Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Bože, buď nám milostivý a žehnaj nás."

Ž 67

Liturgický prehľad na Prvý pôstny týždeň

Liturgický prehľad

na Prvý pôstny týždeň

Pondelok

2. III.

 
Farský kostol 8.00 hod Sv. omša

BP rod. Burdovej, č.d. 147

za obr. Bohuznámeho

Utorok

3. III.

 
Farský kostol 8.00 hod Sv. omša

BP rod. Dzurkovej, č.d. 408

BP Dominika

Streda

4. III.

 
Farský kostol 8.00 hod Sv. omša

BP rod. Sklenčárovej, č.d. 308

BP Viktora

Štvrtok

5. III.

Prvý štvrtok mesiaca
Farský kostol 8.00 hod Sv. omša za nové kňazské a rehoľné povolania z našej farnosti

Piatok

6. III.

Prvý piatok mesiaca
Farský kostol 17.00 hod Krížová cesta + Sv. omša

BP Pavla Bončíka – 70.r.

BP Jozefíny Michalkovej –60.r.

    Pob. na I. piatok  

Sobota

7. III.

Prvá sobota mesiaca – fatimská
Farský kostol 7.00 hod Fatima

BP Jozefa Divulita – 65.r.

BP Heleny Staškovej – 88.r.

  17.00 hod  Vešpery   
Lurdská jaskyňa   Pob. k Sedembolestnej  

Nedeľa

8. III.

DRUHÁ  PÔSTNA  NEDEĽA
Farský kostol 6.45 hod Ranné chvály  
  8.00 hod  Sv. omša 

+ Štefan Polačko – 10.výr.

+ Michal Michalčo, č.d. 368

  10.00 hod  Farská sv. omša  za farnosť  
  14.40 hod Vešpery + Krížová cesta   

FARSKÉ OZNAMY

  1. Popoludňajšia pobožnosť – Dnes popoludní začnú vešpery o 14 40 , po nich pobožnosť Krížovej cesty a výmena ružencových tajomstiev.
  2. Celodenná eucharistická adorácia vo farskom kostole – Denná: V tomto týždni súkromne, Kostol sv. Anny je otvorený celý deň. Nočná: z piatku na sobotu (6 00 Ranné chvály + euch. požehnanie). Na nočnú adoráciu prosíme, aby sa dobrovoľníci zapísali kvôli istote prítomnosti adorátorov. Za vašu obetavosť Pán Boh zaplať.
  3. Sviatosť pokánia – môžete prijať pol hodiny pred sv. omšou, okrem nedele a sviatkov.
  4. Lurdská jaskyňa – Vždy večer o 19 30 sa modlíme pobožnosť k Sedembolestnej pri Lurdskej jaskyni. Ruža, ktorá sa aktuálne predmodlieva, nech si rozdelí tajomstvá.
  5. V tomto týždni – Na Prvý štvrtok vo svojich modlitbách a obetách pamätajme, aby Pán vzbudil nové kňazské a rehoľné povolania z našej farnosti. Na Prvý piatok prichádzame odprosovať Božské Srdce Ježišovo za naše hriechy a Fatimská sobota nech je pre nás dňom zasvätenia Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie a vyprosovaním obrátenia a i pokoja pre svet.
  6. Ofera – Na budúcu nedeľu je zbierka na rekonštrukciu kostola. Pán Boh zaplať.
  7. Jarné prázdniny – Nezabúdajme na svoju dušu a posväcujme voľný čas modlitbou a účasťou na sv. omši. Rodičov prvoprijímajúcich prosíme, aby zopakovali katechizmus od témy Hlavné prikázanie po Piate Božie prikázanie.
  8. Zastupovanie – Do piatku zastupuje farnosť Sv. Kríža v Snine. V prípade potreby zaopatrovania chorých a pohrebov sa obracajte na tento farský úrad.
  9. Rozpis služieb vo farnosti

Predmodlievanie sv. ruženca: ruža č.1., horliteľka p. Bernardína Piškaninová.

Sobota, 17 20 hod. pri Lurdskej jaskyni:  Kristína Čovanová, Šimona Mažerik, Valentína Kohutová, Kristína Gazdová, Matej Treščák.

Liturgické služby

 

I. čítanie

žalm

II. čítanie

prosby

Pondelok

Emília Polačková

xxx

xxx

Miloslava Hančariková

Utorok

Anna Savková

xxx

xxx

Eliška Fencáková

Streda

Jozef Polačko

xxx

xxx

Mária Chvostaľová

Štvrtok

Eva Skarbová

xxx

xxx

Bernardína Piškaninová

Piatok

Jozef Kováč

xxx

xxx

Jana Dzurková

Sobota

Ruža č.3

xxx

xxx

Ruža č.3

Nedeľa

Henrieta Gnipová

Marta Burdová

Magdaléna Chvostaľová

Júlia Krivjanská

Jozef Hančarik

Tomáš Tkáč

Mária Kohutová

Mária Janušová

Upratovanie kostola: pondelok, 17 30 hod.: Valéria Krivjančinová, č.d. 342; Mária Krivjančinová, č.d. 20; Štefánia Krivjančinová, č.d. 389; Eva Krivjančinová, č.d. 519; Božena Krivjančinová, č.d. 519.

Upratovanie kostola: sobota, 8 15 hod.: Veronika Krivjanská, č.d. 561; Iveta Krivjanská, č.d. 556; Anastázia Krivjanská, č.d. 561; Miriama Kuchtaninová, č.d. 308; Anna Kuncová, č.d. 110.

Pán Boh zaplať všetkým, ktorí pomáhajú pri dôstojnom slávení bohoslužieb a starajú sa o čistotu a krásu Božieho domu.