Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Nezatvrdzujte dnes svoje srdcia, ale počúvajte Pánov hlas."

Mt 6

Liturgický prehľad na 20. týždeň v Období „cez rok“ 2020

Liturgický prehľad

na 20. týždeň v Období „cez rok“ 2020

Pondelok

17. VIII.

 
Farský kostol 7.30 hod Sv. omša + Helena Janušová

Utorok

18. VIII.

Sv. Heleny; spomienka
Farský kostol 7.30 hod Sv. omša + Jozef Polačko – 30. deň pohr.

Streda

19. VIII.

 
Sv. Anna 7.30 hod Sv. omša + Mária Koťová – 15.výr.

Štvrtok

20. VIII.

Sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi; spomienka
Farský kostol 18.00 hod Sv. omša + Euch. pob. + Helena Poľačková – 1.výr.

Piatok

21. VIII.

Sv. Pia X., pápeža; spomienka
Farský kostol 18.00 hod Sv. omša + Jozef, Helena, Jozef Knížovi

Sobota

22. VIII.

Bl. Panny Márie Kráľovnej; spomienka
Farský kostol 6.30 hod Hodinky k Panne Márii  
  7.00 hod Sv. omša zdr. rod. Knížovej, č.d. 98 

Nedeľa

23. VIII.

DVADSIATA  PRVÁ  NEDEĽA  V  OBDOBÍ  „CEZ  ROK“
Farský kostol 7.00 hod Sv. omša + Vincent Lukáč
  9.00 hod Farská sv. omša  za farnosť 
  15.00 hod Hodina Milosrdenstva   

FARSKÉ OZNAMY

 1. Popoludňajšia pobožnosť – 15 00 Hodina Milosrdenstva.
 2. Lurdská jaskyňa – pobožnosť sv. ruženca každý deň o 20 30
 3. Poklona Oltárnej Sviatosti – Denná adorácia v Kostole sv. Anny, nočná vo Farskom kostole.

  Deň

  Denná adorácia

  Nočná adorácia

  Pondelok

  00 – 20 15

  vešpery

  xxx

   

  Utorok

  00 – 20 15

  vešpery

  21 00 – 6 00

   

  Streda

  xxx

   

  xxx

   

  Štvrtok

  00 – 17 00

  vešpery

  xxx

   

  Piatok

  00 – 17 00

   

  21 30 – 6 15

  Ranné chvály

  Sobota

  00 – 17 00

  vešpery

  xxx

   

  Nedeľa

  15 00

  pob.

  xxx

   

  Súkromne možno adorovať v Kostole sv. Anny po celý deň. Dobrovoľníkov na nočnú adoráciu prosíme, aby sa zapísali, kvôli istote prítomnosti adorátorov. Pán Boh zaplať za vašu obetu.

  Úmysel adorácie: za odvrátenie epidémie a prírodných nešťastí, za záchranu úrody pred nešťastím.

 4. Sviatosť pokánia – môžete prijať pol hodiny pred sv. omšou, okrem nedele a sviatkov.
 5. Ofera – Na budúcu nedeľu je augustová ofera na kostolné potreby. Pán Boh zaplať za milodary.
 6. Rozpis služieb vo farnosti:

Pobožnosť sv. ruženca v kostole a pri Lurdskej jaskyni: ruža č. 7., p. Veronika Krivjanská.

Liturgické služby

 

I. čítanie

žalm

II. čítanie

prosby

Pondelok

Erika Gičová

xxx

xxx

Michal Kohut

Utorok

Zuzana Chvostaľová

xxx

xxx

Valéria Čopiková

Streda

Miriama Chvostaľová

xxx

xxx

Marta Burdová

Štvrtok

Eliška Fencáková

xxx

xxx

Jozef Piškanin

Piatok

Mária Kohutová

xxx

xxx

Henrieta Gnipová

Sobota

Michal Chvostaľ

xxx

xxx

Bernardína Piškaninová

Nedeľa

Anna Savková

Mária Janušová

Patrícia Piškaninová

Michal Kováč

Štefan Piškanin

Jozef Polačko

Eva Skarbová

Emília Polačková

Upratovanie kostola: pondelok, 18 30 hod.:

Valéria Gnipová, č.d. 243; Daniela Gnipová, č.d. 71; Henrieta Gnipová, č.d. 588; Mária Gurbovičová, č.d. 533; Eva Gutterová, č.d. 294.

Upratovanie kostola: sobota, 7 30 hod.:

Jana Haburajová, č.d. 496; Michaela Haburajová, č.d. 189; Helena Hajdu, č.d. 629; Renáta Hajduová, č.d. 151; Patrícia Hajduová, č.d. 368.

Pán Boh zaplať všetkým, ktorí pomáhajú pri dôstojnom slávení bohoslužieb a starajú sa o čistotu a krásu Božieho domu.