Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Požehnaný človek, čo dúfa v Pána, Pán bude jeho oporou."

Jer 17, 5-10

Liturgický prehľad na Druhý pôstny týždeň

Liturgický prehľad

na Druhý pôstny týždeň

Pondelok

9. III.

 
Farský kostol 6.00 hod Sv. omša

+Andrej, Andrej, Viktória,č.144

+ rod. Solomejovej, č.d. 109

  17.00 hod Sv. omša 

+ Július Telvák, č.d. 445

+ Pavlína Piškaninová – 30.deň

Utorok

10. III.

Začiatok Novény k sv. Jozefovi
Farský kostol 6.30 hod Sv. omša + Novéna

BP Jozefa Tkáča – 70.r.

BP rod. Treščákovej, č.d. 373

Streda

11. III.

 
Farský kostol    Novéna   
  16.15 hod Sv. omša + kňazi Ján a Jozef

Štvrtok

12. III.

 
Farský kostol    Novéna  
  6.30 hod Sv. omša + kňaz Ján a + Anna

Piatok

13. III.

 
Farský kostol 17.00 hod Krížová cesta + Sv. omša

BP Jozefa Krivjanského – 30.r.

BP Ivany Piškaninovej – 35.r.

    Novéna  

Sobota

14. III.

 
Farský kostol 7.00 hod Sv. omša + Novéna

+ Anna Burdová – 10.výr.

+ Anna Ivanová – 30. deň pohr.

  17.00 hod  Vešpery   
Lurdská jaskyňa    Pob. k Sedembolestnej  

Nedeľa

15. III.

TRETIA  PÔSTNA  NEDEĽA
Farský kostol 6.45 hod Ranné chvály  
  8.00 hod  Sv. omša

BP Jozefíny Morťanikovej – 65.r.

+ Andrej Šepeľa – 20.výr.

  10.00 hod  Farská sv. omša  za farnosť 
  14.40 hod  Vešpery + Krížová cesta   
    Novéna  

FARSKÉ OZNAMY

 1. Popoludňajšia pobožnosť – Dnes popoludní začnú vešpery o 14 40 a po nich bude pobožnosť Krížovej cesty.
 2. Celodenná eucharistická adorácia vo farskom kostole – Denná: Po, Pia. Ostatné dni súkromne, Kostol sv. Anny je otvorený celý deň. Nočná: z piatku na sobotu (6 00 Ranné chvály + euch. požehnanie). Na nočnú adoráciu prosíme, aby sa dobrovoľníci zapísali kvôli istote prítomnosti adorátorov. Za vašu obetavosť Pán Boh zaplať.
 3. Sviatosť pokánia – môžete prijať pol hodiny pred sv. omšou, okrem nedele a sviatkov.
 4. Lurdská jaskyňa – Vždy večer o 19 30 sa modlíme pobožnosť k Sedembolestnej pri Lurdskej jaskyni. Ruža, ktorá sa aktuálne predmodlieva, nech si rozdelí tajomstvá.
 5. Farská katechéza –

 

Pondelok

MŠ, 1. – 2. roč. ZŠ

3. roč. ZŠ

4. – 5. roč. ZŠ

16.00 hod

16.00 hod

17.00 hod

Katechet. miestnosť III. + sv. omša

Katechet. miestnosť I. + sv. omša

Sv. omša + Katechet. miestnosť I.

Piatok

6. – 9. roč. ZŠ

1. – 2. roč. SŠ

17.00 hod

17.00 hod

Sv. omša + Katechet. miestnosť III.

Sv. omša + Katechet. miestnosť I.

 1. Kňazské rekolekcie – V utorok máme Kňazské rekolekcie Sninského dekanátu v Kostole Sv. Kríža v Snine. Začínajú modlitbovým Večeradlom o 14 40
 2. Novéna k sv. Jozefovi – Začíname ju v utorok. Sv. Jozefa budeme vzývať ako patróna sv. Cirkvi o jednotu a upevnenie vo viere, ďalej ako patróna manželov a otcov o potrebné milosti pre nich a ako patróna šťastnej smrti. Tento posledný úmysel sa týka každého z nás. Pridajme sa k deviatniku. Predmodlievať sa bude spoločenstvo „Modlitby otcov“. Prosíme aj ostatných mužov a chlapcov, aby sa pripojili k týmto modlitbám. Kto sa niektorí z dní nemôže zúčastniť v kostole, nech novénu neprerušuje, ale nech sa ju pomodlí súkromne.
 3. Relikvie – Pred relikviárom je kľakátko. Kedykoľvek ho môžete využívať pri súkromnej modlitbe na vzývanie pomoci vo svojich potrebách k sv. Rite alebo k niektorému z Libanonských svätcov.
 4. Matrika našej farnosti – január, február 2020:

Do sv. Cirkvi sme krstom prijali: Hana Treščáková, *6.II.2020, krst 23.II.2020. Nech je jej život Bohu na slávu.

Do večnosti sme vyprevadili: Veronika Bončíková, *20.X.1936, +15.I.2020; Pavlína Piškaninová, *27.IX.1937, +5.II.2020; Anna Ivanová, *18.V.1940, +10.II.2020; Michal Michalčo, *15.III.1949, +27.II.2020. Nech odpočívajú v pokoji.

 1. Milodary z krstu Hany Treščákovej 50,- €; z pohrebov Veroniky Bončíkovej 50,-€ a Anny Ivanovej 80,-€. Pán Boh zaplať.
 2. Rozpis služieb vo farnosti

Predmodlievanie sv. ruženca: ruža č.2., horliteľka p. Eva Skarbová.

Sobota, 17 20 hod. pri Lurdskej jaskyni:  Filip Kohút, Peter kohút, Tadeáš Dzurko, Terézia Tomášová, Natália Piškaninová.

Liturgické služby

 

I. čítanie

žalm

II. čítanie

prosby

Pondelok

Erika Gičová

Eliška Fencáková

xxx

xxx

Marta Burdová

Prvoprijímajúci

Utorok

Bernardína Piškaninová

xxx

xxx

Jozef Kováč

Streda

Beáta Kohutová

xxx

xxx

Henrieta Gnipová

Štvrtok

Miloslava Hančariková

xxx

xxx

Mária Janušová

Piatok

Valéria Čopiková

xxx

xxx

Zuzana Chvostaľová

Sobota

Michal Chvostaľ

xxx

xxx

Eva Skarbová

Nedeľa

Jana Dzurková

Mária Chvostaľová

Patrícia Piškaninová

Jozef Polačko

Štefan Piškanin

Bernard Piškanin

Jozef Hančarik

Emília Polačková

Upratovanie kostola: pondelok, 17 30 hod.: Viera Kurillová, č.d. 573; Klaudia Kušnírová, č.d. 617; Kamila Lelková, č.d. 426; Anna Lelková, č.d. 132; Mária Lelková, č.d. 376.

Upratovanie kostola: sobota, 7 45 hod.: Mária Lelková, č.d. 288; Lucia Lelková, č.d. 426; Mária Lelková, č.d. 370; Veronika Lelková, č.d. 426; Lucia Lelková, č.d. 525.

Pán Boh zaplať všetkým, ktorí pomáhajú pri dôstojnom slávení bohoslužieb a starajú sa o čistotu a krásu Božieho domu.