Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Milostivý a milosrdný je Pán, zhovievavý a dobrotivý nesmierne."

Ž 103, 8

OZNAM

Z rozhodnutia Konferencie biskupov Slovenska je verejné slúženie bohoslužieb

pozastavené  od 10. 3. 2020 do 23. 3. 2020.

Vtomto čase budem slúžiť sv. omše na úmysly, ktoré boli zverejnené vo farských oznamoch súkromne.

Farský kostol je zatvorený, Kostol sv. Anny je otvorený na celodennú súkromnú adoráciu.

V prípade zaopatrovania zomierajúcich v nemocnici, kontaktuje najbližší farský úrad. V prípade pohrebov nebudú spoločné modlitby, iba súkromne doma a pohrebného obradu sa zúčastní iba najbližšia rodina.

Dovtedy sa všetci modlíme za zastavenie vírusovej epidémie.

Najbližšie bude sv. omša v našej farnosti 24. 3. 2020 o 17.00 hod. Ak by sa dovtedy situácia zmenila, oznam bude vyvesený na kostolných  dverách.

V modlitbe Michal Paľovčík váš duchovný otec.