Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Milostivý a milosrdný je Pán, zhovievavý a dobrotivý nesmierne."

Ž 103, 8

Liturgický prehľad na 23. týždeň v Období „cez rok“ 2020

Liturgický prehľad

na 23. týždeň v Období „cez rok“ 2020

Pondelok

7. IX.

Troch sv. košických mučeníkov; spomienka
Sv. Anna  6.00 hod Sv. omša – pohrebná + Anna Polačková
Farský kostol 17.00 hod Sv. omša 

+ rod. Mesarošovej a Kuncovej

+ kňaz Michal Mikula

Utorok

8. IX.

Sviatok  NARODENIA  Bl.  PANNY  MÁRIE
Farský kostol 5.30 hod Hodinky k Panne Márii  
  6.00 hod  Sv. omša  BP rod. Mesarošovej a Rebičovej, č.d. 626 
  14.40 hod  Posvätné čítanie   
  15.45 hod  Vešpery   
  17.00 hod Sv. omša 

BP Ivany Karabinošovej – 30.r.

BP novomanželov Vantarových

Streda

9. IX.

 
Sv. Anna 6.00 hod Sv. omša

+ Michal, Mária Kohutovi, 327

+ Ján, Radoslav, č.d. 292

Štvrtok

10. IX.

 
Farský kostol 17.00 hod  Sv. omša + euch. pob. 

BP r. Mesarošovej a Hudákovej

BP Milana Dzurka

Piatok

11. IX.

 
Farský kostol 17.00 hod Sv. omša BP r. Kenderešovej a Makarovej

Sobota

12. IX.

Mena prebl. Panny Márie; spomienka
Farský kostol 6.30 hod Hodinky k Panne Márii  
  7.00 hod Sv. omša BP rod. Kuncovej, č.d. 110

Nedeľa

13. IX.

DVADSIATA  ŠTVRTÁ  NEDEĽA  V  OBDOBÍ  „CEZ  ROK“
Farský kostol 8.00 hod Sv. omša + rod. Šepeľovej a Makovcovej
  10.00 hod Sv. omša BP Jany Holpovej – 50.r. 
  14.30 hod Novéna k Sedembolestnej   

FARSKÉ OZNAMY

 1. Popoludňajšia pobožnosť – Po farskej sv. omši je poklona Oltárnej Sviatosti. O 14 30 hod. začneme Novénu k Sedembolestnej Panne Márii a v Hodine Milosrdenstva zakončíme euch. požehnaním. V závere bude výmena ružencových tajomstiev.
 2. Lurdská jaskyňa – pobožnosť sv. ruženca každý deň o 19 30 hod.
 3. Poklona Oltárnej Sviatosti – Denná adorácia v Kostole sv. Anny, nočná vo Farskom kostole.

Deň

Denná adorácia

Nočná adorácia

Pondelok

00 – 16 00

vešpery

xxx

 

Utorok

00 – 15 45

vešpery

20 00 – 5 00

 

Streda

xxx

 

xxx

 

Štvrtok

00 – 16 00

vešpery

xxx

 

Piatok

00 – 16 00

vešpery

20 00 – 6 00

Ranné chvály

Sobota

xxx

 

xxx

 

Nedeľa

15 00

pob.

xxx

 

Súkromne možno adorovať v Kostole sv. Anny po celý deň. Dobrovoľníkov na nočnú adoráciu prosíme, aby sa zapísali, kvôli istote prítomnosti adorátorov. Pán Boh zaplať za vašu obetu.

Úmysel adorácie: za odvrátenie epidémie a požehnanie Slovenska, ktoré vkladáme do ochrany Sedembolestnej.

