnaním   

Piatok

27. XI.

I. deň rekolekcií – Deň pôstu za farnosť
Farský kostol 9.00-12.00

Sv. spoveď

  
  15.00 hod  Sv. spoveď   
  17.00 hod  Sv. omša s tematickou kázňou  

BP Kataríny Piškaninovej – 30.r.

+ Jozef Junák – 5.výr. 

  20.00 hod Kajúca pobožnosť s kázňou   

Sobota

28. XI.

ADVENTNÁ  VIGÍLIA    začiatok nového cirkevného roka 

Požehnanie adventných vencov

Farský kostol 9.00 hod Sv. omša s tematickou kázňou  
  do 12.00  Sv. spoveď   
  15.00 hod  Sv. spoveď    
  16.30 hod  Hodinky k Panne Márii   
  17.00 hod  Sv. omša s tematickou kázňou 

BP rod. Lelkovej, č.d. 246

+ Marián Čisovský 

  20.00 hod  Sv. spoveď    
  20.30 hod Posvätné čítanie  

Nedeľa

29. XI.

PRVÁ  ADVENTNÁ NEDEĽA  III. deň rekolekcií – záver  
Farský kostol 7.30 hod Ranné chvály  
  8.00 hod  Sv. omša  BP rod. Božidarovej, č.d. 513
  10.00 hod  Farská sv. omša  za farnosť 
  14.40 hod Vešpery + Záver rekolekcií – požehnanie s odpustkami   

FARSKÉ OZNAMY

 1. Popoludňajšia pobožnosť  O 14 40 hod. budú vešpery a v Hodine Milosrdenstva Zasväcujúca pobožnosť Kristovi Kráľovi s plnomocnými odpustkami.
 2. Poklona Oltárnej Sviatosti – prebieha nepretržite 24. hod. Dobrovoľníkov prosíme o zápis na nočnú adoráciu. Nech vám Pán Boh odplatí vašu horlivosť a obetavosť. Úmysel adorácie: za odvrátenie epidémie a za požehnané ovocie farských rekolekcií.
 3. Farská katechéza – Príprava k sviatostiam je v tomto čase iba účasťou na sv. omši bez katechézy a to: prvoprijímajúci v utorok a birmovanci v piatok.
 4. Lurdská jaskyňa – V novembri zapaľujeme sviece s úmyslom za duše v očistci.
 5. Adventné rekolekcie – Od štvrtku do nedele budeme v našej farnosti prežívať požehnaný čas duchovnej obnovy, ktorá bude našou prípravou na nastávajúce Adventné obdobie. Rozjímanie nad Božím slovom počas tematických kázní, piatkový pôst, sviatosť pokánia, kajúce pobožnosti oslobodenia od zlého a následne záverečné Te Deum s plnomocnými odpustkami – to sú prostriedky na posvätenie našich duší.
  K sviatosti pokánia prosíme o dôslednú prípravu, ktorú si pripravte v pokoji doma podľa pripraveného spovedného zrkadla – je možnosť zobrať si ho zo stolíka v kostole. Keďže sa chýli ku koncu roka, odporúčame si vykonať generálnu sv. spoveď.
  Do nastávajúceho Adventu sa poraďme so spovedníkom, aké predsavzatie bude pre nás najlepšie.
  Úmysly sv. omší – kto chce dať odslúžiť sv. omšu aj mimo farnosť, môžete tak podporiť rehoľných kňazov v zahraničí. Úmysly bude zapisovať páter počas rekolekcií.
  Všetkých vás srdečne pozývame a povzbudzujeme celý týždeň modliť sa o pomoc Ducha Sv. a Božie požehnanie na tento milostivý čas.
 6. Advent – Nový cirkevný rok začneme adventnou vigíliou pri večernej sv. omši požehnaním adventných vencov. Pripravme si ich spoločne v rodine a dajme aj ich zhotoveniu náboženského ducha.
 7. Ofera – Na Prvú adventnú nedeľu je zbierka na katolícku charitu. V predvianočnom čase prispievame ľuďom, ktorí sú zdravotne, sociálne alebo finančne odkázaní na pomoc Cirkvi, lebo sa im nikto nevenuje. Podporme ich a modlime sa za nich. Keďže nie všetci budú môcť prísť v nedeľu na sv. omšu, pokladnička na oferu bude celý týždeň v kostole. Pán Boh zaplať. 
 8. Ohlášky – Sviatosť manželstva chcú prijať: Dávid Pastýr, rím. kat., syn rodičov Daniela a Jarmily rod. Bednárovej, nar. v Snine a býv. v Dlhom n/Cir. a Jana Buríková, rím. kat., dcéra rodičov Ladislava a Jana rod. Jelovej, nar. v Snine a býv. v Belej n/Cir. Sobáš: Belá n/Cir., 28.XI.2020. Ohlasujú sa po III. krát. Kto by vedel o nejakej prekážky, pre ktorú by menovaní nemohli prijať sviatosť manželstva, nech to oznámi na farskom úrade. Zároveň ich zahrňte do svojich modlitieb.
 9. Rozpis služieb vo farnosti: 

Pobožnosť sv. ruženca v kostole: ruža č. 7., p. Marta Burdová, v sobotu večer ruža č. 11., v nedeľu popoludní ruža č. 12.

Liturgické služby

 

I. čítanie

žalm

II. čítanie

prosby

Pondelok 

Henrieta Gnipová

xxx

xxx

Eva Skarbová

Utorok 

Mária Mesarošová

xxx

xxx

Emília Polačková

Streda 

Anna Piškaninová

xxx

xxx

Mária Janušová

Štvrtok 

Mária Chvostaľová

xxx

xxx

Magdaléna Chvostaľová

Piatok

Mária Kohutová

xxx

xxx

Jozef Hančarik

Sobota

Marta Burdová

Anna Savková

xxx

xxx

Valéria Čopiková

Jozef Piškanin

Nedeľa

Miriama Chvostaľová

Bernardína Piškaninová

Magdaléna Chvostaľová

Jozef Polačko

Štefan Piškanin

Bernard Piškanin

Michal Chvostaľ

Jana Dzurková

Upratovanie kostola: pondelok, 17 30 hod.: 

Ingrida Mesarošová, č.d. 472; Michaela Mesarošová, č.d. 626; Ingrid Mesarošová, č.d. 472; Michaela Mesarošová, č.d. 321; Jozefína Michalková, č.d. 330.

Upratovanie kostola: sobota, 7 00 hod.:

Erika Michrinová, č.d. 518; Anna Miková, č.d. 486; Mária Mikulová, č.d. 560; Mária Mikulová, č.d. 560; Mária Milčíková, č.d. 135.

Pán Boh zaplať všetkým, ktorí pomáhajú pri dôstojnom slávení bohoslužieb a starajú sa o čistotu a krásu Božieho domu.