Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Príď, Pane, do svojho svätého chrámu."

Ž 24

Liturgický prehľad na 19. týždeň v Období „cez rok“ 2020

Liturgický prehľad

na 19. týždeň v Období „cez rok“ 2020

Pondelok

10. VIII.

Sv. Vavrinca, diakona a mučeníka; sviatok
Farský kostol 7.30 hod Sv. omša + kňaz Ján Piškanin

Utorok

11. VIII.

Sv. Kláry, panny; spomienka
Farský kostol 7.30 hod Sv. omša BP Ľubomíry Dzurkovej

Streda

12. VIII.

 
Sv. Anna 7.30 hod Sv. omša BP Šimona Dzurka – 21.r.

 Štvrtok

13. VIII.

 
Farský kostol 18.00 hod Sv. omša + Euch. pob.

BP Ľuboša Mesaroša – 18.r.

BP Elvíry Polačkovej – 70.r.

Piatok

14. VIII.

Vigília slávnosti NANEBOVZATIA Bl. PANNY MÁRIE
Farský kostol 17.30 hod Hodinky k Panne Márii  
  18.00 hod  Vigília – Sv. omša s vešperami  BP Verony Nemčíkovej – 80.r. 
  21.00 hod Posvätné čítanie   

Sobota

15. VIII.

Slávnosť  NANEBOVZATIA Bl. PANNY MÁRIE – prikázaný sviatok

Požehnanie bylín a kvetov

Farský kostol 6.30 hod Hodinky k Panne Márii  
  7.00 hod  Sv. omša  + Ján, Anna Skvašikovi, č.d 206 
  9.00 hod  Farská sv. omša  za farnosť 
  19.00 hod  Vešpery  
    Mariánska procesia  

Nedeľa

16. VIII.

DVADSIATA  NEDEĽA  V  OBDOBÍ  „CEZ  ROK“
Farský kostol 7.00 hod Sv. omša + Jozef Košticháč
  9.00 hod Farská sv. omša  za farnosť 
  15.00 hod Hodina Milosrdenstva   

FARSKÉ OZNAMY

  1. Popoludňajšia pobožnosť – 15 00 Hodina Milosrdenstva.
  2. Lurdská jaskyňa – pobožnosť sv. ruženca každý deň o 20 30
  3. Poklona Oltárnej Sviatosti – Denná adorácia v Kostole sv. Anny, nočná vo Farskom kostole.

Deň

Denná adorácia

Nočná adorácia

Pondelok

00 – 20 15

vešpery

xxx

 

Utorok

00 – 20 15

vešpery

21 00 – 6 00

 

Streda

xxx

 

xxx

 

Štvrtok

00 – 17 00

vešpery

xxx

 

Piatok

00 – 17 00

 

21 30 – 6 15

Ranné chvály

Sobota

00 – 17 00

vešpery

xxx

 

Nedeľa

15 00

pob.

xxx

 

Súkromne možno adorovať v Kostole sv. Anny po celý deň. Dobrovoľníkov na nočnú adoráciu prosíme, aby sa zapísali, kvôli istote prítomnosti adorátorov. Pán Boh zaplať za vašu obetu.
Úmysel adorácie: za odvrátenie epidémie a prírodných nešťastí, za záchranu úrody pred nešťastím.

  1. Sviatosť pokánia – môžete prijať pol hodiny pred sv. omšou, okrem nedele a sviatkov.
  2. Slávnosť Nanebovzatia bl. Panny Márie – Jeden z najväčších a najkrajších mariánskych sviatkov oslávme s čo najväčšou dôstojnosťou. Tento deň je prikázaným sviatkom so záväzkom vo svedomí zúčastniť sa sv. omše a zanechať telesnú prácu a nakupovanie. Pamätajme preto – keďže je sobota – na zvyčajné sobotňajšie práce a nákupy už počas týždňa.
    V poslednom čase dochádza k vykrádaniu, zneucťovaniu a podpaľovaniu kostolov na mnohých miestach vo svete. Je potrebné, aby sme za toto bohorúhanie odprosovali Pána Boha. V prítomnosti Panny Márie, v deň jej tak veľkého sviatku vás pozývame na vešpery a mariánsku procesiu, pri ktorej požehnáme byliny a kvety, ktoré ponesiem v procesii. Spoločnou modlitbou sv. ruženca v sprievode chceme hrdo vyznať svoju vieru, ku ktorej sa hlásime a prosiť o jej posilnenie.
  1. Odpust – v Modrej nad Cirochou bude nasledujúcu nedeľu. Od kostola pôjde procesia o 8 50 Začne spoločnou modlitbou v kostole a ďalší sa pridajte sa k pútnikom po ceste.
  2. Ofera – Na budúcu nedeľu o. arcibiskup kvôli opatreniam presúva zbierku, ktorá sa mala konať na nedeľu Dobrého Pastiera na Kňazský seminár. Pán Boh zaplať za milodary.
  3. Rozpis služieb vo farnosti:

Pobožnosť sv. ruženca v kostole a pri Lurdskej jaskyni: ruža č. 6., p. Mária Burdová.

Liturgické služby

 

I. čítanie

žalm

II. čítanie

prosby

Pondelok

Anna Piškaninová

xxx

xxx

Miloslava Hančariková

Utorok

Marta Burdová

xxx

xxx

Eliška Fencáková

Streda

Jana Dzurková

xxx

xxx

Erika Gičová

Štvrtok

Valéria Čopiková

xxx

xxx

Mária Kohutová

Piatok

Eva Skarbová

Júlia Krivjanská

Michal Kohut

Mária Janušová

Sobota

Mária Chvostaľová

Bernardína Piškaninová

Jozef Polačko

Patrícia Piškaninová

Štefan Piškanin

Bernard Piškanin

Miriama Chvostaľová

Michal Kováč

Nedeľa

Henrieta Gnipová

Mária Chvostaľová

Júlia Krivjanská

Magdaléna Chvostaľová

Jozef Piškanin

Jozef Polačko

Michal Chvostaľ

Zuzana Chvostaľová

Upratovanie kostola: pondelok, 18 30 hod.:

Mária Fursterová, č.d. 199; Mária Gazdová, č.d. 361; Viera Gazdová, č.d. 551; Monika Gazdová, č.d. 423; Viktória Gazdová, č.d. 423.

Upratovanie kostola: piatok, 19 00 hod.:

Nikola Gazdová, č.d. 423; Kristína Gazdová, č.d. 551; Magdaléna Gerbocová, č.d. 591; Erika Gerbocová, č.d. 117; Erika Gičová, č.d. 500.

Pán Boh zaplať všetkým, ktorí pomáhajú pri dôstojnom slávení bohoslužieb a starajú sa o čistotu a krásu Božieho domu.