Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Bože, buď nám milostivý a žehnaj nás."

Ž 67

Liturgický prehľad na 30. týždeň v Období „cez rok“ 2020

Liturgický prehľad

na 30. týždeň v Období „cez rok“ 2020

Pondelok

26. X.

 
Farský kostol   Sv. omša + Oľga Gutterová – pohrebná

Utorok

27. X.

 
Farský kostol   Sv. omša BP Jaroslava Rybára – 40.r.

Streda

28. X.

Sv. Šimona a Júdu, apoštolov; sviatok / Výročie farských misií
Farský kostol   Sv. omša + Michal Krivjančin – 25.výr.

Štvrtok

29. X.

 
Farský kostol   Sv. omša

+ kňaz Ján Gnip

+ Michal Kohút, č.d. 12

Piatok

30. X.

 
Farský kostol   Sv. omša BP Márie Poľačkovej – 80.r.

Sobota

31. X.

Bl. Panny Márie v sobotu / Záver Októbrových pobožností
Farský kostol   Sv. omša BP Jána Skarbu – 40.r.

Nedeľa

1. XI.

Slávnosť  VŠETKÝCH  SVÄTÝCH / Prvá nedeľa mesiaca

Začiatok Oktávy za duše v očistci

Farský kostol   Sv. omša + Jozef Januš

 

FARSKÉ OZNAMY

  1. Výročie farských misií – V stredu je výročný deň našich farských misií. Pri uctení Misijného kríža za obvyklých podmienok možno získať odpustky. Misijné kríže máme doma, ktoré sme si počas misií zakúpili. V tento deň sa za našu farnosť pomodlime pobožnosť Krížovej cesty a s úctou pobozkajme Misijný kríž. Pripojme k tomu úmysel získať s tým spojené odpustky.
  2. Októbrové pobožnosti – zakončíme v sobotu. Zvykli sme konať Ružencovú procesiu na záver mariánskeho mesiaca. Teraz sa v duchu spojme s niektorým z pútnických miest a s dôverou sa zasväťme Božej Matke. Pokiaľ sa sv. omše neslávia verejne, pokračujme v rodinnej a osobnej modlitbe doma pri mariánskom oltáriku.
  3. Halloween – Ani tento rok sa nedajme nahovoriť na satanské zvyklosti spojené s touto udalosťou. Odmietnime tzv. „halloween výzdoby“ dvorov a obydlí – vyrezávané dyne a sviece. My katolíci sa modlíme k svätým a vzývame ich pomoc pre seba a našich zosnulých. Neprivolávajme sily Zla navonok nevinnou zábavou. V tieto dni budeme myslieť v modlitbách na našich zosnulých a nie na zlých duchov.
  4. Slávnosť Všetkých svätých – Je to sviatok oslávenej Cirkvi v nebi, ktorá oroduje za nás – putujúcu Cirkev na zemi a Cirkev trpiacu v očistci. Veľmi potrebujeme ich pomoc, preto vzývajme v modlitbe našich krstných a birmovných patrónov, modlime sa aj na ich príhovor za odvrátenie pandémie a každého zla tela a duše, čo na nás číha na zemi.
  5. Prvá nedeľa mesiaca – Ružencové tajomstvá zatiaľ nemeníme. Každý sa modlí doterajšie tajomstvo aj v ďalšom mesiaci.
  6. Ofera – Keďže nemáme možnosť prispievať na kostol riadnymi zbierkami, prosíme vás o zaslanie milodaru na bankový účet farnosti (IBAN: SK2902000000000054545532). Pán Boh zaplať.