Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Tvoje milosrdenstvo, Pane, nech je nad nami"

Ž 33

Liturgický prehľad na 16. týždeň v Období „cez rok“ 2020

Liturgický prehľad

na 16. týždeň v Období „cez rok“ 2020

Pondelok

20. VII.

Deň modlitieb a pôstu za zomrelých farníkov
Farský kostol 17.15 hod Sv. ruženec –Bratstvo sv. ruženca  
  18.00 hod  Sv. omša + Novéna  BP Eliáša Krídlu 
    Procesia na cintorín  

Utorok

21. VII.

 
Farský kostol 17.15 hod Sv. ruženec – Bratstvo B. Srdca  
  18.00 hod Sv. omša + Novéna  BP Patrika Krivjanského – 25.r. 

Streda

22. VII.

Sv. Márie Magdalény; sviatok
Sv. Anna 17.15 hod Sv. ruženec – Modlitby matiek  
  18.00 hod Sv. omša + Novéna  BP manželov Rajňákových – 30. výr. sob. 

Štvrtok

23. VII.

Sv. Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy; sviatok
Sv. Anna  17.15 hod  Sv. ruženec –Modlitby otcov  
Farský kostol 18.00 hod  Sv. omša + Novéna  BP Cecílie Gazdovej – 70.r.

Piatok

24. VII.

Sv. Šarbela Machlúfa, kňaza; spomienka

Vigília pred výročím konsekrácie kostola

Farský kostol 17.15 hod Krížová cesta  
  18.00 hod Sv. omša s vešperami + Novéna

+ Ján Kováč

+ Jozef Gnip, č.d. 133 

Sobota

25. VII.

VÝROČNÝ  DEŇ  KONSEKRÁCIE  FARSKÉHO  KOSTOLA – (27. výr.); farský sviatok
Farský kostol 8.00 hod Posvätné čítanie + Ranné chvály  
  8.30 hod  Sv. spoveď   
  10.00 hod Slávnostná sv. omša za živých a zomrelých dobrodincov kostola 
  18.00 hod  Vešpery na záver Novény + Procesia s Oltárnou Sviatosťou  

Nedeľa

26. VII.

SLÁVNOSŤ  SV.  JOACHIMA  A  ANNY,  RODIČOV  Bl.  PANNY  MÁRIE – slávnosť titulu kostola a patrónov farnosti; farský sviatok
Farský kostol 8.00 hod Posvätné čítanie + Ranné chvály  
  8.45 hod  Sv. ruženec   
  10.00 hod  Odpustová sv. omša  za farnosť 
  18.00 hod Vešpery   

FARSKÉ OZNAMY

  1. Popoludňajšia pobožnosť – Popoludní o 15 00 v Hodine Milosrdenstva bude euch. pobožnosť s požehnaním a novénou.
  2. Lurdská jaskyňa – pobožnosť sv. ruženca každý deň o 21 00
  3. Poklona Oltárnej Sviatosti – Denná adorácia v Kostole sv. Anny: od (7 00 – 17 00 vešpery), nočná od (21 30) do konca novény. Dobrovoľníkov na nočnú adoráciu prosíme, aby sa zapisovali do tabuľky (vo farskom kostole). Pán Boh zaplať za vašu obetu. Ostatné dni súkromne, Kostol sv. Anny je otvorený celý deň.
  4. Duchovná obnova pred odpustom: V piatok sme začali našu duchovnú obnovu – deviatnik pred oslavou našich farských patrónov. Úmysly, s ktorými prichádzame, prednášame počas pobožností sv. ruženca, adorácií a pri sv. omšiach spojených s Novénou:

Modlitba sv. ruženca: Modlime sa všetky tri časti sv. ruženca – ráno 7 00 hod. radostnú časť, pred sv. omšou bolestnú a o 21 00 hod. pri Lurdskej jaskyni slávnostnú.

