Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Teraz je Syn človeka oslávený a v ňom je oslávený Boh."

Jn 13

Liturgický prehľad na 18. týždeň v Období „cez rok“ 2020

Liturgický prehľad

na 18. týždeň v Období „cez rok“ 2020

Pondelok

3. VIII.

 
Farský kostol 18.00 hod Sv. omša BP Heleny Gnipovej – 92.r.

Utorok

4. VIII.

Sv. Jána Máriu Vianneya, kňaza; spomienka
Farský kostol 7.30 hod Sv. omša

BP Oľgy Gutterovej

za obr. Bohuzn.

Streda

5. VIII.

Výročie posviacky hlavnej mariánskej baziliky v Ríme Santa Maria Maggiore / Bl. Panny Márie Snežnej
Sv. Anna 7.30 hod Sv. omša rodičov Skvašikových a Repkových

Štvrtok

6. VIII.

Sviatok  PREMENENIA  PÁNA / Prvý štvrtok mesiaca
Farský kostol 5.30 hod Ranné chvály  
  6.00 hod  Sv. omša  + rod. Holpovej a Petrikovej 
  14.40 hod  Posvätné čítanie   
  16.45 hod  Vešpery   
  18.00 hod  Sv. omša +pob. za kňazov + Andrej Hoľko – 25.výr.+ 
  23.00 hod Sv. hodina Getsemani   

Piatok

7. VIII.

Prvý piatok mesiaca
Farský kostol 6.00 hod Sv. omša + Ján, Anna, Ján, Monika Hrehovi
  18.00 hod Sv. omša + pob. na I. piatok  BP čl. Bratstva B. Srdca 

Sobota

8. VIII.

Sv. Dominika, kňaza; spomienka
Farský kostol 7.00 hod Sv. omša + Štefan Kohút, č.d. 345

Nedeľa

9. VIII.

DEVÄTNÁSTA  NEDEĽA  V  OBDOBÍ  „CEZ  ROK“
Farský kostol 7.00 hod Sv. omša BP rod. Krídlovej a Harakaľovej
  9.00 hod  Farská sv. omša  za farnosť 
  15.00 hod Hodina Milosrdenstva  

FARSKÉ OZNAMY

  1. Popoludňajšia pobožnosť – Stretnutie členov Ružencového bratstva začne dnes popoludní o 14 30 Zakončíme ho požehnaním s Najsv. Sviatosťou v Hodine milosrdenstva a výmenou ružencových tajomstiev.
  2. Lurdská jaskyňa – pobožnosť sv. ruženca každý deň o 20 30
  3. Poklona Oltárnej Sviatosti – Denná adorácia v Kostole sv. Anny: Po, Ut, Štv, Pia (7 00 – 17 00 vešpery), nočná vo farskom kostole Ut, Štv, Pia od (21 00 – 6 00 hod.). Ostatné dni súkromne, Kostol sv. Anny je otvorený celý deň.
    Úmysel adorácie: za odvrátenie epidémie a prírodných nešťastí. Pán Boh zaplať za vašu obetu.
  4. Sviatosť pokánia – môžete prijať pol hodiny pred sv. omšou, okrem nedele a sviatkov.
  5. Farská púť – V stredu ráno o 5 30 zo všetkých zastávok v obci odchádzame na Mariánsku horu v Levoči. Aj túto púť chceme konať v duchu pokánia za odvrátenie epidémie a prírodných nešťastí a za ochranu našich rodín. Neboli sme tohto roku na odpuste, využime túto možnosť aj s rodinami. Záujemci nech sa prihlásia v sakristii. Cena 8,-€.
  6. Lektori – Pri sv. omši v Kostole sv. Anny pokľakávame pred bohostánkom cestou k ambónu aj späť.
  7. Ofera – Na budúcu nedeľu je zbierka kostolné potreby. Pán Boh zaplať.
  8. Rozpis služieb vo farnosti:

Pobožnosť sv. ruženca v kostole a pri Lurdskej jaskyni: ruža č. 5., p. Martina Čovanová.

Liturgické služby

 

I. čítanie

žalm

II. čítanie

prosby

Pondelok

Bernardína Piškaninová

xxx

xxx

Jozef Polačko

Utorok

Miloslava Hančariková

xxx

xxx

Jana Dzurková

Streda

Zuzana Chvostaľová

xxx

xxx

Valéria Čopiková

Štvrtok

Mária Janušová

Mária Kohutová

Patrícia Piškaninová

Jozef Polačko

xxx

Mária Chvostaľová

Štefan Piškanin

Piatok

Anna Savková

Miriama Chvostaľová

xxx

xxx

Eva Skarbová

Henrieta Gnipová

Sobota

Michal Chvostaľ

xxx

xxx

Michal Kohut

Nedeľa

Erika Gičová

Marta Burdová

Magdaléna Chvostaľová

Michal Kováč

Bernard Piškanin

Štefan Piškanin

Jozef Hančarik

Beáta Kohutová

Upratovanie kostola: pondelok, 18 30 hod.:

Anna Fencáková, č.d. 318; Emília Fencáková, č.d. 620; Jana Fencáková, č.d. 121; Lenka Fencáková, č.d. 584; Martina Fencáková, č.d. 36.

Upratovanie kostola: sobota, 7 30 hod.:

Eva Fencáková, č.d. 490; Eliška Fencáková, č.d. 36; Elena Focková, č.d. 548; Eva Frimmerová, č.d. 334; Nikola Frimmerová, č.d. 334.

Pán Boh zaplať všetkým, ktorí pomáhajú pri dôstojnom slávení bohoslužieb a starajú sa o čistotu a krásu Božieho domu.