Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Pán je môj pastier, nič mi nechýba."

Ž 23, 1

Liturgický prehľad na 26. týždeň v Období „cez rok“ 2020

Liturgický prehľad

na 26. týždeň v Období „cez rok“ 2020

Pondelok

28. IX.

Sv. Václava, mučeníka; spomienka
Farský kostol 15.30 hod Sv. spoveď  
  17.00 hod Sv. omša 

+ Ján Polačko – 3.výr.

+ Ján, Anna, č.d. 513 

Utorok

29. IX.

Sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov; sviatok
Farský kostol 8.00-9.00 Sv. spoveď  
  15.30 hod Sv. spoveď  
  17.00 hod Sv. omša

+ Michal Kohút, č.d. 12

+ Štefan Kohut, č.d. 345 a za obr. Bohuznámeho

Streda

30. IX.

Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi; spomienka
Farský kostol 6.00 hod Sv. omša + Veronika Bončíková, č.d. 344

Štvrtok

1. X.

Sv. Terézie z Lisieux, panny a uč. Cirkvi; spomienka / Prvý štvrtok mesiaca

Začiatok októbrových pobožností

Farský kostol 8.00-9.00 Sv. spoveď  
  15.30 hod Sv. spoveď   
  17.00 hod Sv. omša 

zdr. a poď. Márie Piškaninovej, č.d. 331;

+ Jana Petríková – 10.výr. 

Piatok

2. X.

Sv. anjelov strážcov; spomienka / Prvý piatok mesiaca
Farský kostol 6.00 hod Sv. omša + kňaz Michal Mikula
  17.00 hod Sv. omša  BP čl. Bratstva B. Srdca 

Sobota

3. X.

Prvá sobota mesiaca – fatimská
Farský kostol 7.00 hod Sv. omša BP čl. Ružencového bratstva

Nedeľa

4. X.

DVADSIATA SIEDMA NEDEĽA V OBDOBÍ „CEZ ROK“/ Prvá nedeľa mesiaca
Farský kostol 8.00 hod Sv. omša poď. Anny Rybárovej – 65.r.
  10.00 hod  Farská sv. omša  za farnosť 
  15.00 hod Pob. na I. nedeľu   

FARSKÉ OZNAMY

 1. Popoludňajšia pobožnosť – O 15 00 hod. Hodina Milosrdenstva.
 2. Lurdská jaskyňa – pobožnosť sv. ruženca každý deň o 19 30 hod.
 3. Poklona Oltárnej Sviatosti – Denná adorácia v Kostole sv. Anny, nočná vo Farskom kostole.

  Deň

  Denná adorácia

  Nočná adorácia

  Pondelok

  00 – 16 00

  vešpery

  xxx

   

  Utorok

  00 – 16 00

  vešpery

  20 00 – 5 00

   

  Štvrtok

  00 – 16 00

  vešpery

  xxx

   

  Piatok

  00 – 16 00

  vešpery

  20 00 – 6 00

  Ranné chvály

  Nedeľa

  11 00 – 14 30

  pob.

  xxx

   

  Ostatné dni súkromne možno adorovať v Kostole sv. Anny po celý deň. Dobrovoľníkov na nočnú adoráciu prosíme, aby sa zapísali, kvôli istote prítomnosti adorátorov. Pán Boh zaplať za vašu obetu.

  Úmysel adorácie: za odvrátenie epidémie.

