Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Dobroreč, duša moja, Pánovi"

Ž 103

Liturgický prehľad na Šiesty veľkonočný týždeň 2020

Liturgický prehľad

na Šiesty veľkonočný týždeň 2020

Pondelok

18. V.

I. Prosebný (krížový deň) za úrodu 
Farský kostol 18.00 hod Sv. omša + Máj. pob.

+ kňaz Ján Tomko

+ Jozef Bončik, č.d. 54

Utorok

19. V.

II. Prosebný (krížový deň) za úrodu 
Farský kostol 18.00 hod Sv. omša + Máj. pob.

BP rod. Poľačkovej, č.d. 417

BP rod. Mareka Burdu, č.d 504

Streda

20. V.

III. Prosebný (krížový deň) za úrodu  /   Vigília Nanebovstúpenia Pána
Farský kostol 18.00 hod Vigília slávnosti – Sv. omša s vešperami

+ Štefan Piškanin – 5.výr.

+ rod. Bončíkovej a Dzurkovej, č.d. 54

    Euch. adorácia   
  21.00 hod Posvätné čítanie  

Štvrtok

21. V.

Slávnosť  NANEBOVSTÚPENIA  PÁNA 
Farský kostol 5.30 hod Ranné chvály  
  6.00 hod  Sv. omša 

+ Michal Ivan – 6.výr.

+ Pavol, Mária Petrovi

  16.45 hod  Vešpery   
  18.00 hod Farská sv. omša  za farnosť 

Piatok

22. V.

Sv. Rity z Cascie / Začiatok Novény k Duchu Svätému
Farský kostol 18.00 hod Sv. omša + Novéna

BP Evy Kováčovej – 60.r.

BP Márie Burdovej, č.d. 504

Sobota

23. V.

 
Farský kostol 7.00 hod  Sv. omša + Novéna

+ Ján Skvašik – 20.výr.

+ Jarmila Polačková, č.d. 403

Nedeľa

24. V.

SIEDMA  VEĽKONOČNÁ  NEDEĽA
Farský kostol  7.15 hod Ranné chvály  
  8.00 hod Sv. omša 

+ Ján Kováč;

+ rodičov Burdových a Kováčových, č.d. 504 

  10.00 hod  Farská sv. omša za farnosť 
  14.40 hod Vešpery + Novéna   

FARSKÉ OZNAMY

 1. Popoludňajšia pobožnosť – Popoludní o 14 40 začnú vešpery a v Hodine Milosrdenstva Májová pobožnosť s Eucharistickým požehnaním. Po večernom ruženci pri jaskyni pokračuje adorácia.
 2. Lurdská jaskyňa – pobožnosť sv. ruženca o 20 30
 3. Eucharistická adorácia – Denná v Kostole sv. Anny (7 00 – 17 00 vešpery), nočná vo Farskom kostole (21 00 – 7 00 hod.). Dobrovoľníkov na nočnú adoráciu prosíme, aby sa zapisovali do tabuľky (vo farskom kostole). Pán Boh zaplať za vašu obetu.
 4. Sviatosť pokánia – môžete prijať pol hodiny pred sv. omšou, okrem nedele a sviatkov.
 5. Májové pobožnosti – V tomto najkrajšom mesiaci roka neváhajme odovzdávať sa každý večer pod Máriinu ochranu. Nech Májové pobožnosti roznecujú našu lásku k Božej Matke a upevňujú naše rodiny.
 6. Prosebné Krížové dni – Sú to 3 dni pred Nanebovstúpením Pána, kedy sv. Cirkev prosí za požehnanie zemskej úrody. Na tento úmysel sa budeme modliť v kostole (procesia v tomto roku nebude) a vy sami zoberte svätenú vodu a spolu s modlitbou pokropte svoje záhrady a polia s prosbou o požehnanie ľudskej práce, vzrast ozimín, ochranu pred škodcami a priaznivé počasie, ktoré potrebujeme pre naše živobytie.
 7. Slávnosť Nanebovstúpenia Pána – Je to 40. deň po Veľkej noci, kedy Pán Ježiš podľa Sv. Písma vystúpil do neba. Tento sviatok zasväťme zdržiavaním sa telesných prác a nákupov. Podobne ako v nedeľu využite priestor počas sv. omše pred kostolom.
 8. Novéna k Duchu Sv.Pripomína nám apoštolov, ktorí spolu s Pannou Máriou očakávali Ducha Sv. Vzývajme ho o pomoc do každodenného života, aby sme nezablúdili. A pre tých, čo oslabli vo viere vyprosujme jeho pomoc k návratu k Pánu Bohu. Zvlášť ju obetujme za našich birmovancov.
 9. Birmovanci – Stretnutie birmovancov bude v piatok po sv. omši.
 10. Farské slávnosti – Slávnosť I. sv. prijímania 7.VI.; Kňazská vysviacka 20.VI., Primície 21.VI.; Sviatosť birmovania 26.VI.
 11. Ofera – Na budúcu nedeľu je zbierka na katolícke masmédiá – Rádio Lumen a Tv Lux. Zohrali počas epidémie a stále aj majú dôležitú úlohu pri prenášaní náboženských programov. Podporme ich. Pán Boh zaplať.
 12. Rozpis služieb vo farnosti:

Predmodlievanie sv. ruženca: Ruža č. 3., horliteľka p. Henrieta Gnipová – sobota, nedeľa.

Liturgické služby

 

I. čítanie

žalm

II. čítanie

prosby

Pondelok

Jozef Polačko

xxx

xxx

Anna Savková

Utorok

Miloslava Hančariková

xxx

xxx

Bernardína Piškaninová

Streda

Eliška Fencáková

Júlia Krivjanská

Tomáš Tkáč

Miriama Chvostaľová

Štvrtok

Jana Dzurková

Anna Piškaninová

Jozef Polačko

Patrícia Piškaninová

Štefan Piškanin

Mária Chvostaľová

Mária Janušová

Mária Kohutová

Piatok

Beáta Kohutová

xxx

xxx

Emília Polačková

Sobota

Eva Skarbová

xxx

xxx

Jozef Hančarik

Nedeľa

Zuzana Chvostaľová

Františka Kohutová

Michal Kováč

Magdaléna Chvostaľová

Michal Chvostaľ

Michal Kohut

Henrieta Gnipová

Marta Burdová

Upratovanie kostola: pondelok, 18 45 hod.:

Jana Skvašiková, č.d. 198; Lenka Skvašiková, č.d. 476; Magdaléna Sninčáková, č.d. 235; Eva Sokyrová, č.d. 52; Valéria Stašková, č.d. 297.

Upratovanie kostola: sobota, 7 45 hod.:

Aurélia Stašková, č.d. 297; Barbara Stašková, č.d. 297; Daniela Šajnovská, č.d. 164; Jana Šepeľová, č.d. 228; Daniela Šimonová, č.d. 521.

Pán Boh zaplať všetkým, ktorí pomáhajú pri dôstojnom slávení bohoslužieb a starajú sa o čistotu a krásu Božieho domu.