Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Tvoje milosrdenstvo, Pane, nech je nad nami"

Ž 33

Zmena rozpisu sv. omší v nedeľu 20.9.2020

POZOR ZMENA! V nedeľu 20. 9. 2020 budú sv. omše o 7.00 hod. a 9.00 hod.

Nedeľa

20. IX.

DVADSIATA  PIATA  NEDEĽA  V  OBDOBÍ  „CEZ  ROK“
Farský kostol 7.00 hod Sv. omša BP Štefana Holpa – 75.r.
9.00 hod Farská sv. omša za farnosť 
15.00 hod Hodina Milosrdenstva