– Poklona Sviatosti Oltárnej: Naša modlitba za farnosť sa prehlbuje neprestajnou poklonou Oltárnej Sviatosti deň – noc. Tých, čo bývajú bližšie pri kostole prosíme, aby si zapísali nočné hodiny.

– Sv. omša z tematickým zamyslením: Zamýšľame sa nad Božím slovom, životom našich svätcov i nad naším životom. Posväcujme sa sv. prijímaním.

– Sv. spoveď: Správne chápať odpust znamená získať odpustky. Dobre sa pripravme k sviatosti pokánia, ponúkame vám možnosť spovedného zrkadla (na stolíku). V sobotu budeme spovedať viacerí kňazi. Zároveň je to sv. spoveď už aj pred I. piatkom.

– Pobožnosti: Počas našej prípravy na farskú odpustovú slávnosť sa celý týždeň modlime za jednotlivé bratstvá a modlitebné skupiny vo farnosti, s ktorými sa budeme spoločne modliť. Pamätáme aj na našich zosnulých farníkov (i za nich možno obetovať odpustky). V pondelok po sv. omši bude požehnanie sviec na hroby našich príbuzných, ktoré tam zapálime a procesia na cintorín s pobožnosťou za zosnulých farníkov.

– Farské slávnosti: V piatok začíname vigíliou sláviť Výročný deň konsekrácie farského kostola (27.výr.). V sobotu je deň tejto slávnosti. Večer ukončíme Novénu slávnostnou procesiou s Oltárnou Sviatosťou.

Na nedeľu pripadá slávnosť sv. Joachima a Anny, rodičov bl. Panny Márie – slávnosť titulu kostola a patrónov farnosti. Sú to naše dva farské sviatky. V tieto dni možno získať úplné odpustky. Vyvrcholenie bude v nedeľu pri slávnostnej sv. omši, na ktorú pozývame všetkých našich farníkov, ich príbuzných a hostí.

  1. Upratovanie: V stredu o 9 00 prosíme o pomoc pri upratovaní farského kostola pred odpustom.
  2. Farský zbor – stretnutie a nácvik na odpustovú slávnosť bude v pondelok po sv. omši.
  3. Devocionálie – V sakristii si môžete zakúpiť strieborný krížik sv. Benedikta na retiazku a strieborný škapuliar.
  4. Rozpis služieb vo farnosti:

Pobožnosť sv. ruženca v kostole a pri Lurdskej jaskyni: ruža č. 3., p. Henrieta Gnipová.

Liturgické služby

 

I. čítanie

žalm

II. čítanie

prosby

Pondelok

Beáta Kohutová

xxx

xxx

Jana Dzurková

Utorok

Zuzana Chvostaľová

xxx

xxx

Valéria Čopiková

Streda

Anna Savková

xxx

xxx

Henrieta Gnipová

Štvrtok

Mária Janušová

xxx

xxx

Eliška Fencáková

Piatok

Miriama Chvostaľová

xxx

Jozef Polačko

Emília Polačková

Sobota

Marta Burdová

zbor

Michal Chvostaľ

Mária Chvostaľová

Nedeľa

Mária Kohutová

zbor

Jozef Hančarik

Michal Kováč

Upratovanie kostola: pondelok, 19 00 hod.:

Annamária Demjanová, č.d. 507; Adela Demská, č.d. 366; Albína Divulitová, č.d. 517; Mária Divulitová, č.d. 517; Bibiana Drábová, č.d. 221.

Upratovanie kostola: piatok, 19 00 hod.:

Michaela Dvulit, č.d. 175; Mária Dzurková, č.d. 582; Daniela Dzurková, č.d. 414; Darina Dzurková, č.d. 106; Daniela Dzurková, č.d. 442.

Pán Boh zaplať všetkým, ktorí pomáhajú pri dôstojnom slávení bohoslužieb a starajú sa o čistotu a krásu Božieho domu.