Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Milostivý a milosrdný je Pán, zhovievavý a veľmi láskavý."

Ž 145, 8

Liturgický prehľad na Piaty pôstny týždeň

Liturgický prehľad

na Piaty pôstny týždeň

Pondelok

30. III.

 
Farský kostol   Ustavičná adorácia Oltárnej Sviatosti

BP Rudolfa Dzurka – 50.r.

BP manž. Chlebákových

Utorok

31. III.

 
Farský kostol   Ustavičná adorácia Oltárnej Sviatosti

BP rod. Kohutovej, č.d. 173

BP rod. Petrovej, č.d. 505

Streda

1. IV.

 
Farský kostol   Ustavičná adorácia Oltárnej Sviatosti

BP rod. Burdovej, č.d. 504

zdr. rod. Kohutovej, č.d. 489

Štvrtok

2. IV.

Prvý štvrtok mesiaca
Farský kostol   Ustavičná adorácia Oltárnej Sviatosti

+ Michal, Anna Petríkovi, č.d. 238

+ Helena Kohutová – 15.výr.

Piatok

3. IV.

Prvý piatok mesiaca
Farský kostol   Ustavičná adorácia Oltárnej Sviatosti

BP čl. Bratstva B. Srdca

zdr. rod. Piškaninovej a Tutkovej

Sobota

4. IV.

Prvá sobota mesiaca – fatimská

Farský kostol

Lurdská jaskyňa

  Ustavičná adorácia Oltárnej Sviatosti

BP čl. Ružencového bratstva

BP rod. Dzurkovej a Wattsovej

Nedeľa

5. IV.

NEDEĽA  UTRPENIA  PÁNA – Kvetná nedeľa / Prvá nedeľa mesiaca
Farský kostol    Ustavičná adorácia Oltárnej Sviatosti za farnosť

FARSKÉ OZNAMY

Vysluhovanie sviatostí pred veľkonočnými sviatkamiK sviatosti pokánia môžete pristúpiť každý deň a to nasledujúcim spôsobom:

  1. Zápis k sv. spovedi: Každý, kto chce pristúpiť k sviatosti pokánia, nech si vyberie čas, ktorý mu vyhovuje a zapíše sa do zoznamu, ktorý je v kostole za lavicami. Je to kvôli zamedzeniu hromadného zhromažďovania sa. Zároveň nech si vyzdvihne prípravu k sviatosti pokánia – spytovanie svedomia (tiež za lavicami).
  2. Doma: Aby sa pri sv. spovedi nemuselo dlho zdržiavať pre nedostatočnú prípravu, dobre si prečítajte spytovanie svedomia – prípravu z kostola, venujte jej dostatok pozornosti, aby ste v spovednici strávili čo najkratší čas, ale pritom sa aj dobre a s duchovným úžitkom vyspovedali. Tým sa vyhneme zbytočnému vytváraniu radov a kontaktu s ľuďmi. Prípravu si preto robíme doma, v kostole na to niet čas, ani podmienky!
  3. V kostole: Potrebné je mať rúško. Dbajte na to, aby na sv. spoveď prichádzajú len tí, čo sa zapásali. Ak budete stáť v rade, dodržte od seba vzdialenosť 2-3 m. Hoc aj v krátkom čakaní pred spovednicou využite čas na modlitbu pred sv. spoveďou, ale zároveň aj pred sv. prijímaním. Po sv. spovedi, každý môže prijať Najsv. Sviatosť. Po sv. spovedi si každý súkromne vykoná ďakovné modlitby za sv. spoveď a sv. prijímanie v lavici pred Najsv. Sviatosťou.

K sv. prijímaniu môžete pristúpiť iba jednotlivo, nie spoločne a to vždy počas doby spovedania v spovednej miestnosti. Záujemci nech si pozrú čas spovedania podľa zápisu v kostole.

V tomto týždni – Prvý štvrtok mesiaca obetujme za Božie požehnanie kňazov v ich pastoračnej službe a za nové kňazské, rehoľné a misijné povolania aj z našej farnosti. Na Prvý piatok sv. prijímaním, modlitbou a pôstom odprosujme za urážky ľudstva voči Najsv. Srdcu Ježišovmu. Fatimská sobota v tomto období je zvlášť upriamená na odčiňovanie znevážení Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, ktorá touto pobožnosťou vo Fatime ponúkla všetkým záchranu sveta. Na tento úmysel obetujme sv. prijímanie, sv. ruženec a zasväťme seba i našu farnosť Máriinmu nepoškvrnenému Srdcu. Na Prvú nedeľu spoločná výmena tajomstiev nebude. Členovia ruží si súkromne vymenia tajomstvá u svojich horliteľov.

Ustavičná poklona – Prebieha 24 hod. Počas adorácie prosíme, aby ste sa vyhýbali blízkemu kontaktu s inými ľuďmi a neobsadzovali zadné lavice. Využívajte aj miesta vpredu. Vyhnime sa zbytočným komplikáciám.

Zotrvajme v tichej poklone pred eucharistickým Kristom v modlitbe za odvrátenie nebezpečnej epidémie. No modlime sa aj za obrátenie ľudí, ktorí ani v tomto čase skúšky našej viery nenachádzajú cestu k Ježišovi Kristovi, ale v zaslepenosti svojich hriechov zotrvávajú v zatvrdlivosti srdca, v neochote obrátiť sa a aj za tých, čo rozsievajú paniku, nepokoj a nenávisť. Prosme Pána o milosť, aby spoznali, že iba pri ňom všetci nájdeme východisko z každej núdze.

                 

S modlitbe s vami spojený

Váš duchovný otec

 

Upratovanie kostola: pondelok, 18 00 hod.: Mária Mesarošová, č.d. 7; Erika Michrinová, č.d. 518; Anna Miková, č.d. 486; Mária Mikulová, č.d. 560; Anna Mikulová, č.d. 560.

sobota, 7 00 hod.: Mária Milčíková, č.d. 135; Mária Mišenková, č.d. 453; Anna Miškaninová, č.d. 236; Lucia Morťaniková, č.d. 480; Katarína Morťaniková, č.d. 56.

Pán Boh zaplať všetkým, ktorí pomáhajú pri dôstojnom slávení bohoslužieb a starajú sa o čistotu a krásu Božieho domu.