Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Dobroreč, duša moja, Pánovi"

Ž 103

Usmernenie v čase pandémie platné od 15. októbra 2020

S účinnosťou od 15. októbra 2020 na základe usmernenia otca arcibiskupa:

  • Verejné bohoslužby, spoločné pobožnosti, procesie, farské stretnutia sa nekonajú.
  • Farské kostoly zostanú otvorené iba pre súkromnú modlitbu. Podobne ako v jari prebieha 24 hod. poklona Oltárnej Sviatosti. Prosíme dobrovoľníkov, aby si rozdelili hlavne nočné hodiny.
  • Kňazi slúžia súkromne sväté omše na dohodnuté úmysly.
  • Krst, sobáš a pohrebné obrady môžu byť vykonané s tým, že platí obmedzenie jedna osoba na 15 metrov štvorcových v interiéri; v exteriéri nutné dodržať dvojmetrové odstupy.
  • Farské katechézy budú pokračovať po uvoľnení zákazu hromadných podujatí.