Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Moje ovce počúvajú môj hlas, ja ich poznám a ony idú za mnou."

Jn 10, 27

Liturgický prehľad na 22. týždeň v Období „cez rok“ 2020

Liturgický prehľad

na 22. týždeň v Období „cez rok“ 2020

Pondelok

31. VIII.

 
Farský kostol 7.00 hod Sv. spoveď chorých  
  8.00 hod  Sv. spoveď   
  10.00 hod Sv. omša + Anna Fratriková 

Utorok

1. IX.

Začiatok šk. roka
Farský kostol 8.00 hod Sv. spoveď žiakov  
  10.00 hod Sv. omša – Veni Sancte 

+ František Krivjančin– 15.výr.

+ Jozef Harvan – 2.výr. 

Streda

2. IX.

 
Sv. Anna 6.00 hod Sv. omša + Ján Čus – 7.výr.

Štvrtok

3. IX.

Sv. Gregora Veľkého, pápeža a uč. Cirkvi; spomienka / Prvý štvrtok mesiaca
Farský kostol 15.30 hod Sv. spoveď  
  17.00 hod  Sv. omša+ pob. za kňazov + Ján, Ján, Helena, č.d. 428 
  23.00 hod Sv. hodina Getsemani  

Piatok

4. IX.

Prvý piatok mesiaca
Sv. Anna  6.00 hod Sv. omša + Jozef, Alžbeta, č.d. 428
Farský kostol 17.00 hod  Sv. omša + pob. na I. piatok  + čl. Bratstva B. Srdca 

Sobota

5. IX.

Prvá sobota mesiaca – fatimská
Farský kostol 6.30 hod Hodinky k Panne Márii  
  7.00 hod Fatima

+ čl. Ružencového bratstva

BP Jany Dzurkovej

  16.00 hod Sobáš   

Nedeľa

6. IX.

DVADSIATA TRETIA NEDEĽA V OBDOBÍ „CEZ ROK“ / Prvá nedeľa mesiaca
Farský kostol 8.00 hod Sv. omša BP Anny Kohutovej s rod., 136
  10.00 hod Farská sv. omša za farnosť 
  15.00 hod Pob. na Prvú nedeľu   

FARSKÉ OZNAMY

 1. Popoludňajšia pobožnosť – 15 00 Hodina Milosrdenstva s euch. požehnaním.
 2. Lurdská jaskyňa – pobožnosť sv. ruženca od pondelka každý deň o 19 30
 3. Poklona Oltárnej Sviatosti – Denná adorácia v Kostole sv. Anny, nočná vo Farskom kostole.

Deň

Denná adorácia

Nočná adorácia

Pondelok

11 00 – 19 15

vešpery

xxx

 

Utorok

11 00 – 19 15

vešpery

20 00 – 6 00

 

Streda

xxx

 

xxx

 

Štvrtok

00 – 16 00

vešpery

20 00 – 00 00

 

Piatok

00 – 16 00

vešpery

20 00 – 6 15

Ranné chvály

Sobota

xxx

 

xxx

 

Nedeľa

11 00 – 14 00

 

xxx

 

Súkromne možno adorovať v Kostole sv. Anny po celý deň. Dobrovoľníkov na nočnú adoráciu prosíme, aby sa zapísali, kvôli istote prítomnosti adorátorov. Pán Boh zaplať za vašu obetu.

Úmysel adorácie: za pomoc a dary Ducha Sv. pre učiteľov, vychovávateľov, študentov a žiakov do nového šk. roka.

