Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Moje ovce počúvajú môj hlas, ja ich poznám a ony idú za mnou."

Jn 10, 27

Liturgický prehľad na 28. týždeň v Období „cez rok“ 2020

Liturgický prehľad

na 28. týždeň v Období „cez rok“ 2020

Pondelok

12. X.

 
Farský kostol 17.00 hod Sv. omša

+ Pavol Piškanin – 22.výr.

+ Dávid Januš

Utorok

13. X.

 
Farský kostol 17.00 hod Sv. omša BP rod. Petrovej a Hilmerovej

Streda

14. X.

 
Farský kostol 6.00 hod Sv. omša + Jozef Košticháč

Štvrtok

15. X.

Sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi, spomienka
Farský kostol 17.00 hod Sv. omša

+ Jozef Burda – 10.výr.

+ Jozef Polačko, č.d. 251

Piatok

16. X.

Sv. Margity Márie Alacoque, panny; spomienka
Farský kostol 17.00 hod Sv. omša

BP Mie Dvulit – 2.r.

+ Veronika Petríková – 1.výr.

Sobota

17. X.

Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka; spomienka
Farský kostol 7.00 hod Sv. omša

BP Magdalény Kušnírovej – 50.r.

BP manž. Kminiakových – 10.r. sob.

Nedeľa

18. X.

DVADSIATA  DEVIATA  NEDEĽA V OBDOBÍ „CEZ ROK“  /  Misijná nedeľa
Farský kostol 8.00 hod Sv. omša

BP Heleny Piškaninovej – 80.r.

BP Antona Piškanina s rod.

  10.00 hod  Farská sv. omša  za farnosť 
  14.30 hod Okt. pobožnosť  

FARSKÉ OZNAMY

 1. Popoludňajšia pobožnosť – Dnes bude októbrová pobožnosť o 14 30 hod. s euch. požehnaním.
 2. Lurdská jaskyňa – pobožnosť sv. ruženca každý deň po sv. omši, v sobotu o 18 00 hod., v nedeľu o 14 30 hod.
 3. Poklona Oltárnej Sviatosti – Denná adorácia v Kostole sv. Anny, nočná vo Farskom kostole.

  Deň

  Denná adorácia

  Nočná adorácia

  Pondelok

  00 – 16 00

  vešpery

  xxx

   

  Utorok

  00 – 16 00

  vešpery

  18 00 – 7 00

   

  Štvrtok

  00 – 16 00

  vešpery

  xxx

   

  Piatok

  00 – 16 00

  vešpery

  18 00 – 6 00

  Ranné chvály

  Nedeľa

  15 00

  pob.

  xxx

   

  Ostatné dni možno súkromne adorovať v Kostole sv. Anny po celý deň. Dobrovoľníkov na nočnú adoráciu prosíme, aby sa zapísali, kvôli istote prítomnosti adorátorov. Pán Boh zaplať za vašu obetu.

  Úmysel adorácie: za odvrátenie epidémie.

 4. Sviatosť pokánia – pol hodiny pred sv. omšou, okrem nedele a sviatkov.
 5. Sv. prijímanie – K sv. prijímaniu možno pristúpiť Po, Ut, Štv, Pia o 7 00 hod., 15 00 hod. a po sv. omši.
 6. Októbrové pobožnosti – pred sv. omšou zabezpečujú zodpovední za jednotlivé spoločenstvá 5 osôb:

