Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Príď, Pane, do svojho svätého chrámu."

Ž 24

Liturgický prehľad na 29. týždeň v Období „cez rok“ 2020

Liturgický prehľad

na 29. týždeň v Období „cez rok“ 2020

Pondelok

19. X.

 
Farský kostol 7.00 hod Sv. omša poď. a BP Jozefa Chvostaľa – 70.r.

Utorok

20. X.

 
Farský kostol 7.00 hod Sv. omša + Michal Kohút, č.d. 12

Streda

21. X.

 
Farský kostol 7.00 hod Sv. omša BP Valérie Gnipovej – 60.r.

Štvrtok

22. X.

Sv. Jána Pavla II., pápeža; spomienka
Farský kostol 7.00 hod Sv. omša BP novomanž. Pastyrových

Piatok

23. X.

 
Farský kostol 7.00 hod Sv. omša BP Patrície Piškaninovej – 20.r.

Sobota

24. X.

Bl. Panny Márie v sobotu
Farský kostol 7.00 hod Sv. omša + Ján Kováč

Nedeľa

25. X.

TRIDSIATA  NEDEĽA  V  OBDOBÍ „CEZ ROK“
Farský kostol 7.00 hod Sv. omša + Jozef Gnip – 1.výr.

FARSKÉ OZNAMY

 1. Usmernenia v čase epidémie
  • Bohoslužby sa konajú iba v obmedzenom počte. Na sv. omšu môžu prísť 4 členovia rodiny, ktorých úmysel sa slúži.
  • Kostoly sú otvorené iba pre súkromnú modlitbu. Poklona Oltárnej Sviatosti trvá 24. hod. nepretržite. Kto má ochotu zapojiť sa do nočnej adorácie, prosíme, aby sa zapísal kvôli istote adorátorov. Pán Boh zaplať.
  • Farské katechézy budú pokračovať až po uvoľnení zákazu zhromažďovania sa. Prvoprijímajúci a birmovanci pre posilnenie svojej viery nech si súkromne vykonajú adoráciu Oltárnej Sviatosti.
  • Plánované zbierky sa uskutočnia v náhradných termínoch podľa usmernenia z ABÚ Košice. Na kostolné potreby môžete prispieť do pokladničky vzadu za lavicami. Pán Boh zaplať.
  • Neustávajme v modlitbe sv. ruženca a prosme Pána Boha o posilnenie našej viery aj v tomto čase obmedzení.
 2. Zmena času – na budúci týždeň sa zo soboty na nedeľu mení letný čas na zimný, t.z. 1 hod dozadu.
 3. Rozpis služieb vo farnosti:

Upratovanie kostola: pondelok, 17 00 hod.:

Mária Lelková, č.d. 370; Mária Lelková, č.d. 376; Lucia Lelková, č.d. 426; Veronika Lelková, č.d. 426; Lucia Lelková, č.d. 525.

Upratovanie kostola: sobota, 7 30 hod.:

Mária Lelková, č.d. 376; Valéria Leňková, č.d. 293; Martina Lučková, č.d. 251; Viktória Lučková, č.d. 251; Marta Lučková, č.d. 529.

Pán Boh zaplať všetkým, ktorí pomáhajú pri dôstojnom slávení bohoslužieb a starajú sa o čistotu a krásu Božieho domu.