Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Chváľte, služobníci Pánovi, chváľte meno Pánovo."

Ž 113

Liturgický prehľad na 15. týždeň v Období „cez rok“ 2020

Liturgický prehľad

na 15. týždeň v Období „cez rok“ 2020

Pondelok

13. VII.

 
Farský kostol 7.30 hod Sv. omša BP Margity Kováčovej, č.d. 101

Utorok

14. VII.

 
Farský kostol 7.30 hod Sv. omša zdr. Mariany Fedurcovej

 Streda

15. VII.

Sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi; spomienka
Sv. Anna 18.00 hod Sv. omša

+ Terézia Michaličková, č. 358

+ Jozef Košticháč

  Štvrtok

16. VII.

Prebl. Panny Márie Karmelskej – sviatok Bratstiev karmelského škapuliara
Sv. Anna  7.00 hod Ranné chvály  
  17.30 hod  Hodinky k Panne Márii  
Farský kostol 18.00 hod Sv. omša  + Mária Butalová – 3.výr.

 Piatok

17. VII.

Sv. Andreja Svorada a Benedikta, pustovníkov; spomienka

Začiatok novény k sv. Joachimovi a Anne, patrónom farnosti

Farský kostol 18.00 hod Sv. omša + Novéna BP Juraja Koribaniča – 80.r.

Sobota

18. VII.

 
Farský kostol 7.00 hod Sv. omša + Novéna + Andrej Burda – 6.výr.

Nedeľa

19. VII.

ŠESTNÁSTA  NEDEĽA  V  OBDOBÍ  „CEZ ROK“
Farský kostol 7.00 hod Sv. omša + František Hrin
  9.00 hod Farská sv. omša za farnosť 
  15.00 hod  Novéna  

FARSKÉ OZNAMY

 1. Popoludňajšia pobožnosť – Popoludní o 15 00 v Hodine Milosrdenstva bude euch. pobožnosť s požehnaním.
 2. Lurdská jaskyňa – pobožnosť sv. ruženca každý deň o 21 00
 3. Poklona Oltárnej Sviatosti – Denná adorácia v Kostole sv. Anny: Po, Štv, Pia, So, Ne (7 00 – 17 00 vešpery), nočná od piatku (21 30) do konca novény. Dobrovoľníkov na nočnú adoráciu prosíme, aby sa zapisovali do tabuľky (vo farskom kostole). Pán Boh zaplať za vašu obetu. Ostatné dni súkromne, Kostol sv. Anny je otvorený celý deň.
 4. Sviatosť pokánia – môžete prijať pol hodiny pred sv. omšou, okrem nedele a sviatkov.
 5. Duchovná obnova pred odpustom – Od piatku bude prebiehať duchovná obnova pred našou farskou odpustovou slávnosťou sv. Joachima a Anny. Počas tejto novény sa chceme priblížiť k Pánu Bohu, očistiť si svedomie od hriechov a prehodnotiť svoj život. Tradične adorácia bude trvať nepretržite 9 dní deň a noc. Počas dňa adorujeme podľa rozpisu ruží, nočná adorácia podľa záujmu (zapíšte sa pri vchode do Kostola sv. Anny).
  Program duchovnej obnovy od piatku: Pobožnosť sv. ruženca (7 00 hod – radostný, pred sv. omšou – bolestný a o 21 00 hod. pri Lurdskej jaskyni slávnostný), Sv. omša s tematickým zamyslením, sv. spoveď, ustavičná poklona Oltárnej Sviatosti s požehnaním pri Novéne po sv. omši. Všetkých srdečne pozývame.
 1. Upratovanie – Prosíme dobrovoľníkov na stredu od 9 00 k upratovaniu Kostola sv. Anny pred odpustom.
 2. Farská púť – Záujemci o púť Częstochowa – Licheń – Świnice Warckie (rodisko a sanktuárium sv. Faustíny) nech sa prihlásia v sakristii. Termín: 26.VII. (večer) – 31.VII. Cena: 140,-€ (cesta, ubytovanie, strava – plná penzia). Prihlásiť sa do konca týždňa.
 3. Devocionálie – V sakristii si môžete zakúpiť strieborný krížik sv. Benedikta na retiazku a strieborný škapuliar.
 4. Rozpis služieb vo farnosti:

Pobožnosť sv. ruženca v kostole a pri Lurdskej jaskyni: ruža č. 2., p. Eva Skarbová.

Liturgické služby

 

I. čítanie

žalm

II. čítanie

prosby

Pondelok

Eliška Fencáková

xxx

xxx

Mária Janušová

Utorok

Anna Piškaninová

xxx

xxx

Jozef Polačko

Streda

Mária Chvostaľová

xxx

xxx

Erika Gičová

Štvrtok

Valéria Čopiková

xxx

xxx

Michal Kohut

Piatok

Mária Kohutová

xxx

xxx

Marta Burdová

Sobota

Štefan Piškanin

xxx

xxx

Eva Skarbová

Nedeľa

Henrieta Gnipová

Bernardína Piškaninová

Patrícia Piškaninová

Jozef Polačko

Jozef Piškanin

Bernard Piškanin

Anna Savková

Jozef Hančarik

Upratovanie kostola: pondelok, 18 30 hod.:

Andrea Cilipová, č.d. 625; Iveta Cipková, č.d. 422; Valéria Čopiková, č.d. 276; Martina Čovanová, č.d. 455; Kristína Čovanová, č.d. 455.

Upratovanie kostola: sobota, 7 30 hod.:

Martina Čusová, č.d. 481; Katarína Čusová, č.d. 104; Ráchel Čusová, č.d. 481; Jana Demčáková, č.d. 611; Margita Demjanová, č.d. 507.

Pán Boh zaplať všetkým, ktorí pomáhajú pri dôstojnom slávení bohoslužieb a starajú sa o čistotu a krásu Božieho domu.