Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Teraz je Syn človeka oslávený a v ňom je oslávený Boh."

Jn 13

Liturgický prehľad na 2. týždeň v Období „cez rok“

Liturgický prehľad

na 2. týždeň v Období „cez rok“

Pondelok

20. I.

 
Farský kostol 6.00 hod Sv. omša

+ Jozef, Katarína, Jozef Galandovi;

+ Michal, Anna, 346

  17.00 hod Sv. omša

+ rodičov Božidarových a Radových;

+rod. Vasiľovej, 136

Utorok

21. I.

Sv. Agnesy, panny a mučenice; spomienka
Farský kostol 17.00 hod Sv. omša 

za obr. Jozefa

BP rod. Fencákovej, č.d. 346

Streda

22. I.

Sv. Vincenta, diakona a mučeníka; spomienka
Farský kostol 6.00 hod Sv. omša 

BP rod. Polačkovej a Harvilikovej;

BP rod. Kováčovej, 101

  17.00 hod Sv. omša

BP rod. Mesarošovej, č.d. 429

BP Samuela Hajdu – 20.r.

Štvrtok

23. I.

 
Farský kostol 7.00 hod Sv. omša

+ Margita Savkaničová – 1.výr.

+ Ondrej, Pavlína Mesarošovi

Piatok

24. I.

Sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi; spomienka
Farský kostol 17.00 hod Sv. omša 

BP Márie Piškaninovej – 60.r.

BP rod. Krivjanskej, č.d. 556

Sobota

25. I.

Obrátenie sv. apoštola Pavla; sviatok
Farský kostol 7.00 hod Sv. omša

+ Ján Kováč

+ František Božidar – 5.výr.

  17.00 hod Sv. ruženec  

Nedeľa

26. I.

TRETIA  NEDEĽA  V  OBDOBÍ  „CEZ  ROK“
Farský kostol 8.00 hod Sv. omša

+ Ján, Ján, Anna, č.d. 327

+ Mária Krivjanská – 3.výr.

  10.00 hod Farská sv. omša za farnosť 
  15.00 hod Hodina Milosrdenstva  

FARSKÉ OZNAMY

  1. Popoludňajšia pobožnosť – Dnes popoludní spoločná modlitba ruženca začne o 14 15 hod. a po nej Hodina milosrdenstva s euch. požehnaním.
  2. Celodenná eucharistická adorácia vo farskom kostole – Celodenná: Po, Ut, Str, Pia od 7 00 – 16 00 hod. (vešpery + euch. požehnanie). Prosíme o zachovanie adoračných hodín ako na I. piatok. Ostatné dni súkromne, Kostol sv. Anny je otvorený celý deň. Celonočná: z piatku na sobotu (6 00 hod. Ranné chvály + euch. požehnanie). Na nočnú adoráciu prosíme, aby sa dobrovoľníci zapísali kvôli istote prítomnosti adorátorov. Za vašu obetavosť Pán Boh zaplať.
  3. Sviatosť pokánia – môžete prijať pol hodiny pred sv. omšou, okrem nedele a sviatkov.
  4. Farská katechéza –

 

Utorok

MŠ, 1. – 2. roč. ZŠ

3. roč. ZŠ

4. – 5. roč. ZŠ

16.00 hod

16.00 hod

17.00 hod

Katechet. miestnosť III. + vešpery

Katechet. miestnosť I. + vešpery

Vešpery + Katechet. miestnosť I.

Piatok

6. – 9. roč. ZŠ

1. – 2. roč. SŠ

17.00 hod

17.00 hod

Vešpery + Katechet. miestnosť III.

Vešpery + Katechet. miestnosť I.

  1. Ohlášky – Sviatosť manželstva chcú prijať: Dávid Piškanin, rím. kat., syn rodičov Štefana a Renáty rod. Repkovej, býv. v Dlhom n/Cir. a Zuzana Krupová, rím. kat., dcéra rodičov Petra a Evy rod. Lipčákovej, býv. v Snine. Sobáš:1.II.2020 v SV – Sv. Kríža o 14 00 hod. Ohlasujú sa po II. krát. Kto by vedel o nejakej prekážke, pre ktorú by menovaní nemohli prijať sviatosť manželstva, nech to oznámi na farskom úrade. Pamätajte na nich vo svojich modlitbách.
  1. Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov – pokračuje do sviatku Obrátenia sv. Pavla. Modlime sa v týchto dňoch s celou Cirkvou za zjednotenie všetkých pokrstených v jedinej Kristovej Cirkvi a za obrátenie inovercov.
  2. Ofera – Januárová zbierka na kostol bude v najbližšiu nedeľu. Za vaše milodary Pán Boh zaplať.
  3. Púť – Záujemci o púť do Talianska nech sa prihlásia do konca mesiaca v sakristii.
  4. Rozpis služieb vo farnosti

Predmodlievanie sv. ruženca: ruža č.4., horliteľka p. Jozefína Burdová.

Sobota, 17 00 hod.: Timotej Gič, Kristína Piškaninová, Michal Kohut, Karolína Tkáčová, Anastázia Krivjanská.

Nedeľa, 14 15 hod.: Kristína Čovanová, Šimon Mažerik, Valentína Kohutová, Kristína Gazdová, Matej Treščák.

Liturgické služby

 

I. čítanie

žalm

II. čítanie

prosby

Pondelok

Anna Piškaninová

Jozef Kováč

xxx

xxx

Eva Skarbová

Michal Kohut

Utorok

Anna Savková

xxx

xxx

Prvoprijímajúci

Streda

Erika Gičová

Mária Janušová

xxx

xxx

Jana Dzurková

Henrieta Gnipová

Štvrtok

Bernardína Piškaninová

xxx

xxx

Mária Kohutová

Piatok

Eliška Fencáková

xxx

xxx

Mária Chvostaľová

Sobota

Tomáš Tkáč

xxx

xxx

Michal Chvostaľ

Nedeľa

Beáta Kohutová

Emília Polačková

Michal Kováč

Magdaléna Chvostaľová

Jozef Hančarik

Jozef Polačko

Valéria Čopiková

Miloslava Hančariková

Upratovanie kostola: pondelok, 17 30 hod.: Eva Gutterová, č.d. 294; Jana Haburajová, č.d. 496; Helena Hajdu, č.d. 629; Marianna Hančariková, č.d. 575; Daniela Hančariková, č.d. 326.

Upratovanie kostola: sobota, 7 30 hod.: Nataša Hančariková, č.d. 326; Mária Harakaľová, č.d. 78; Marcela Harakaľová, č.d. 609; Silvia Harakaľová, č.d. 212; Štefánia Harakaľová, č.d. 532.

Pán Boh zaplať všetkým, ktorí pomáhajú pri dôstojnom slávení bohoslužieb a starajú sa o čistotu a krásu Božieho domu.