Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Ty si Mesiáš, Syn živého Boha."

Mt 16, 13-19

Liturgický prehľad na Siedmy veľkonočný týždeň 2020

Liturgický prehľad

na Siedmy veľkonočný týždeň 2020

Pondelok

25. V.

 
Farský kostol 18.00 hod Sv. omša + Novéna

BP Márie Džubarovej

BP rod. Burdovej, č.d. 212

Utorok

26. V.

Sv. Filipa Neriho, kňaza; spomienka
Farský kostol 6.00 hod Sv. omša + Novéna

+ Jozef Gnip, č.d. 133

+ rod. Lelkovej a Šoltésovej

Streda

27. V.

Kántry  
Farský kostol 18.00 hod Sv. omša + Novéna

BP rod. Harakaľovej a Krídlovej;

obr. Bohuznámych

Štvrtok

28. V.

 
Farský kostol 18.00 hod Sv. omša + Novéna

+ rod. Kohutovej, č.d. 12

+ Ján, Jaroslav, č.d. 383

Piatok

29. V.

Kántry  
Farský kostol 18.00 hod Sv. omša + Novéna

BP Márie Kohutovej, č.d. 12

BP Matúša a Viery Makarových

Sobota

30. V.

Kántry  /  Záver Turíčnej novény

TURÍČNA  VIGÍLIA  ZOSLANIA  DUCHA  SV.

Farský kostol 16.45 hod Vešpery  
  18.00 hod Turíčna vigília 

+ Ján, Katarína Kováčovi, č.d. 383;

+ Jozef Burda, č.d. 549

    Záver Novény   
  20.30 hod  Posvätné čítanie   

Nedeľa

31. V.

TURÍČNA  SLÁVNOSŤ  ZOSLANIA  DUCHA  SVÄTÉHO 

Záver veľkonočného obdobia, záver Májových pobožností

Farský kostol 7.15 hod Ranné chvály  
  8.00 hod Sv. omša

BP Veroniky Kohutovej – 80.r.

BP rod. Burdovej, č.d. 549 

  10.00 hod  Farská sv. omša za farnosť 
  14.40 hod Vešpery  

FARSKÉ OZNAMY

 1. Popoludňajšia pobožnosť – Popoludní o 14 40 začnú vešpery a v Hodine Milosrdenstva Novéna k Duchu Sv. s Eucharistickým požehnaním. Po večernom ruženci pri jaskyni pokračuje adorácia.
 2. Lurdská jaskyňa – pobožnosť sv. ruženca o 20 30
 3. Eucharistická adorácia – Denná v Kostole sv. Anny (7 00 – 17 00 vešpery), nočná vo Farskom kostole (21 00 – 7 00 hod.). Dobrovoľníkov na nočnú adoráciu prosíme, aby sa zapisovali do tabuľky (vo farskom kostole). Pán Boh zaplať za vašu obetu.
 4. Sviatosť pokánia – môžete prijať pol hodiny pred sv. omšou, okrem nedele a sviatkov.
 5. Májové pobožnosti + Turíčna novéna – Prežívame posledný májový týždeň. S ešte väčšou vrúcnosťou a láskou k Božej Matke prosme o dary Ducha Sv., aby táto novéna upevnila našu vieru a odhodlanosť žiť ju vo svete. Pamätajme v tomto úmysle na našich birmovancov.
 6. Kántry – V stredu, piatok a sobotu sú letné kántrové dni. Počas nich sa sv. Cirkev modlí a postí za nové povolania do kňazských seminárov a reholí. Pridajme sa, veď spása duší prichádza cez duchovné povolania. Modlime sa o nové povolania aj z našej farnosti.
 7. Turíce – V sobotu večer začíname slávenie Turíčnej vigílie. Slávnosť Zoslania Ducha Sv. je tretím najväčším v liturgickom roku. Uvedomujeme si, že bez pomoci Ducha Sv. nezvládame boj o spásu našej duše. V nedeľu počas slávnosti možno získať úplné odpustky za spev sekvencie „Veni Creator – Príď, Duchu Sv., tvorivý“. Podmienkou je účasť na sv. prijímaní. Využime čas k sv. spovedi. Touto slávnosťou sa uzatvára veľkonočné obdobie.
 1. Letný tábor – Pokiaľ sa bude situácia ohľadom koronavírusu aj naďalej vyvíjať pozitívne, chceme zorganizovať letný tábor. Mal by sa konať v stredisku SkiBuče, no v prvom rade by sme potrebovali zistiť záujem. Podrobnejšie informácie by sme vám vzhľadom na situáciu poskytli neskôr. Prosíme teda rodičov, aby v prípade záujmu, v priebehu tohto týždňa, nezáväzne kontaktovali Zuzanu Dzurkovú na t.č: 0915 622 835.
 2. Birmovanci – Katechéza birmovancov bude v piatok po sv. omši.
 3. Ofera – Na budúcu nedeľu je májová zbierka na kostolné potreby. Pán Boh zaplať.
 4. Rozpis služieb vo farnosti:

Pobožnosť sv. ruženca pred sv. omšou a pri Lurdskej jaskyni: ruža č. 4., p. Jozefína Burdová

Liturgické služby

 

I. čítanie

žalm

II. čítanie

prosby

Pondelok

Miriama Chvostaľová

xxx

xxx

Jana Dzurková

Utorok

Mária Janušová

xxx

xxx

Zuzana Chvostaľová

Streda

Henrieta Gnipová

xxx

xxx

Eliška Fencáková

Štvrtok

Bernardína Piškaninová

xxx

xxx

Františka Kohutová

Piatok

Marta Burdová

xxx

xxx

Michal Kohut

Sobota

I. Michal Chvostaľ

II. Anna Savková

III. Jozef Piškanin

IV. Erika Gičová

Jozef Polačko

Patrícia Piškaninová

Michal Kováč

Magdaléna Chvostaľová

Mária Kohutová

Júlia Krivjanská

Nedeľa

Valéria Čopiková

Emília Polačková

Patrícia Piškaninová

Júlia Krivjanská

Jozef Kováč

Jozef Hančarik

Eva Skarbová

Miloslava Hančariková

Upratovanie kostola: pondelok, 18 45 hod.:

Renáta Šimonová, č.d. 3; Lýdia Škutková, č.d. 497; Katarína Škutková, č.d. 497; Alžbeta Škutková, č.d. 497; Magdaléna Štofiková, č.d. 196.

Upratovanie kostola: sobota, 7 30 hod.:

Jana Šuchtová, č.d. 306; Valéria Tkáčová, č.d. 247; Adriana Tkáčová, č.d. 475; Jana Tomášová, č.d. 615; Jana Tomášová, č.d. 299.

Pán Boh zaplať všetkým, ktorí pomáhajú pri dôstojnom slávení bohoslužieb a starajú sa o čistotu a krásu Božieho domu.