Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Príď, Pane, do svojho svätého chrámu."

Ž 24

Liturgický prehľad na Piaty veľkonočný týždeň 2020

Liturgický prehľad

na Piaty veľkonočný týždeň 2020

Pondelok

11. V.

Bl. Sáry Salkaháziovej, panny a mučenice; spomienka
Farský kostol 18.00 hod Sv. omša

zdr. Márie Leňkovej – 89.r.

BP rod. M. Hančarika, č.d. 326

Utorok

12. V.

 
Farský kostol 18.00 hod Sv. omša

+ Jozef, Michal, Mária Pavlovčinovi;

+ Andrej, Emil, č.d. 101.

Streda

13. V.

Bl. Panny Márie Fatimskej; spomienka / Začiatok Novény k sv. Rite
Farský kostol 18.00 hod Sv. omša

+ rod. Hašuľovej

+ rod. Gerbocovej a Ondušovej

Štvrtok

14. V.

Sv. Mateja, apoštola; sviatok
Farský kostol 18.00 hod Sv. omša

+ rod. Džuganovej a Krivjanskej, č.d. 253

+ Ján, Božena Kličovi

Piatok

15. V.

 
Farský kostol 18.00 hod Sv. omša

+ Ján, Alžbeta Košticháčovi

+ rod. Staškovej, č.d. 297

Sobota

16. V.

Sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka; spomienka
Farský kostol 7.00 hod  Sv. omša

BP Denisy Petríkovej – 25.r.

BP rod. Ľochovej a Šimunovej, č.d. 564

Nedeľa

17. V.

ŠIESTA  VEĽKONOČNÁ  NEDEĽA
Farský kostol  7.15 hod Ranné chvály

BP manž. Staškových – 45.r. sob.

zdr. rod. Bončikovej, č.d. 54

  8.00 hod Sv. omša  
  10.00 hod  Farská sv. omša  za farnosť
  14.40 hod Vešpery + Máj. pob.   

FARSKÉ OZNAMY

 1. Popoludňajšia pobožnosť – Popoludní o 14 40 začnú vešpery a v Hodine Milosrdenstva Májová pobožnosť s Eucharistickým požehnaním. Po večernom ruženci pri jaskyni pokračuje adorácia.
 2. Lurdská jaskyňa – pobožnosť sv. ruženca o 20 30
 3. Eucharistická adorácia – Denná v Kostole sv. Anny (7 00 – 17 00 vešpery), nočná vo Farskom kostole (21 00 – 7 00 hod.). Dobrovoľníkov na nočnú adoráciu prosíme, aby sa zapisovali do tabuľky (vo farskom kostole). Pán Boh zaplať za vašu obetu.
 4. Sviatosť pokánia – môžete prijať pol hodiny pred sv. omšou, okrem nedele a sviatkov.
 5. Májové pobožnosti – Konáme si ich každý večer, kedy nás zhromažďuje Božia Matka. S vrúcnou láskou sa utiekajme k Tej, ktorú sám Boh nám dáva ako Prostredníčku všetkých milostí. Každý máme úmysel, ktorí jej chceme odovzdať.
 6. Fatimský deň – V stredu je výročný deň zjavenia Bl. P. Márie vo Fatime. Prežime ho v modlitbe všetkých častí sv. ruženca a podľa možnosti aj sv. omšou. Fatimská procesia, ktorú zvykneme v tento deň konať, nebude kvôli epidémii.
 7. Novéna k sv. Rite – Spolu so spoločenstvom „Modlitby matiek“ od stredy (17 15) vždy po poslednom tajomstve sv. ruženca pridávame Novénu k sv. Rite. Je patrónkou ťažkých životných situácií. Ak sa k nej chcete v nejakej záležitosti utiekať, vždy po Novéne bude možnosť uctiť si jej relikvie.
 8. Prvoprijímajúci – Stretnutie rodičov bude v pondelok po sv. omši.
 9. Birmovanci – Stretnutie birmovancov bude v utorok po sv. omši.
 10. Rekonštrukcia kostola – Pred primíciami opravujeme fasádu kostola. Chceli by sme ukončiť práce do konca mesiaca, ak Pán Boh dá. Popri kostole je ešte v pláne aj námestie – stĺporadie a altánok. Na budúcu nedeľu bude podomová zbierka na tento účel. Za všetky vaše milodary nech vám Pán Boh vynahradí svojím požehnaním.
 11. Rozpis služieb vo farnosti:

Predmodlievanie sv. ruženca: Ruža č. 2., horliteľka p. Eva Skarbová. Od stredy Spoločenstvo „Modlitby matiek“.

Liturgické služby

 

I. čítanie

žalm

II. čítanie

prosby

Pondelok

Henrieta Gnipová

xxx

xxx

Valéria Čopiková

Utorok

Magdaléna Chvostaľová

xxx

xxx

Eva Skarbová

Streda

Emília Polačková

Michal Kováč

xxx

Jozef Polačko

Štvrtok

Marta Burdová

xxx

xxx

Mária Chvostaľová

Piatok

Jozef Kováč

xxx

xxx

Miloslava Hančariková

Sobota

Mária Kohutová

xxx

xxx

Zuzana Chvostaľová

Nedeľa

Erika Gičová

Bernardína Piškaninová

Magdaléna Chvostaľová

Júlia Krivjanská

Jozef Piškanin

Bernard Piškanin

Beáta Kohutová

Tomáš Tkáč

Upratovanie kostola: pondelok, 18 45 hod.:

Iveta Sabová, č.d. 201; Lívia Sabová, č.d. 201; Jana Salvová, č.d. 356; Margita Schlimbachová, č.d. 140; Martina Schlimbachová, č.d. 140.

Upratovanie kostola: sobota, 7 45 hod.:

Helena Sivčová, č.d. 115; Eva Skarbová, č.d. 3; Erika Sklenčárová, č.d. 308; Mária Sklenčárová, č.d. 308; Marta Skvašiková, č.d. 552.

Pán Boh zaplať všetkým, ktorí pomáhajú pri dôstojnom slávení bohoslužieb a starajú sa o čistotu a krásu Božieho domu.