Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Jasaj Bohu, celá zem."

Ž 66, 1

Liturgický prehľad na Štvrtý veľkonočný týždeň 2020

Liturgický prehľad

na Štvrtý veľkonočný týždeň 2020

Pondelok

4. V.

Sv. Floriána, mučeníka; spomienka
Farský kostol   Ustavičná adorácia Oltárnej Sviatosti

BP Anny Fratrikovej

BP rod. Nemčíkovej, č.d. 142

Utorok

5. V.

 
Farský kostol   Ustavičná adorácia Oltárnej Sviatosti

+ Margita Burdová – 1.výr.

+ Andrej Polačko – 10.výr.

Streda

6. V.

 
Farský kostol   Ustavičná adorácia Oltárnej Sviatosti

+ Ján, Jaroslav, Ján, č.d. 193

+ kňaz Ján a Andrej Gnip

Štvrtok

7. V.

Prvý štvrtok mesiaca
Farský kostol    Ustavičná adorácia Oltárnej Sviatosti

BP Lenky Skvašíkovej – 30.r.

BP Emy Burikovej – 10.r.

Piatok

8. V.

 
Farský kostol   Ustavičná adorácia Oltárnej Sviatosti

+ Milan Jenčo

+ Ján Čus, č.d. 104

Sobota

9. V.

 
Farský kostol   Ustavičná adorácia Oltárnej Sviatosti

BP rod. Liptákovej – 5.výr.sob.

BP Milana Dzurka

Nedeľa

10. V.

PIATA  VEĽKONOČNÁ  NEDEĽA
Farský kostol  8.00 hod Sv. omša  
  10.00 hod  Farská sv. omša  za farnosť


FARSKÉ OZNAMY

 • Poklona Oltárnej Sviatosti – Denná adorácia je v Kostole sv. Anny, pretože pri farskom kostole sa pracuje. Nočná je vo farskom kostole.
 • V tomto týždni – je Prvý štvrtok mesiaca – deň modlitieb za nové kňazské povolania.
 • Májové pobožnosti – Tento rok sa ich modlime vo svojich domácnostiach a máme nádej, že Božia Matka nám vyprosí milosť v jej zasvätenom mesiaci vrátiť sa do kostola. Nech je toto, popri našich osobných úmysloch, hlavným, s ktorým sa chceme modliť májové litánie. Povzbudzujem všetkých členov rodín, aby sa každý deň v dohodnutom čase stretli na domácej Májovej pobožnosti.
  Pripravme si mariánsky oltárik – stôl prikryme obrusom, do jeho stredu postavme sochu alebo obraz Panny Márie, ozdobme sviecami a kvetmi. Denne tam s rodinou pokľaknime. Začnime vždy čítaním úvahy – rozjímania o Panne Márii (z knihy alebo z internetu). Pokračujme modlitbou sv. ruženca a v závere spevom Loretánskych litánií s Májovou modlitbou. Zakončíme zvyčajnými modlitbami ako pri pobožnosti v kostole a piesňou k Panne Márii. Jednotlivé úlohy a modlitby si rozdeľte a táto domáca pobožnosť nech prináša našim rodinám ochranu, pokoj a požehnanie.
  Prvoprijímajúci a birmovanci – zapojte sa do tejto domácej pobožnosti s úmyslom za dobrú prípravu k sviatostiam a denne sa zasväcujte Panne Márii.
  Modlitba k Litániám Májovej pobožnosti – Preblahoslavená Panna Mária, Božia Rodička! Hoci sme hriešni, predsa pred očami všemohúceho Boha a celého neba padáme k tvojim nohám a volíme si ťa dnes za svoju ochrankyňu a matku, za svoju orodovníčku u tvojho Syna, Ježiša. Zasväcujeme ti seba, svoje telo i dušu so všetkým, čo máme a čím sme. Darujeme ti svoje srdcia a prajeme si, aby sme na teba nezabúdali, ale stále milovali teba i tvojho Syna, Ježiša Krista.
  Božia Rodička, obetujeme ti všetky modlitby a pobožnosti tohto mesiaca a prosíme ťa, vypros nám u Boha tú milosť, ktorú najviac potrebujeme. Ukáž, že si našou Matkou a že neopúšťaš tých, ktorí sa k tebe s dôverou utiekajú. Veď nás po ceste prikázaní tvojho Syna a vypros nám od neho hlavne tú milosť, aby sme mu zostali verní a aby sme chváliac teba na zemi, raz s tebou a so všetkými anjelmi a svätými chválili Ježiša v nebi na veky vekov. Amen.

Upratovanie kostola: pondelok, 18 00 hod.: Mária Psárová, č.d. 375; Slavomíra Radová, č.d. 155; Kamila Rajňaková, č.d. 355; Eva Rajňaková, č.d. 193; Eva Rebičová, č.d. 253.

sobota, 7 00 hod.: Eva Repková, č.d. 471; Zuzana Repková, č.d. 471; Miroslava Rybárová, č.d. 369; Marta Ryľaková, č.d. 562; Ladislava Ryľaková, č.d. 300.

Pán Boh zaplať všetkým, ktorí pomáhajú pri dôstojnom slávení bohoslužieb a starajú sa o čistotu a krásu Božieho domu.