Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Chváľte, služobníci Pánovi, chváľte meno Pánovo."

Ž 113

Liturgický prehľad na 6. týždeň v Období „cez rok“

Liturgický prehľad

na 6. týždeň v Období „cez rok“

Pondelok

17. II.

 
Farský kostol 6.00 hod Sv. omša

+ st. rodičov Hančarikových a Knížových;

+Jozef, Mária,530

  17.00 hod Sv. omša 

+ kňaz Andrej Piškanin

+ Veronika Bončiková – 30.deň

Utorok

18. II.

 
Farský kostol  17.00 hod Sv. omša

+ Jozef Mesaroš – 30.výr.

+Michal, Alžbeta Kohutovi, 530

Streda

19. II.

 
Farský kostol 17.00 hod Sv. omša

+ Jolana Koribaničová, + kňaz Andrej Piškanin, č.d. 232;

+ Július, Ľubomír, č.d. 498

Štvrtok

20. II.

 
Farský kostol 6.00 hod Sv. omša + Vladimír, Andrej, Barbora Burdovi, č.d. 498
  17.00 hod Sv. omša

BP Petra Rebiča – 50.r.

BP rod. Ivanovej, č.d. 62

Piatok

21. II.

 
Farský kostol 17.00 hod Sv. omša

+ Ján Piškanin – 1.výr.

+ Vavrinec, Michal, Katarína, č.d. 453

Sobota

22. II.

Katedry sv. apoštola Petra; sviatok
Farský kostol  7.00 hod Sv. omša

+ Michal Krivjančin – 3.výr.

+ Anna Hančariková – 9.výr.

  17.00 hod Sv. ruženec   

Nedeľa

23. II.

SIEDMA  NEDEĽA  V OBDOBÍ  „CEZ  ROK“ – Fašiangová nedeľa

I. deň fašiangovej zmiernej poklony

Farský kostol   7.00 hod 
  
Sv. omša 

+ Jozef Gnip, č.d. 133

+ Ján Kováč

  9.00 hod Farská sv. omša  za farnosť
    Fašiangová zmierna poklona 40 hod.   
  15.00 hod Hodina Milosrdenstva   

FARSKÉ OZNAMY

  1. Popoludňajšia pobožnosť – Dnes popoludní spoločná modlitba ruženca začne o 14 15 hod., zakončená euch. požehnaním v Hodine Milosrdenstva.
  2. Celodenná eucharistická adorácia vo farskom kostole – Celodenná: Po, Ut, Štv, Pia od 7 00 – 16 00 hod. (vešpery + euch. požehnanie). Prosíme o zachovanie adoračných hodín ako na I. piatok. Ostatné dni súkromne, Kostol sv. Anny je otvorený celý deň. Celonočná: z piatku na sobotu (6 00 hod. Ranné chvály + euch. požehnanie). Na nočnú adoráciu prosíme, aby sa dobrovoľníci zapísali kvôli istote prítomnosti adorátorov. Za vašu obetavosť Pán Boh zaplať.
  3. Sviatosť pokánia – môžete prijať pol hodiny pred sv. omšou, okrem nedele a sviatkov.
  4. Farská katechéza –

 

Utorok

MŠ, 1. – 2. roč. ZŠ

3. roč. ZŠ

4. – 5. roč. ZŠ

16.00 hod

16.00 hod

17.00 hod

Katechet. miestnosť III. + vešpery

Katechet. miestnosť I. + vešpery

Vešpery + Katechet. miestnosť I.

Piatok

6. – 9. roč. ZŠ

1. – 2. roč. SŠ

17.00 hod

17.00 hod

Vešpery + Katechet. miestnosť III.

Vešpery + Katechet. miestnosť I.

  1. Farské slávnosti – Sviatosť birmovania v našej farnosti bude 3.V.2020 a slávnosť Prvého sv. prijímania 10.V.2020.
  2. Fašiangy – Budúca nedeľa je fašiangová. Začíname trojdňovú zmiernu poklonu 40 hodín.
  3. Ofera – Nastávajúcu nedeľu je februárová ofera na kostolné potreby. Pán Boh zaplať.
  4. Strieborné jubileum – Manželov, ktorí v tomto roku slávia svoje strieborné jubileum sobáša, pozýva o. arcibiskup na spoločné poďakovanie spojené s osobitným požehnaním do ďalších rokov manželstva dňa 17.V.2019 o 15 00 do Košickej katedrály. Záujemci nech sa prihlásia v sakristii do konca marca.
  5. Rozpis služieb vo farnosti

Predmodlievanie sv. ruženca: ruža č.8., horliteľka p. Marta Burdová.

Sobota, 17 00 hod.: Tadeáš Dzurko, Terézia Tomášová, Natália Piškaninová, Viktória Harakaľová, Ema Treščáková.

Nedeľa, 14 15 hod.: Eliška Tulenková, Miriam Kohutová, Jana Tomášová, Šimon Tkáč, Tomáš Tkáč.

Liturgické služby

 

I. čítanie

žalm

II. čítanie

prosby

Pondelok

Jana Dzurková

Eliška Fencáková

xxx

xxx

Tomáš Tkáč

Jozef Kováč

Utorok

Anna Savková

xxx

xxx

Prvoprijímajúci

Streda

Františka Kohutová

xxx

xxx

Mária Kohutová

Štvrtok

Anna Piškaninová

Marta Burdová

xxx

xxx

Eva Skarbová

Michal Kohut

Piatok

Valéria Čopiková

xxx

xxx

Henrieta Gnipová

Sobota

Bernardína Piškaninová

xxx

xxx

Zuzana Chvostaľová

Nedeľa

Beáta Kohutová

Erika Gičová

Michal Kováč

Magdaléna Chvostaľová

Štefan Piškanin

Jozef Polačko

Miloslava Hančariková

Jozef Hančarik

Upratovanie kostola: pondelok, 17 30 hod.: Justína Kohutová, č.d. 619; Alžbeta Kohutová, č.d. 583; Tamara Kohutová, č.d. 16; Mária Kohutová, č.d. 489; Mária Kohutová, č.d. 599.

Upratovanie kostola: sobota, 7 30 hod.: Mária Kohútová, č.d. 589; Mária Kohútová, č.d. 583; Katarína Kohútová, č.d. 501; Lenka Kohútová, č.d. 136; Karolína Kohútová, č.d. 599.

Pán Boh zaplať všetkým, ktorí pomáhajú pri dôstojnom slávení bohoslužieb a starajú sa o čistotu a krásu Božieho domu.