Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Pána chcem velebiť v každom čase"

Ž 243

Liturgický prehľad na 5. týždeň v Období „cez rok“

Liturgický prehľad

na 5. týždeň v Období „cez rok“

Pondelok

10. II.

Sv. Školastiky, panny; spomienka
Farský kostol 6.00 hod  Sv. omša 

+ Michal Božidar – 10.výr.

+ rod. Treščákovej, č.d. 100

  17.00 hod Sv. omša 

+ rod. Bončíkovej a Repkovej, č.d. 244;

+ rod. Jurovej a Lelkovej 

Utorok

11. II.

Výročie zjavenia Bl. Panny Márie v Lurdoch (162 r.) / Svetový deň chorých
Farský kostol 7.00 hod Ranné chvály  
  16.15 hod  Vešpery  
    Hodinky k Panne Márii  
  17.00 hod  Sv. omša s pomazaním chorých 

+ Vavrinec Ivan

+ Michal, Mária, František, č.d. 26 

Lurdská jaskyňa   Sv. ruženec za chorých   

Streda

12. II.

 
Farský kostol 6.00 hod  Sv. omša 

+ Ján, Helena, Mária Staškovi, č.d. 232;

+rod. Burdovej, č. 491

  17.00 hod Sv. omša 

BP rod. Kováčovej, č.d. 100

BP Bohuznámej rod.

Štvrtok

13. II.

 
Farský kostol 17.00 hod Sv. omša

+ Ján, Mária, Jozef Staškovi, č.d. 232;

+ rodičov Polačkových a Skvašikových

Piatok

14. II.

Sv. Cyrila, mnícha a Metoda, biskupa; patrónov Európy; spomienka
Farský kostol 17.00 hod Sv. omša

BP Pavlíny Šavrtkovej – 80.r.

BP rod. Polačkovej a Tulenkovej

Sobota

15. II.

Bl. Panny Márie v sobotu; spomienka
Farský kostol  7.00 hod Sv. omša

+ Michal, Mária, Marián Buričinovi, č.d. 232;

+ Michal, František, Mária, č.d. 491

  17.00 hod Sv. ruženec   

Nedeľa

16. II.

ŠIESTA  NEDEĽA  V OBDOBÍ  „CEZ  ROK“
Farský kostol   8.00 hod 

Sv. omša 

BP Oľgy Gutterovej – 70.r.

zdr. rod. Burdovej, č.d. 498

  10.00 hod  Farská sv. omša  za farnosť 
  15.00 hod Hodina Milosrdenstva  

FARSKÉ OZNAMY

 1. Popoludňajšia pobožnosť – Dnes popoludní spoločná modlitba ruženca začne o 14 15 hod., zakončená euch. požehnaním v Hodine Milosrdenstva.
 2. Celodenná eucharistická adorácia vo farskom kostole – Celodenná: Po, Ut, Štv, Pia od 7 00 – 16 00 hod. (vešpery + euch. požehnanie). Prosíme o zachovanie adoračných hodín ako na I. piatok. Ostatné dni súkromne, Kostol sv. Anny je otvorený celý deň. Celonočná: z piatku na sobotu (6 00 hod. Ranné chvály + euch. požehnanie). Na nočnú adoráciu prosíme, aby sa dobrovoľníci zapísali kvôli istote prítomnosti adorátorov. Za vašu obetavosť Pán Boh zaplať.
 3. Sviatosť pokánia – môžete prijať pol hodiny pred sv. omšou, okrem nedele a sviatkov.
 4. Farská katechéza –

 

Utorok

MŠ, 1. – 2. roč. ZŠ

3. roč. ZŠ

4. – 5. roč. ZŠ

16.00 hod

16.00 hod

17.00 hod

Katechet. miestnosť III. + vešpery

Katechet. miestnosť I. + vešpery

Vešpery + Katechet. miestnosť I.

Piatok

6. – 9. roč. ZŠ

1. – 2. roč. SŠ

17.00 hod

17.00 hod

Vešpery + Katechet. miestnosť III.

Vešpery + Katechet. miestnosť I.

 1. Svetový deň chorých – slávi sa vždy 11.II. na sviatok Bl. Panny Márie Lurdskej. Pri sv. omši budeme udeľovať sviatosť pomazania chorých. Možno ju prijať len v stave milosti posväcujúcej (sv. spoveď) a ten, kto sa nachádza v ťažkej chorobe a vždy pred operáciou.
  Zhromaždime sa v tento deň na spoločnú modlitbu za chorých. Potrebujú našu pomoc. Modlime sa, aby im Pán Boh dal silu niesť svoj kríž a tak pomáhali zachraňovať nekajúce duše. Budeme sa modliť aj za seba, keď my budeme znášať kríž, aby sme vytrvali v plnení Božej vôle. Po sv. omši sa na tento úmysel pomodlíme sv. ruženec pri Lurdskej jaskyni. V prípad nepriaznivého počasia budeme v kostole.
  V tento mariánsky sviatok navštívme Lurdskú jaskyňu a pozdravme Božiu Matku modlitbou a zapálenou sviecou.
 1. Korunka BM – V našej dobe veľa ľudí zomiera nezmierených s Pánom Bohom, teda v smrteľnom hriechu. Z iniciatívy kňazov sa v mnohých farnostiach denne modlia Korunku BM na úmysel „za obrátenie zomierajúcich v ťažkom hriechu a za duše v očistci“. Pripojme sa aj my a denne tento úmysel vkladajme v Hodine Milosrdenstva do modlitby.
 2. Rozpis služieb vo farnosti

Predmodlievanie sv. ruženca: ruža č.7., horliteľka p. Veronika Krivjanská.

Sobota, 17 00 hod.: Michal Kohut, Karolína Tkáčová, Anastázia Krivjanská, Kristína Čovanová, Šimon Mažerik.

Nedeľa, 14 15 hod.: Valentína Kohutová, Kristína Gazdová, Matej Treščák, Filip Kohut, Peter Kohut.

Liturgické služby

 

I. čítanie

žalm

II. čítanie

prosby

Pondelok

Anna Piškaninová

Henrieta Gnipová

xxx

xxx

Mária Janušová

Valéria Čopiková

Utorok

Mária Kohutová

Patrícia Piškaninová

xxx

Prvoprijímajúci

Streda

Miloslava Hančariková

Jozef Polačko

xxx

xxx

Anna Savková

Eliška Fencáková

Štvrtok

Tomáš Tkáč

xxx

xxx

Beáta Kohutová

Piatok

Jozef Kováč

xxx

xxx

Erika Gičová

Sobota

Emília Polačková

xxx

xxx

Michal Kohut

Nedeľa

Mária Chvostaľová

Eva Skarbová

Jozef Polačko

Júlia Krivjanská

Jozef Piškanin

Michal Chvostaľ

Marta Burdová

Františka Kohutová

Upratovanie kostola: pondelok, 17 30 hod.: Magdaléna Jurová, č.d. 143; Kamila Kermietová, č.d. 64; Katarína Kminiaková, č.d. 109; Daniela Knižová, č.d. 53; Jaroslava Kociková, č.d. 460.

Upratovanie kostola: sobota, 7 30 hod.: Viktória Kociková, č.d. 460; Anna Kohutová, č.d. 266; Beáta Kohutová, č.d. 619; Mária Kohutová, č.d. 595; Zuzana Kohutová, č.d. 16.

Pán Boh zaplať všetkým, ktorí pomáhajú pri dôstojnom slávení bohoslužieb a starajú sa o čistotu a krásu Božieho domu.