Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Mária hovorila: „Velebí moja duša Pána a môj duch jasá v Bohu, mojom Spasiteľovi.“"

Lk 1, 46-47

Liturgický prehľad na 1. týždeň v Období „cez rok“

Liturgický prehľad

na 1. týždeň v Období „cez rok“

Pondelok

13. I.

 
Farský kostol 17.00 hod Sv. omša

+ Jozef Dzurko, č.d. 407

+ Jozef, Mária Polačkovi, č. 475

Utorok

14. I.

 
Farský kostol 6.00 hod Sv. omša 

+ Ján Kohut – 8.výr.

+ Ján, Veronika Tkáčovi, č. 475

  17.00 hod Sv. omša 

BP Margity Piškaninovej– 80.r.

zdr. rod. Lukáčovej, č.d. 529

Streda

15. I.

 
Farský kostol 17.00 hod Sv. omša 

+ rod. Dzurkovej, Piškaninovej, č.d. 475;

+ Ján, Ján, Alžbeta, Pavlína, č.d. 529

Štvrtok

16. I.

 
Farský kostol 6.00 hod  Sv. omša 
 

+ rod. Kohútovej a Kováčovej, č.d. 403;

+ Ľuboš Čičvár

  17.00 hod Sv. omša 

+ Andrej Piškanin, č.d. 475

+ František Hrin 

Piatok

17. I.

Sv. Antona, opáta; spomienka
Farský kostol 17.00 hod Sv. omša 

BP Boženy Chvostaľovej– 70.r.

zdr. rod. Božidarovej, č.d. 513

Sobota

18. I.

Bl. Panny Márie v sobotu; spomienka

Začiatok Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov

Farský kostol 7.00 hod Sv. omša

BP Tadeáša Dzurka – 15.r

+ Daniel Gumenický – 18.výr.

  17.00 hod Sv. ruženec   

Nedeľa

19. I.

DRUHÁ  NEDEĽA  V  OBDOBÍ  „CEZ  ROK“
Farský kostol 8.00 hod Sv. omša

+Michal, Anna, Andrej, č.d. 334

+ Štefan Kohút, č.d. 345

  10.00 hod  Farská sv. omša  za farnosť 
  15.00 hod Hodina Milosrdenstva   

FARSKÉ OZNAMY

  1. Popoludňajšia pobožnosť – Dnes popoludní spoločná modlitba ruženca začne o 14 15 hod., vešpery 14 40 hod. a po nich Hodina milosrdenstva s euch. požehnaním.
  2. Celodenná eucharistická adorácia vo farskom kostole – Celodenná: Po, Ut, Štv, Pia od 7 00 – 16 00 hod. (vešpery + euch. požehnanie). Prosíme o zachovanie adoračných hodín ako na I. piatok. Ostatné dni súkromne, Kostol sv. Anny je otvorený celý deň. Celonočná: z piatku na sobotu (6 00 hod. Ranné chvály + euch. požehnanie). Na nočnú adoráciu prosíme, aby sa dobrovoľníci zapísali kvôli istote prítomnosti adorátorov. Za vašu obetavosť Pán Boh zaplať.
  3. Sviatosť pokánia – môžete prijať pol hodiny pred sv. omšou, okrem nedele a sviatkov.
  4. Farská katechéza –

 

Utorok

MŠ, 1. – 2. roč. ZŠ

3. roč. ZŠ

4. – 5. roč. ZŠ

16.00 hod

16.00 hod

17.00 hod

Katechet. miestnosť III. + vešpery

Katechet. miestnosť I. + vešpery

Vešpery + Katechet. miestnosť I.

Piatok

6. – 9. roč. ZŠ

1. – 2. roč. SŠ

17.00 hod

17.00 hod

Vešpery + Katechet. miestnosť III.

Vešpery + Katechet. miestnosť I.

  1. Vianočný čas – Aj keď sa dnes začína Obdobie „cez rok“, vianočné ozdoby a betlehemy si doma ponechajme podľa tradície až do Hromníc (2.II.). Vianočné a novoročné stretnutia jednotlivých spoločenstiev je vždy lepšie uskutočniť teraz – do Hromníc ako na konci roka počas Adventu. Využívajme na takéto podujatia radšej čas po Vianociach, ako pred nimi.
  2. Prvoprijímajúci – Preskúšanie z I. časti katechizmu „Katolícka vierouka“ bude v utorok po sv. omši.
  3. Ofera – Nastávajúcu nedeľu bude zbierka na Arcidiecézne pastoračné centrum v Prešove (ACM) a Univerzitné pastoračné centrum (UPC) v Košiciach a v Prešove. Tieto inštitúcie sa venujú pastorácii mladých – zvlášť vysokoškolákov. Za vaše milodary Pán Boh zaplať.
  4. Púť – Záujemci o púť do Talianska nech sa prihlásia do konca mesiaca v sakristii.
  5. Rozpis služieb vo farnosti

Predmodlievanie sv. ruženca: ruža č.3., horliteľka p. Henrieta Gnipová.

Sobota, 17 00 hod.: Miriam Kohútová, Jana Tomášová, Júlia Krivjanská, Tomáš Tkáč, Šimon Tkáč.

Nedeľa, 14 15 hod.: Jana Piškaninová, Patrícia Piškaninová, Zuzana Chvostaľová, Gabriel Piškanin, Rafael Piškanin.

Liturgické služby

 

I. čítanie

žalm

II. čítanie

prosby

Pondelok

Henrieta Gnipová

xxx

xxx

Eliška Fencáková

Utorok

Zuzana Chvostaľová

Mária Kohutová

xxx

xxx

Emília Polačková

Prvoprijímajúci

Streda

Jozef Piškanin

xxx

xxx

Beáta Kohutová

Štvrtok

Mária Janušová

Valéria Čopiková

xxx

xxx

Anna Piškaninová

Anna Savková

Piatok

Eva Skarbová

xxx

xxx

Jozef Hančarik

Sobota

Jozef Polačko

xxx

xxx

Michal Kohut

Nedeľa

Mária Chvostaľová

Františka Kohutová

Jozef Polačko

Patrícia Piškaninová

Michal Chvostaľ

Štefan Piškanin

Tomáš Tkáč

Erika Gičová

Upratovanie kostola: pondelok, 17 30 hod.: Mária Gazdová, č.d. 361; Viera Gazdová, č.d. 551; Monika Gazdová, č.d. 423; Kristína Gazdová, č.d. 551; Magdaléna Gazdová, č.d. 591.

Upratovanie kostola: sobota, 7 30 hod.: Erika Gičová, č.d. 500; Valika Gnipová, č.d. 243; Daniela Gnipová, č.d. 71; Henrieta Gnipová, č.d. 588; Mária Gurbovičová, č.d. 533.

Pán Boh zaplať všetkým, ktorí pomáhajú pri dôstojnom slávení bohoslužieb a starajú sa o čistotu a krásu Božieho domu.