Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Teraz je Syn človeka oslávený a v ňom je oslávený Boh."

Jn 13

Liturgický prehľad na 4. týždeň v Období „cez rok“

Liturgický prehľad

na 4. týždeň v Období „cez rok“

Pondelok

3. II.

Sv. Blažeja, biskupa a mučeníka; spomienka

Svätoblažejské požehnanie hrdla   

Farský kostol 8.00 hod  Sv. omša 

+ Michal, Mária, č.d. 471

+Michal, Anna Brudňákovi,207

  17.00 hod Sv. omša 

+ Jozef Dzurko, č.d. 407

+ Ján Dzurko, č.d. 408 

Utorok

4. II.

 
Farský kostol 6.00 hod  Sv. omša 

+ rod. Hrehovej a Burdovej,129

+ Michal, Margita Lelkovi, 376

  17.00 hod Sv. omša 

+ Anna Gutterová, č.d. 34

+ rod. Dzurkovej a Gutterovej 

Streda

5. II.

Sv. Agáty, panny a mučenice; spomienka
Farský kostol 17.00 hod Sv. omša 

+ Helena Šimonová – 18.výr.

+ Ján, Mária, Ján, č.d. 45

Štvrtok

6. II.

Prvý štvrtok mesiaca
Farský kostol 17.00 hod Sv. omša + pob. za kňazov

+ Jozef, Ema Dzurkovi

+ rod. Džuganovej a Krivjanskej

  23.00 hod Sv. hodina Getsemani   

Piatok

7. II.

Prvý piatok mesiaca
Farský kostol 6.00 hod Sv. omša

+ rod. Holpovej a Petríkovej

+ rod. Kováčovej, č.d. 100

  17.00 hod Sv. omša + pob. na I. piatok 

BP čl. Bratstva B. Srdca

BP rod. Lelkovej, č.d. 376

Sobota

8. II.

 
Farský kostol  7.00 hod Sv. omša

+ František, Margita Burdovi, č.242

+Mária Mesarošová, č.51

  17.00 hod Sv. ruženec  

Nedeľa

9. II.

PIATA  NEDEĽA  V OBDOBÍ  „CEZ  ROK“
Farský kostol 8.00 hod Sv. omša

BP Patrika Ondiku – 20.r.

BP Michala Šimona – 85.r.

  10.00 hod  Farská sv. omša  za farnosť 
  15.00 hod Hodina Milosrdenstva   

FARSKÉ OZNAMY 

  1. Popoludňajšia pobožnosť – Dnes popoludní spoločná modlitba ruženca začne o 14 15 hod. Vešpery začnú o 14 40 hod. zakončené euch. požehnaním. V závere bude výmena ružencových tajomstiev.
  2. Celodenná eucharistická adorácia vo farskom kostole – Celodenná: Po, Ut, Štv, Pia od 7 00 – 16 00 hod. (vešpery + euch. požehnanie). Prosíme o zachovanie adoračných hodín ako na I. piatok. Ostatné dni súkromne, Kostol sv. Anny je otvorený celý deň. Celonočná: z piatku na sobotu (6 00 hod. Ranné chvály + euch. požehnanie). Na nočnú adoráciu prosíme, aby sa dobrovoľníci zapísali kvôli istote prítomnosti adorátorov. Za vašu obetavosť Pán Boh zaplať.
  3. Sviatosť pokánia – môžete prijať pol hodiny pred sv. omšou, okrem nedele a sviatkov.
  4. Farská katechéza –

 

Utorok

MŠ, 1. – 2. roč. ZŠ

3. roč. ZŠ

4. – 5. roč. ZŠ

16.00 hod

16.00 hod

17.00 hod

Katechet. miestnosť III. + vešpery

Katechet. miestnosť I. + vešpery

Vešpery + Katechet. miestnosť I.

Piatok

6. – 9. roč. ZŠ

1. – 2. roč. SŠ

17.00 hod

17.00 hod

Vešpery + Katechet. miestnosť III.

Vešpery + Katechet. miestnosť I.

  1. Vianočný okruh – Dnešným sviatkom odkladáme vianočnú výzdobu našich kostolov a domácností.
  2. Svätoblažejské požehnania hrdla– V pondelok pripadá deň sv. biskupa a mučeníka Blažeja. V deň jeho sviatku sa udeľuje svätoblažejské požehnanie, pri ktorom sa na jeho príhovor vyprosuje pomoc proti chorobám. Nezabudnime, že svätenina má účinok v spojení so sviatosťou – je potrebné pristúpiť k sv. prijímaniu.
  3. V tomto týždni – štvrtok je noc pred Prvým piatkom, preto hodinu pred polnocou sa modlíme Sv. hodinu Getsemani, v piatok odprosujeme Najsv. Srdce Ježišovo za naše hriechy a našich rodín, večer je sv. omša pre členov Bratstva B. Srdca s oferou.
  4. Rozpis služieb vo farnosti

Predmodlievanie sv. ruženca: ruža č.6., horliteľka p. Mária Burdová.

Sobota, 17 00 hod.: Júlia Krivjanská, Šimon Tkáč, Tomáš Tkáč, Jana Piškaninová, Patrícia Piškaninová.

Nedeľa, 14 15 hod.: Zuzana Chvostaľová, Gabriel Piškanin, Rafael Piškanin, Timotej Gič, Kristína Piškaninová.

Liturgické služby

 

I. čítanie

žalm

II. čítanie

prosby

Pondelok

Zuzana Chvostaľová

Eva Skarbová

xxx

xxx

Michal Kohut

Miloslava Hančariková

Utorok

Erika Gičová

Eliška Fencáková

xxx

xxx

Jozef Polačko

Prvoprijímajúci

Streda

Mária Janušová

xxx

xxx

Jozef Kováč

Štvrtok

Beáta Kohutová

xxx

xxx

Mária Chvostaľová

Piatok

Marta Burdová

Františka Kohutová

xxx

xxx

Emília Polačková

Henrieta Gnipová

Sobota

Štefan Piškanin

xxx

xxx

Mária Kohutová

Nedeľa

Anna Savková

Bernardína Piškaninová

Magdaléna Chvostaľová

Michal Kováč

Bernard Piškanin

Jozef Hančarik

Tomáš Tkáč

Jana Dzurková

Upratovanie kostola: pondelok, 17 30 hod.: Monika Horňáková, č.d. 631; Alžbeta Hrinová, č.d. 522; Juliana Hrinová, č.d. 522; Eva Hudáková, č.d. 218; Dominika Hudáková, č.d. 218.

Upratovanie kostola: sobota, 7 30 hod.: Renáta Jakubová, č.d. 63; Anna Janovčíková, č.d. 204; Monika Jenčová, č.d. 22; Barbora Jenčová, č.d. 22; Anna Junáková, č.d. 42.

Pán Boh zaplať všetkým, ktorí pomáhajú pri dôstojnom slávení bohoslužieb a starajú sa o čistotu a krásu Božieho domu.