Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Chváľte, služobníci Pánovi, chváľte meno Pánovo."

Ž 113

Liturgický prehľad na 25. týždeň v Období „cez rok“ 2020

Liturgický prehľad

na 25. týždeň v Období „cez rok“ 2020

Pondelok

21. IX.

Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu; sviatok
Farský kostol 7.30 hod Sv. omša BP manž. Bednárových a Barilových

Utorok

22. IX.

 
Farský kostol 7.30 hod Sv. omša + Anna Fratriková – 30.deň

Streda

23. IX.

Sv. Pia z Pietrelciny, kňaza; spomienka
Farský kostol 16.30 hod Sv. omša + Jozef Gnip, č.d. 133

Štvrtok

24. IX.

 
Farský kostol 7.30 hod Sv. omša + Ján Kováč

Piatok

25. IX.

 
Farský kostol 7.30 hod Sv. omša BP Lucie Morťanikovej – 40.r.

Sobota

26. IX.

Sv. Kozmu a Damiána, mučeníkov; spomienka
Farský kostol 7.30 hod Sv. omša Poď. a zdr. manž. Kohutových – 50.r. sob.

Nedeľa

27. IX.

DVADSIATA  ŠIESTA  NEDEĽA  V  OBDOBÍ  „CEZ  ROK“
Farský kostol 8.00 hod Sv. omša + Michal Kunc – 20.výr.
  10.00 hod  Farská sv. omša  za farnosť 
  15.00 hod Hodina Milosrdenstva  

FARSKÉ OZNAMY

 1. Popoludňajšia pobožnosť – 15 00 hod. Hodina Milosrdenstva.
 2. Lurdská jaskyňa – pobožnosť sv. ruženca každý deň o 19 30 hod.
 3. Poklona Oltárnej Sviatosti – Tento týždeň súkromne v Kostole sv. Anny.
 4. Katechézy – Prvoprijímajúci v utorok o 16 00 hod.; birmovanci – v pondelok o 17 00 hod.
 5. SSV – Prosíme členov SSV, aby si v priebehu týždňa vyzdvihli v sakristii po sv. omši kalendáre a podielové knihy. Členské na budúci rok je 8,-€.
 6. Ohlášky – Sviatosť manželstva chcú prijať: Dávid Polačko, rím. kat., syn rodičov Jána a Jarmily rod. Galandovej, nar. v Snine a býv. Dlhom n/Cir. a Patrícia Ondrovičová, rím. kat., dcéra rodičov Mária a Beáty rod. Čovanovej, nar. a býv. v Snine. Sobáš: SV – Sídl.,  3. X. 2020. Ohlasujú sa II. krát.

  Lukáš Piškanin, rím. kat., syn rodičov Štefana a Renáty rod. Repkovej, nar. v Snine a býv. v Dlhom n/Cir. a Daniela Havrilčáková, rím. kat., dcéra rodičov Petra a Magdalény rod. Krešilovej, nar. v Humennom a býv. v Udavskom. Sobáš: 10.X.2020 o 14 00 hod., farský kostol. Ohlasujú sa I. krát.

  Kto by vedel o nejakej prekážky, pre ktorú by menovaní nemohli prijať sviatosť manželstva, nech to oznámi na farskom úrade. Pamätajte na nich vo svojich modlitbách.

 7. Rozpis služieb vo farnosti:

Pobožnosť sv. ruženca v kostole: ruža č. 3., p. Henrieta Gnipová.

Lurdská jaskyňa: ruža č. 3., v sobotu ruža č. 11., v nedeľu ruža č. 12.

Liturgické služby

 

I. čítanie

žalm

II. čítanie

prosby

Pondelok

Jana Dzurková

xxx

xxx

Emília Polačková

Utorok

Anna Savková

xxx

xxx

Miloslava Hančariková

Streda

Bernardína Piškaninová

xxx

xxx

Mária Janušová

Štvrtok

Eva Skarbová

xxx

xxx

Erika Gičová

Piatok

Jozef Polačko

xxx

xxx

Anna Piškaninová

Sobota

Michal Kohut

xxx

xxx

Mária Mesarošová

Nedeľa

Marta Burdová

Zuzana Chvostaľová

xxx

Jozef Hančarik

Jozef Piškanin

Michal Chvostaľ

Valéria Čopiková

Upratovanie kostola: pondelok, 17 30 hod.:

Justína Kohutová, č.d. 619; Alžbeta Kohutová, č.d. 583; Valentína Kohutová, č.d. 619; Tamara Kohutová, č.d. 16; Mária Kohútová, č.d. 489.

Upratovanie kostola: sobota, 8 00 hod.:

Mária Kohútová, č.d. 599; Mária Kohútová, č.d. 589; Mária Kohútová, č.d. 583; Katarína Kohútová, č.d. 501; Lenka Kohútová, č.d. 136.

Pán Boh zaplať všetkým, ktorí pomáhajú pri dôstojnom slávení bohoslužieb a starajú sa o čistotu a krásu Božieho domu.