Pondelok

Modlitby matiek

Utorok

deti

Streda

muži

Štvrtok

miništranti

Piatok

mládež

Sobota, Nedeľa

Ruž. bratstvo

 1. Katechézy – Birmovanci: v pondelok o 18 00 hod., prvoprijímajúci: v utorok o 15 30 hod.
 2. Októbrové pobožnosti – Schádzajme sa doma pri mariánskom oltáriku na pobožnosť sv. ruženca a vyprosujme si od Panny Márie ochranu pred zlom tela i duše.
 3. Milión detí – V nedeľu, 18.X. o 9 00 hod. sa koná celosvetová akcia, ktorej cieľom je zhromaždiť milión detí na modlitbu sv. ruženca s úmyslom vyprosiť obrátenie a pokoj pre svet. Je to nedeľa, preto rodičia motivujte deti a pripojte sa s nimi k tejto modlitbe.
 4. Pompejská novéna – Mnohí sa modlia Pompejskú novénu počas roka. Je vhodné ju znova začať teraz v mariánskom mesiaci. Od piatku 16.X. vychádza jej zakončenie na 8.XII. – sviatok Nepoškvrneného počatia bl. Panny Márie. Odporúčame vám využiť túto možnosť a zveriť Panne Márii svoj úmysel.
 5. Misijná nedeľa – Budúca nedeľa je Misijná nedeľa. Už v tomto týždni pamätajme na kňazov, rehoľníkov, lekárov, učiteľov a ich spolupracovníkov, ktorí v ťažkých podmienkach – bez vody, jedla, počas bombardovania aj v neľahkých prírodných situáciách – povodne, požiare a pod. pracujú na šírení Božieho kráľovstva a záchrane nesmrteľných duší. Pomôžme im modlitbou a finančným spôsobom. Na tento cieľ bude ofera najbližšiu nedeľu.
 6. Darujte svetu kňaza – V krajinách Afriky, Ázie a Južnej Ameriky stále prevláda nedostatok kňazov. Pápežské misijné diela na Slovensku preto organizujú akciu „Darujte svetu kňaza“. Jednotlivci, viaceré osoby alebo spoločenstvá si môžu adoptovať bohoslovca na misiách. Adopcia zahŕňa modlitbu zaňho a finančnú podporu vo výške 600,-€ na jeden akademický rok. Finančná podpora môže byť mesačná – 50,-€, ročná – 600,-€, celé štúdium (4 roky) – 2 400,-€. Podpora pokrýva polovicu nákladov na štúdium, ubytovanie a stravu pre bohoslovca v kňazskom seminári. Ostatné náklady hradí diecézny biskup a iní zahraniční sponzori. Ak si chcete adoptovať bohoslovca, zaregistrujte sa na webovej stránke: misijnediela.sk. Je možnosť si vybrať akéhokoľvek bohoslovca alebo konkrétneho a v tom prípade vám pošlú fotografiu a jeho údaje. Podrobnejšie informácie dostanete na e-mailovej adrese: infomisijnediela.sk alebo telefonicky na t.č. 02 529 64 916.
 7. Rozpis služieb vo farnosti:

Pobožnosť sv. ruženca v kostole: podľa rozpisu okt. pobožnosti.

Lurdská jaskyňa: ruža č. 6., v sobotu ruža č. 11., v nedeľu ruža č. 12.

Liturgické služby

 

I. čítanie

žalm

II. čítanie

prosby

Pondelok

Štefan Piškanin

xxx

Henrieta Gnipová

Utorok

Anna Savková

xxx

Mária Mesarošová

Streda

Miloslava Hančariková

xxx

Michal Kohut

Štvrtok

Jana Dzurková

xxx

Emília Polačková

Piatok

Jozef Polačko

xxx

Jana Tomášová

Sobota

Jozef Piškanin

xxx

Magdaléna Chvostaľová

Nedeľa

Eva Skarbová

Bernardína Piškaninová

Beáta Kohutová

Bernard Piškanin

Upratovanie kostola: pondelok, 17 30 hod.:

Iveta Krivjanská, č.d. 556; Júlia Krivjanská, č.d. 561; Anastázia Krivjanská, č.d. 561; Anna Kuncová, č.d. 110; Viera Kurillová, č.d. 573.

Upratovanie kostola: sobota, 7 30 hod.:

Magdaléna Kušnírová, č.d. 617; Klaudia Kušnírová, č.d. 617; Kamila Lelková, č.d. 426; Anna Lelková, č.d. 132; Mária Lelková, č.d. 288.

Pán Boh zaplať všetkým, ktorí pomáhajú pri dôstojnom slávení bohoslužieb a starajú sa o čistotu a krásu Božieho domu.