 1. Sviatosť pokánia – pol hodiny pred sv. omšou, okrem nedele a sviatkov.
 2. Novéna k Sedembolestnej – Začína dnes popoludní. Modlíme sa ju pred sv. omšami. Počas nej prosme za našu vlasť, jej štátnych predstaviteľov a obnovu vo viere i požehnanie pre všetkých žijúcich na Slovensku a ich potreby.
 3. Prvoprijímajúci – Budú mať katechézu v utorok o 16 00 hod. v katechetickej miestnosti na fare a po nej sv. omšu.
 4. Birmovanci – Zajtra, t.j. v pondelok bude stretnutie birmovancov a rodičov o 19 00 hod. v kostole. Účasť, podľa možnosti, obidvoch rodičov je nutná aj spolu s birmovancami.
 5. Vsdp. Michal Mikula – Dňa 7.IX. si pripomíname nedožitých 80.r. S vďačnosťou za dar kňazstva i za službu v našej farnosti v tento deň pamätajme na jeho dušu v modlitbách.
 6. Ohlášky – Sviatosť manželstva chcú prijať: Ján Pastýr, rím. kat., syn rodičov Daniela a Jarmily rod. Bednárovej, nar. v Snine a býv. Dlhom n/Cir. a Viktória Šalachová, rím. kat., dcéra rodičov Jozefa a Márie rod. Horvathovej, nar. v Humennom a býv. Dlhom n/Cir. Sobáš: Dlhé n/Cir. – Farský kostol, 14. IX. 2020, 14 00 hod. 
  Kto by vedel o nejakej prekážky, pre ktorú by menovaní nemohli prijať sviatosť manželstva, nech to oznámi na farskom úrade. Pamätajte na nich vo svojich modlitbách.
 7. Ofera – Na budúcu nedeľu je zbierka na udržiavanie posv. miest a bazilík Sv. zeme – tzv. zbierka „Boží hrob“, ktorú konáme vždy pri Božom hrobe počas Veľkonočného trojdnia. V tomto roku sa presúva na najbližšiu nedeľu. Pán Boh zaplať.
 8. Strieborný prívesok – V sakristii si môžete zakúpiť prívesok na retiazku – Kríž sv. Benedikta a škapuliar.
 9. Rozpis služieb vo farnosti:

Pobožnosť sv. ruženca v kostole: ruža č. 1., p. Bernardína Piškaninová.

Lurdská jaskyňa: ruža č. 1., v sobotu ruža č. 11., v nedeľu ruža č. 12.

Liturgické služby

 

I. čítanie

žalm

II. čítanie

prosby

Pondelok

Anna Savková

Jozef Polačko

xxx

xxx

Anna Piškaninová

Mária Janušová

Utorok

Beáta Kohutová

Ema Petrová

Júlia Krivjanská

Magdaléna Chvostaľová

xxx

Bernardína Piškaninová

Prvoprijímajúci

Streda

Eva Skarbová

xxx

xxx

Emília Polačková

Štvrtok

Miroslava Hančariková

xxx

xxx

Eliška Fencáková

Piatok

Terézia Tomášová

xxx

xxx

Sára Dzurková

Sobota

Henrieta Gnipová

xxx

xxx

Michal Kohut

Nedeľa

Mária Chvostaľová

Erika Gičová

Patrícia Piškaninová

Jozef Polačko

Jozef Piškanin

Jozef Hančarik

Zuzana Chvostaľová

Michal Chvostaľ

Upratovanie kostola: pondelok, 17 30 hod.:

Mária Hrehová, č.d. 287; Zuzana Hrehová, č.d. 280; Alžbeta Hrinová, č.d. 522; Juliana Hrinová, č.d. 522; Eva Hudáková, č.d. 218.

Upratovanie kostola: sobota, 7 30 hod.:

Dominika Hudáková, č.d. 218; Renáta Jakubová, č.d. 63; Anna Janovčíková, č.d. 204; Monika Jenčová, č.d. 22; Barbora Jenčová, č.d. 22.

Pán Boh zaplať všetkým, ktorí pomáhajú pri dôstojnom slávení bohoslužieb a starajú sa o čistotu a krásu Božieho domu.