Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Moje ovce počúvajú môj hlas, ja ich poznám a ony idú za mnou."

Jn 10, 27

Liturgický prehľad na 12. týždeň v Období „cez rok“ 2020

Liturgický prehľad

na 12. týždeň v Období „cez rok“ 2020

Pondelok

22. VI.

 
Farský kostol 7.00 hod Sv. omša úmysel novokňaza

Utorok

23. VI.

 
Farský kostol 7.00 hod Sv. omša úmysel novokňaza

 Streda

24. VI.

Slávnosť NARODENIA SV. JÁNA KRSTITEĽA
Farský kostol 16.45 hod Vešpery  
  18.00 hod Sv. omša úmysel novokňaza 

Štvrtok

25. VI.

 
Farský kostol 15.00 hod Sv. spoveď  
  17.00 hod Sv. omša  úmysel novokňaza 

Piatok

26. VI.

Výročie „Krvavej nedele“ – 71. výr.
Farský kostol 18.00 hod Sviatosť birmovania

za birmovancov

za obete „Krvavej nedele“

Sobota

27. VI.

 
Farský kostol 6.00 hod Sv. omša úmysel novokňaza

Nedeľa

28. VI.

TRINÁSTA  NEDEĽA  V  OBDOBÍ  „CEZ  ROK“
Farský kostol 7.00 hod Sv. omša úmysel novokňaza
  9.00 hod  Sv. omša úmysel novokňaza 
  15.00 hod Júnová pob.   

FARSKÉ OZNAMY

  1. Popoludňajšia pobožnosť – Popoludní o 15 00 v Hodine Milosrdenstva bude Júnová pobožnosť.
  2. Lurdská jaskyňa – pobožnosť sv. ruženca každý deň o 21 00
  3. Poklona Oltárnej Sviatosti – Denná adorácia v Kostole sv. Anny: Po – Pia (7 00 – 17 00 vešpery), nočná vo Farskom kostole v piatok (21 30 – 6 00 hod.). Dobrovoľníkov na nočnú adoráciu prosíme, aby sa zapisovali do tabuľky (vo farskom kostole). Pán Boh zaplať za vašu obetu. Ostatné dni súkromne, Kostol sv. Anny je otvorený celý deň.
  4. Sviatosť pokánia – môžete prijať pol hodiny pred sv. omšou, okrem nedele a sviatkov.
  5. Júnová pobožnosť – Litánie k Najsv. Srdcu Ježišovmu spievame v tomto týždni v rámci pobožnosti sv. ruženca pred sv. omšou.
  6. Výročie „Krvavej nedele“ + sviatosť birmovania – Naše farské výročie – 71.r. „Krvavej nedele“ si pripomenieme v piatok pri večernej sv. omši. Zároveň o. arcibiskup udelí našim kandidátom – birmovancom, sviatosť birmovania. Odporúčame ich do vašich modlitieb, aby po jej prijatí si uvedomili zodpovednosť za svoju vieru, jej svedectvo a príkladný život. Závisí to v mnohom aj od vás rodičov. Vo štvrtok popoludní budú spovedať kňazi birmovancov, ich rodičov, birmovných a starých rodičov, súrodencov a príbuzných. Dobre sa pripravme, spovedné zrkadlo nájdete na stolíkoch pri vchode do kostola.
  7. Birmovanci – Stretnutie birmovancov (8.-9.roč. ZŠ) bude v pondelok o 17 00 a birmovanci (1.-2.roč. SŠ) majú stretnutie o 18 00 hod.
  8. Farský zbor – Stretnutie členov farského zboru bude v pondelok o 18 00
  9. Ofera – Na budúcu nedeľu je zbierka na dobročinné diela Sv. Otca. Veriaci Cirkvi podporujú aj týmto spôsobom apoštolskú činnosť pápeža a jeho pomoc hlavne ľuďom v sociálnej núdzi. Za vaše milodary Pán Boh zaplať.
  10. Rozpis služieb vo farnosti:

Pobožnosť sv. ruženca v kostole a pri Lurdskej jaskyni: ruža č. 8., p. Marta Burdová.

Liturgické služby

 

I. čítanie

žalm

II. čítanie

prosby

Pondelok

Beáta Kohutová

xxx

xxx

Jozef Piškanin

Utorok

Mária Kohutová

xxx

xxx

Eliška Fencáková

Streda

Miriama Chvostaľová

Magdaléna Chvostaľová

Anna Savková

Bernard Piškanin

Štvrtok

Henrieta Gnipová

xxx

xxx

Bernardína Piškaninová

Piatok

Birmovanci

Patrícia Piškaninová

xxx

Birmovanci

Sobota

Erika Gičová

xxx

xxx

Michal Kohut

Nedeľa

Jana Dzurková

Františka Kohutová

Jozef Polačko

Júlia Krivjanská

Michal Chvostaľ

Jozef Hančarik

Valéria Čopiková

Marta Burdová

Upratovanie kostola: pondelok, 17 00 hod.:

Anna Bončíková, č.d. 531; Jana Bončíková, č.d. 531; Helena Božidarová, č.d. 513; Katarína Božidarová, č.d. 613; Renáta Božidarová, č.d. 579.

Upratovanie kostola: štvrtok, 19 00 hod.: rodičia birmovancov.

Upratovanie kostola: sobota, 6 45 hod.:

Martina Božidarová, č.d. 579; Anna Brudňaková, č.d. 207; Františka Bruteničová, č.d. 145; Marta Burdová, č.d. 498; Marta Burdová, č.d. 285.

Pán Boh zaplať všetkým, ktorí pomáhajú pri dôstojnom slávení bohoslužieb a starajú sa o čistotu a krásu Božieho domu.