 1. Sviatosť pokánia – V závere letných mesiacov, na začiatku šk. roka, po čase dovoleniek urobme bodku za prázdninami dobrou sv. spoveďou. Dobre si pospytujme svedomie (návod je na stolíkoch) a úprimne sa vyznajme zo svojich hriechov. Čistí na duši vykročme do nového mesiaca i obdobia, ktoré je pred nami. Utorok je zvlášť vyhradený na sv. spoveď žiakov a študentov, aby do nového šk. roka vstúpili pod Božou ochranou.
 2. Veni Sancte – V utorok sa začína nový šk. rok. Pri sv. omši „Veni Sancte“ – „Príď, Duchu Sv.“, budeme vzývať Ducha Sv. o jeho pomoc a dary pri plnení školských povinností.
 3. Prvoprijímajúci – Príprava k I. sv. prijímaniu začne v utorok pri sv. omši. Po nej bude katechéza detí (v katechetickej miestnosti) a stretnutie rodičov (v kostole).
 4. Birmovanci – V utorok dopoludnia pred sv. omšou pristúpia k sv. spovedi a zúčastnia sa sv. omše “Veni Sancte“. Prvá katechéza bude popoludní o 15 00 so začiatkom v Kostole sv. Anny.
 5. V tomto týždni – na Prvý štvrtok obetujme svoj deň i modlitby za kňazov a vyprosenie nových kňazských, rehoľných a misijných povolaní. Prvý piatok ponúknime Pánu Ježišovi ako zmierenie a odprosenie za urážky a nevďačnosť voči jeho Najsv. Srdcu. Večerná sv. omša s oferou je spoločným stretnutím členov Bratstva B. Srdca. Prijmime pozvanie aj od Matky Božej na Fatimskú sobotu. Je to milostivý deň, v ktorom sa obraciame k nebu s prosbou za obrátenie hriešnikov a za záchranu sveta pred úpadkom. V závere fatimskej pobožnosti sa zasvätíme Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.
 6. Púť do Vranova n/T. – Na budúcu nedeľu je púť do Baziliky Narodenia bl. Panny Márie k jej Milostivému obrazu do Vranova n/T. z príležitosti odpustovej slávnosti.
 7. Púť do Rovného – z príležitosti sviatku Narodenia bl. Panny Márie bude odpustová slávnosť v Rovnom, kde už tradične putujeme pešo. V tejto obete nesme svoje úmysly k Panne Márii. Odchod je v nedeľu o 7 50 z Kostola sv. Anny spoločnou modlitbou.
 8. Milodary – Ofery na kostol: manž. Bončíkovi z 50. výr. sob. 200,-€; Bohuznámi 50,-€; z pohr. Anny Fratrikovej 100,-€, z pohr. Jozefa Polačka 50,-€. Ofera na Sanktuárium v Obišovciach 3015,-€. Pán Boh zaplať.
 9. Ohlášky – Sviatosť manželstva chcú prijať:

  Lukáš Burik, rím. kat., syn rodičov Ľuboša a Jany rod. Burdovej, nar. v Snine a býv. Dlhom n/Cir. a Denisa Petríková, rím. kat., dcéra rodičov Jozefa a + Jany rod. Gutterovej, nar. vo Svidníku a býv. Dlhom n/Cir. Sobáš: Dlhé n/Cir. – Kostol sv. Anny, 5. IX. 2020, 16 00

  Ján Pastýr, rím. kat., syn rodičov Daniela a Jarmily rod. Bednárovej, nar. v Snine a býv. Dlhom n/Cir. a Viktória Šalachová, rím. kat., dcéra rodičov Jozefa a Márie rod. Horvathovej, nar. v Humennom a býv. Dlhom n/Cir. Sobáš: Dlhé n/Cir. – Farský kostol, 14. IX. 2020, 14 00 hod.

  Kto by vedel o nejakej prekážky, pre ktorú by menovaní nemohli prijať sviatosť manželstva, nech to oznámi na farskom úrade. Pamätajte na nich vo svojich modlitbách.

 1. Rozpis služieb vo farnosti:

Pobožnosť sv. ruženca v kostole: ruža č. 9., p. Jana Piškaninová.

Lurdská jaskyňa: ruža č. 9., v sobotu ruža č. 11., v nedeľu ruža č. 12.

Liturgické služby

 

I. čítanie

žalm

II. čítanie

prosby

Pondelok

Emília Polačková

xxx

xxx

Jozef Polačko

Utorok

Eliška Fencáková

xxx

xxx

Terézia Tomášová

Streda

Anna Piškaninová

xxx

xxx

Miloslava Hančariková

Štvrtok

Mária Janušová

xxx

xxx

Štefan Piškanin

Piatok

Jana Dzurková

Michal Kohut

xxx

xxx

Eva Skarbová

Erika Gičová

Sobota

Ruža č. 8.

xxx

xxx

Ruža č. 8.

Nedeľa

Valéria Čopiková

Marta Burdová

Michal Kováč

Patrícia Piškaninová

Michal Chvostaľ

Bernard Piškanin

Miriama Chvostaľová

Beáta Kohutová

Upratovanie kostola: pondelok, 17 30 hod.:

Alena Hašuľová, č.d. 106; Zdenka Havrilčáková, č.d. 47; Mária Holpová, č.d. 357; Jana Holpová, č.d. 129; Anna Holpová, č.d. 57.

Upratovanie kostola: sobota, 8 15 hod.:

Mária Holpová, č.d. 485; Beáta Hoľková, č.d. 31; Mária Horňáková, č.d. 555; Monika Horňáková, č.d. 631; Adriána Hrehová, č.d. 280.

Pán Boh zaplať všetkým, ktorí pomáhajú pri dôstojnom slávení bohoslužieb a starajú sa o čistotu a krásu Božieho domu.