Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Tvoje milosrdenstvo, Pane, nech je nad nami"

Ž 33

Liturgický prehľad na 32. týždeň v Období „cez rok“ 2020

Liturgický prehľad

na 32. týždeň v Období „cez rok“ 2020

Pondelok

9. XI.

Výročie posviacky Lateránskej baziliky
Farský kostol 7.00 hod. Sv. omša BP rod. Janušovej, č.d. 539

Utorok

10. XI.

Sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi; spomienka
Farský kostol 7.00 hod. Sv. omša rod. Piškaninovej, č.d. 16

Streda

11. XI.

Sv. Martina z Tours, biskupa, spomienka
Farský kostol 7.00 hod. Sv. omša + Michal, Mária Piškaninovi – 20.výr.

Štvrtok

12. XI.

Sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka; spomienka
Farský kostol 7.00 hod. Sv. omša + Michal Kohút, č.d. 12

Piatok

13. XI.

 
Farský kostol 7.00 hod. Sv. omša + Jozef Košticháč

Sobota

14. XI.

Bl. Panny Márie v sobotu
Farský kostol 7.00 hod. Sv. omša + Štefan Kunc – 3.výr.

Nedeľa

15. XI.

TRIDSIATA  TRETIA  NEDEĽA  V  OBDOBÍ  „CEZ  ROK“
Farský kostol 7.00 hod. Sv. omša + Ján Džugan – 5.výr.

FARSKÉ OZNAMY

 1. November – Plnomocné odpustky pre duše v očistci možno získať celý november za týchto podmienok:
  1. Vybrať si 8 ľubovoľných dní do konca novembra (nemusia súvisle nasledovať za sebou)
  2. Byť v stave posväcujúcej milosti (vyspovedaný)
  3. Pristúpiť k sv. prijímaniu
  4. Modlitba na úmysel Sv. Otca
  5. Navštíviť cintorín a pomodliť sa akúkoľvek modlitbu za zosnulých, v závere vzbudiť si ľútosť nad hriechmi a náklonnosťami k zlému a úmysel získať odpustky pre duše v očistci (možno aj pre konkrétnu dušu)

  Toto platí ako náhrada za Oktávu modlitieb za duše v očistci, ktorú bežne prežívame od 1. do 8. XI. Okrem toho si možno zvoliť náhradu za 2. november, keď možno získať odpustky 2 krát – okrem cintorína aj v kostole. Platia tie isté podmienky (stačí jedno sv. prijímanie), ale ako odpustkový skutok je návšteva kostola spojená s Modlitbou Pána (Otče náš) a Vyznanie viery (Verím v Boha). Tiež v závere vzbudiť si ľútosť nad hriechmi a náklonnosťami k zlému a úmysel získať odpustky pre duše v očistci (možno aj pre konkrétnu dušu).

  Okrem toho starí, chorí a všetci, ktorí z vážnych dôvodov nemôžu vychádzať z domu, a to aj z dôvodu obmedzení v čase pandémie, môžu získať odpustky.  Stačí ak sa v duchu spoja so spoločenstvom Cirkvi, zrieknu sa akéhokoľvek hriechu s úmyslom splniť akonáhle to bude možné tri ďalšie zvyčajné podmienky (sviatostná spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca) a pred obrazom Pána Ježiša alebo Panny Márie sa pomodlia zbožne modlitby za zosnulých. Môžu to byť napr. Ranné chvály alebo Vešpery za zosnulých, svätý ruženec, Korunka Božieho milosrdenstva alebo iné modlitby za zosnulých alebo sa zahĺbia do meditačného čítania jedného z evanjeliových úryvkov ponúkaných v liturgii za zosnulých alebo vykonajú skutok milosrdenstva, obetujúc Bohu bolesti a útrapy vlastného života.

 2. Sv. omše – sú iba v obmedzenom režime. Zúčastniť sa môžu príbuzní, za koho je obetovaná sv. omša – max. 4 osoby z rodiny. Pri vstupe do kostola sa musia kostolníkovi preukázať negatívnym testom. Záujemci o sv. omšu nech sa vždy vopred prihlásia u p. kostolníka.
 3. Sviatosť pokánia – v tomto čase sa nevysluhuje spoločne, ale po osobnej dohode s kňazom.
 4. Poklona Oltárnej Sviatosti – prebieha nepretržite 24. hod. Prosíme záujemcov, aby sa zapisovali do tabuľky a počas dňa horlitelia ruží zabezpečovali jednotlivé hodiny po dohode s členmi ruže – postarajte sa striedať ochotných členov na všetky dni týždňa. Ruženčiari, buďte horliví a ochotní stráviť čas na modlitbe pred sviatostným Pánom Ježišom. Najmä táto doba to veľmi potrebuje a naše rodiny a farnosť najviac.
 5. Rodičia – nielen prvoprijímajúcich a birmovancov. Vaša účasť na adorácii sa veľmi žiada. Pokiaľ nemožno byť na sv. omši, povzbudzujte a prichádzajte s členmi rodín na poklonu, aby viera v našich rodinách nevyhasla.
 6. Piatkový pôst – Do 18. decembra 2020 sa každý piatok postíme ako na Veľký piatok s úmyslom za odvrátenie pandémie. Zároveň prosíme za obrátenie sveta k Pánu Bohu.
 7. Lurdská jaskyňa S úmyslom za zosnulých možno zapáliť sviecu pri Panne Márii a odporúčať jej v modlitbe dušu zosnulého.
 8. Ofera – Keďže nemáme možnosť prispievať na kostol riadnymi zbierkami, prosíme vás o zaslanie milodaru na bankový účet farnosti (internetová stránka). Pán Boh zaplať.
 9. Ohlášky – Sviatosť manželstva chcú prijať: Dávid Pastýr, rím. kat., syn rodičov Daniela a Jarmily rod. Bednárovej, nar. v Snine a býv. v Dlhom n/Cir. a Jana Buríková, rím. kat., dcéra rodičov Ladislava a Jana rod. Jelovej, nar. v Snine a býv. v Belej n/Cir. Sobáš: Belá n/Cir., 28.XI.2020. Kto by vedel o nejakej prekážky, pre ktorú by menovaní nemohli prijať sviatosť manželstva, nech to oznámi na farskom úrade. Zároveň ich zahrňte do svojich modlitieb.