Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Chváľte, služobníci Pánovi, chváľte meno Pánovo."

Ž 113

Liturgický prehľad na 21. týždeň v Období „cez rok“ 2020

Liturgický prehľad

na 21. týždeň v Období „cez rok“ 2020

Pondelok

24. VIII.

Sv. Bartolomeja, apoštola; sviatok
Farský kostol 7.30 hod Sv. omša + Ján Kováč

Utorok

25. VIII.

 
Farský kostol 7.30 hod Sv. omša

BP Heleny Hajdu – 40.r.

+ Anna Maliňáková – 3.výr.

Streda

26. VIII.

 
Sv. Anna 7.30 hod Sv. omša BP manž. Kohutových – 25. r. sob.  /  + Jozef Gnip, č.d. 133

Štvrtok

27. VIII.

Sv. Moniky; spomienka
Farský kostol 18.00 hod Sv. omša + Euch. pob. BP rod. Poľačkovej a Harvilikovej

Piatok

28. VIII.

Sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi; spomienka
Farský kostol 18.00 hod Sv. omša + Jozef Bončik – 7.výr.

Sobota

29. VIII.

Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa; spomienka
Farský kostol 7.00 hod Sv. omša + Andrej a kňaz Ján Gnip, č.d. 428
  14.00 hod Sobáš   

Nedeľa

30. VIII.

DVADSIATA  DRUHÁ  NEDEĽA  V  OBDOBÍ  „CEZ  ROK“
Farský kostol 7.00 hod Sv. omša BP manž. Burdových–40.r.sob.
  9.00 hod Farská sv. omša za farnosť 
  15.00 hod Hodina Milosrdenstva   

FARSKÉ OZNAMY

 1. Popoludňajšia pobožnosť – 15 00 Hodina Milosrdenstva s euch. požehnaním.
 2. Lurdská jaskyňa – pobožnosť sv. ruženca každý deň o 20 30
 3. Poklona Oltárnej Sviatosti – Denná adorácia v Kostole sv. Anny, nočná vo Farskom kostole.

Deň

Denná adorácia

Nočná adorácia

Pondelok

00 – 20 15

vešpery

xxx

 

Utorok

00 – 20 15

vešpery

21 00 – 6 00

 

Streda

xxx

 

xxx

 

Štvrtok

00 – 17 00

vešpery

xxx

 

Piatok

00 – 17 00

vešpery

21 30 – 6 15

Ranné chvály

Sobota

xxx

 

xxx

 

Nedeľa

15 00

pob.

xxx

 

Súkromne možno adorovať v Kostole sv. Anny po celý deň. Dobrovoľníkov na nočnú adoráciu prosíme, aby sa zapísali, kvôli istote prítomnosti adorátorov. Pán Boh zaplať za vašu obetu.

Úmysel adorácie: za odvrátenie epidémie.

 1. Sviatosť pokánia – môžete prijať pol hodiny pred sv. omšou, okrem nedele a sviatkov.
 2. Predmodlievanie sv. ruženca – Počas týždňa sa pred sv. omšou a pri Lurdskej jaskyni predmodlievajú jednotlivé ruže. V sobotu pri jaskyni sa predmodlieva detská ruža a v nedeľu mládežnícka. Prosíme rodičov, aby im pripomenuli tieto dni.
 3. Ohlášky – Sviatosť manželstva chcú prijať:

  Lukáš Burik, rím. kat., syn rodičov Ľuboša a Jany rod. Burdovej, nar. v Snine a býv. Dlhom n/Cir. a Denisa Petríková, rím. kat., dcéra rodičov Jozefa a + Jany rod. Gutterovej, nar. vo Svidníku a býv. Dlhom n/Cir. Sobáš: Dlhé n/Cir. – Kostol sv. Anny, 5. IX. 2020, 16 00

  Ján Pastýr, rím. kat., syn rodičov Daniela a Jarmily rod. Bednárovej, nar. v Snine a býv. Dlhom n/Cir. a Viktória Šalachová, rím. kat., dcéra rodičov Jozefa a Márie rod. Horvathovej, nar. v Humennom a býv. Dlhom n/Cir. Sobáš: Dlhé n/Cir. – Farský kostol, 14. IX. 2020, 14 00 hod.

  Kto by vedel o nejakej prekážky, pre ktorú by menovaní nemohli prijať sviatosť manželstva, nech to oznámi na farskom úrade. Pamätajte na nich vo svojich modlitbách.

 1. Rozpis služieb vo farnosti:

Pobožnosť sv. ruženca v kostole a pri Lurdskej jaskyni: ruža č. 8., p. Marta Burdová.

Liturgické služby

 

I. čítanie

žalm

II. čítanie

prosby

Pondelok

Erika Gičová

xxx

xxx

Mária Chvostaľová

Utorok

Emília Polačková

xxx

xxx

Jozef Polačko

Streda

Eva Skarbová

xxx

xxx

Mária Janušová

Štvrtok

Henrieta Gnipová

xxx

xxx

Bernardína Piškaninová

Piatok

Michal Kohut

xxx

xxx

Anna Savková

Sobota

Beta Kohutová

xxx

xxx

Anna Piškaninová

Nedeľa

Jana Dzurková

Miloslava Hančariková

Jozef Polačko

Júlia Krivjanská

Jozef Piškanin

Jozef Hančarik

Eliška Fencáková

Mária Kohutová

Upratovanie kostola: pondelok, 18 30 hod.:

Marianna Hančariková, č.d. 575; Daniela Hančáriková, č.d. 326; Nataša Hančáriková, č.d. 326; Mária Harakaľová, č.d. 78; Marcela Harakaľová, č.d. 609.

Upratovanie kostola: sobota, 7 30 hod.:

Silvia Harakaľová, č.d. 212; Štefánia Harakaľová, č.d. 532; Soňa Harakaľová, č.d. 609; Lucia Harvilíková, č.d. 632; Alena Hašuľová, č.d. 384.

Pán Boh zaplať všetkým, ktorí pomáhajú pri dôstojnom slávení bohoslužieb a starajú sa o čistotu a krásu Božieho domu.