 4. Sviatosť pokánia – podľa času vyznačeného v programe do štvrtku. Nezabudnime, že možnosť získať odpustky počas októbrovej pobožnosti je iba v stave milosti posväcujúcej.
 5. Októbrové pobožnosti – začneme vo štvrtok. Mariánsky mesiac október je časom horlivej modlitby sv. ruženca a vzývania o pomoc Kráľovnú neba, ktorá cez túto modlitbu poráža satana, odvracia choroby a vyprosuje podľa našich potrieb milosti pre telo i dušu. Urobme si doma mariánsky oltárik – sochu či obraz Panny Márie ozdobujme sviecami a kvetmi. Modlitba pri ňom v prítomnosti Matky Božej bude posväcovať naše životy. Počas epidemiologických opatrení sa túto pobožnosť modlite doma: sv. ruženec + modlitba k sv. Jozefovi v októbri. Za účasť na spoločnej modlitbe sv. ruženca (aj doma), možno za obvyklých podmienok (stav milosti posväcujúcej, sv. prijímanie, modlitba na úmysel Sv. Otca) každý deň získať plnomocné odpustky pre seba alebo duše v očistci.
 6. Katechézy – Birmovanci: katechéza v pondelok o 18 00 hod., sv. omša v piatok o 17 00 hod., prvoprijímajúci: v tomto týždni nemajú.
 7. V tomto týždni – je Prvý štvrtok mesiaca, ktorý obetujme Pánu Bohu za kňazov a vyprosenie nových duchovných povolaní. Na Prvý piatok je večerná sv. omša pre členov Bratstva B. Srdca, Fatimská sobota je obetovaná ako vynáhrada za urážky voči Nepoškvrnenému Srdcu bl. P. Márie so zasvätením. Na Prvú nedeľu popoludní je výmena ružencových tajomstiev.
 8. SSV – Prosíme členov SSV, aby si v priebehu týždňa vyzdvihli v sakristii po sv. omši kalendáre a podielové knihy. Členské na budúci rok je 8,-€.
 9. Obišovce – Na budúcu sobotu a nedeľu je púť k Milostivému obrazu Panny Márie do arcidiecézneho sanktuária v Obišovciach. Kto môže, zúčastnite sa na tomto odpuste. Putovať možno súkromne.
 10. Ohlášky – Sviatosť manželstva chcú prijať: Dávid Polačko, rím. kat., syn rodičov Jána a Jarmily rod. Galandovej, nar. v Snine a býv. Dlhom n/Cir. a Patrícia Ondrovičová, rím. kat., dcéra rodičov Mária a Beáty rod. Čovanovej, nar. a býv. v Snine. Sobáš: SV – Sídl.,  3. X. 2020. Ohlasujú sa III. krát.

  Lukáš Piškanin, rím. kat., syn rodičov Štefana a Renáty rod. Repkovej, nar. v Snine a býv. v Dlhom n/Cir. a Daniela Havrilčáková, rím. kat., dcéra rodičov Petra a Magdalény rod. Krešilovej, nar. v Humennom a býv. v Udavskom. Sobáš: 10.X.2020 o 14 00 hod., farský kostol. Ohlasujú sa II. krát.

  Kto by vedel o nejakej prekážky, pre ktorú by menovaní nemohli prijať sviatosť manželstva, nech to oznámi na farskom úrade. Pamätajte na nich vo svojich modlitbách.

 11. Rozpis služieb vo farnosti:

Pobožnosť sv. ruženca v kostole: ruža č. 4., p. Jozefína Burdová.

Lurdská jaskyňa: ruža č. 4., v sobotu ruža č. 11., v nedeľu ruža č. 12.

Liturgické služby

 

I. čítanie

žalm

II. čítanie

prosby

Pondelok

Michal Kohut

xxx

xxx

Eva Skarbová

Utorok

Terézia Tomášová

xxx

xxx

Prvoprijímajúci

Streda

Anna Piškaninová

xxx

xxx

Mária Kohutová

Štvrtok

Sára Dzurková

xxx

xxx

Ema Petrová

Piatok

Emília Polačková

Jana Tomášová

xxx

xxx

Anna Savková

Eliška Fencáková

Sobota

Ruža č.8

xxx

xxx

Ruža č.8

Nedeľa

Mária Chvostaľová

Miriama Chvostaľová

xxx

Štefan Piškanin

Jozef Piškanin

Jana Dzurková

Henrieta Gnipová

Upratovanie kostola: pondelok, 17 30 hod.:

Karolína Kohútová, č.d. 599; Gabriela Kováčová, č.d. 145; Eva Kováčová, č.d. 380; Mária Kováčová, č.d. 175; Valéria Kováčová, č.d. 593.

Upratovanie kostola: sobota, 7 30 hod.:

Mária Kováčová, č.d. 310; Andrea Kováčová, č.d. 237; Mária Kováčová, č.d. 175; Zuzana Kováčová, č.d. 237; Mária Kováčová, č.d. 310.

Pán Boh zaplať všetkým, ktorí pomáhajú pri dôstojnom slávení bohoslužieb a starajú sa o čistotu a krásu Božieho domu.