Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Dobroreč, duša moja, Pánovi"

Ž 103

Liturgický prehľad na Druhý veľkonočný týždeň 2020

Liturgický prehľad

na Druhý veľkonočný týždeň 2020

Pondelok

20. IV.

 
Farský kostol   Ustavičná adorácia Oltárnej Sviatosti

BP Anny Polačkovej – 80.r.

zdr. rod. Dzurkovej, č.d. 81

Utorok

21. IV.

 
Farský kostol   Ustavičná adorácia Oltárnej Sviatosti

+ Andrej, Alžbeta Harvilikovi

+ rod. Škutkovej a Kohutovej, 489

Streda

22. IV.

 
Farský kostol   Ustavičná adorácia Oltárnej Sviatosti

+ Ján Kohut, č.d. 385

+ Ján, Michal Harvilikovi

Štvrtok

23. IV.

Sv. Vojtecha, biskupa a mučeníka; spomienka
Farský kostol   Ustavičná adorácia Oltárnej Sviatosti

+ rod. Piškaninovej, č.d. 85

+ Jozefína Košticháčová

Piatok

24. IV.

Sv. Juraja, mučeníka; spomienka
Farský kostol   Ustavičná adorácia Oltárnej Sviatosti

+ Ján Kováč

+ Jozef Gnip, č.d. 133

Sobota

25. IV.

Sv. Marka, evanjelistu; sviatok
Farský kostol   Ustavičná adorácia Oltárnej Sviatosti

BP Jany Treščákovej – 50.r.

BP Františka Mesaroša – 60.r.

Nedeľa

26. IV.

TRETIA  VEĽKONOČNÁ  NEDEĽA
Farský kostol    Ustavičná adorácia Oltárnej Sviatosti za farnosť

FARSKÉ OZNAMY

  • Poklona Oltárnej Sviatosti – Farský kostol je otvorený neustále k eucharistickej adorácii. Vytvárajme spoločenstvo s Ježišom Kristom, ktorý nás čaká v Oltárnej Sviatosti, aby tieto dni boli požehnané skrz našu modlitbu na eucharistickom bdení. Celý svet potrebuje Božie milosrdenstvo. Prosme oň, aby sa Pán zmiloval, odvrátil od nás choroby a nákazy a všetkých nás pohol k obráteniu. Nezabúdajme prosiť o dar požehnaného dažďa.
  • Farské listy – Môžete si ich prevziať v kostole, ako bolo zvykom. Prosíme tých, čo ešte nevyplatili za posledných 5 čísel 0,50,- €, aby tak urobili v priebehu týždňa.
  • Sviece k Lurdskej jaskyni – Prosíme vás, aby ste sviece brali iba vtedy, ak máte pri sebe finančnú hotovosť. V poslednom čase chýba značná suma za sviece. Niektorí zapália sviecu a peniaze prinesú neskôr, príp. na to zabudnú. Myslime na to, že zakúpiť nové možno, ak tie, čo sa použili, sú vyplatené. Ďakujeme za porozumenie.
  • Arcidiecézne centrum pre mládež spolu s Farnosťou Božieho milosrdenstva v Košiciach – KVP vás srdečne pozývajú sledovať online Odpustovú slávnosť Božieho milosrdenstva s posolstvom pre mladých v nedeľu apríla 2020 na TV LUX. Program priamych prenosov TV LUX z Diecéznej svätyne Božieho milosrdenstva v Košiciach je nasledovný: 10:00 – odpustová svätá omša, hlavný celebrant J. Ex. Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup – metropolita; 11:00 – moderovaný program “Božie milosrdenstvo pre mladých”, rozhovory s J. Ex. Mons. Bernardom Boberom, arcibiskupom -metropolitom a pomocným biskupom J. Ex. Mons. Markom Forgáčom.

Upratovanie kostola: pondelok, 18 00 hod.: Eva Piškaninová, č.d. 618; Henrieta Piškaninová, č.d. 614; Andrea Piškaninová, č.d. 503; Lucia Piškaninová, č.d. 29; Andrea Piškaninová, č.d. 85.

sobota, 7 00 hod.: Anna Piškaninová, č.d. 149; Ivana Piškaninová, č.d. 488; Mária Piškaninová, č.d. 534; Katarína Piškaninová, č.d. 488; Kristína Piškaninová, č.d. 29.

Pán Boh zaplať všetkým, ktorí pomáhajú pri dôstojnom slávení bohoslužieb a starajú sa o čistotu a krásu Božieho domu.