Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Príď, Pane, do svojho svätého chrámu."

Ž 24

Liturgický prehľad v období Zjavenia Pána 2019

Liturgický prehľad

v období Zjavenia Pána 2019

Pondelok

6. I.

Slávnosť  ZJAVENIA  PÁNA  –  Troch kráľov  /  prikázaný sviatok
Farský kostol 6.30 hod Posvätné čítanie + Ranné chvály  
  8.00 hod  Sv. omša 

+ Ján, Jozef, Anna, č.d. 109

+ Vasiľ Gazdík – 25.výr.

  10.00 hod  Farská sv. omša za farnosť 
  14.40 hod Vešpery  
    Hodina Milosrdenstva   

Utorok

7. I.

 
Farský kostol 6.00 hod Sv. omša

+ Daniel, Jozef, Helena

+ Ján, Helena Kohutovi, č. 501

Streda

8. I.

 
Farský kostol 8.00 hod Sv. omša – ZŠ

+ Andrej, Monika, č.d. 198

+ Ján, Mária Buričinovi, č. 267

  17.00 hod Sv. omša 

+ Juraj, Veronika Petríkovi

+ Ján, Katarína, Ján

Štvrtok

9. I.

 
Farský kostol 6.00 hod Sv. omša 

+ Pavol, Peter, Zuzana Bednárovi

+ Jozef Piškanin č.d. 330

  17.00 hod  Sv. omša 

poď. Anny Hančarikovej– 70.r.

BP Viktórie, Ester a Eliáša

Piatok

10. I.

 
Farský kostol 17.00 hod Sv. omša 

BP rod. Hančarikovej, č.d. 327

BP rod. Nemčíkovej, č.d. 142

Sobota

11. I.

 
Farský kostol 7.00 hod Sv. omša

+ rod. Harakaľovej, Kohutovej, č.d. 462;

+ Michal, Anna, Ján, Alžbeta, č.d. 389

  17.00 hod Vešpery   
    Euch. adorácia   
  18.30 hod Posvätné čítanie  

Nedeľa

12. I.

NEDEĽA  KRSTU  KRISTA  PÁNA  /  Obnova krstných sľubov
Farský kostol   6.45 hod Ranné chvály  
  8.00 hod Sv. omša

BP Veroniky Skvašikovej

zdr. rod. Dzurkovej, č.d. 407

  10.00 hod Farská sv. omša  za farnosť 
  14.40 hod  Vešpery   
    Hodina Milosrdenstva   

FARSKÉ OZNAMY

 1. Popoludňajšia pobožnosť – Dnes popoludní je už Trojkráľová vigília. Počas vianočných dní sa katolícke rodiny zvyčajne trikrát stretávajú na spoločnej večeri: na vigíliu Božieho narodenia, na posledný deň roka a na Trojkráľovú vigíliu. Je to chvályhodný zvyk, ktorý spája naše rodiny spoločnou modlitbou a stolovaním. Spoločná modlitba sv. ruženca začne o 14 15 hod., vešpery o 14 40 hod. zakončené eucharistickým požehnaním a po nich bude svätenie trojkráľovej vody. Patrí to k najväčším sviatkom sv. Cirkvi a spoločne s rodinou sa na tejto vigílii zúčastnime a potom spolu zasadneme k večeri. Po svätení vody, keďže je Prvá nedeľa, bude výmena ružencových tajomstiev.
 2. Celodenná eucharistická adorácia vo farskom kostole – Celodenná: Str, Štv, Pia od 7 00 – 16 00 hod. (vešpery + euch. požehnanie). Prosíme o zachovanie adoračných hodín ako na I. piatok. Ostatné dni súkromne, Kostol sv. Anny je otvorený celý deň. Celonočná: z piatku na sobotu (6 00 hod. Ranné chvály + euch. požehnanie). Na nočnú adoráciu prosíme, aby sa dobrovoľníci zapísali kvôli istote prítomnosti adorátorov. Za vašu obetavosť Pán Boh zaplať.
 3. Sviatosť pokánia – môžete prijať pol hodiny pred sv. omšou, okrem nedele a sviatkov.
 4. Farská katechéza –

 

Utorok

MŠ, 1. – 2. roč. ZŠ

3. roč. ZŠ

4. – 5. roč. ZŠ

16.00 hod

16.00 hod

17.00 hod

Katechet. miestnosť III. + vešpery

Katechet. miestnosť I. + vešpery

Vešpery + Katechet. miestnosť I.

Piatok

6. – 9. roč. ZŠ

1. – 2. roč. SŠ

17.00 hod

17.00 hod

Vešpery + Katechet. miestnosť III.

Vešpery + Katechet. miestnosť I. 

 1. Slávnosť Zjavenia Pána – je prikázaným sviatkom. Zaväzuje nás vo svedomí pod ťažkým hriechom účasťou na sv. omši a zdržiavaním sa telesných prác.
 2. Koleda – V pondelok 6.I. bude Trojkráľová koleda – požehnanie domov od 11 00 hod. Jej zmyslom je spoločná modlitba s kňazom za rodinu a požehnanie domu i rodiny. Záujemci nech sa prihlásia v sakristii.
 3. Nedeľa Krstu Krista Pána – Na sv. omšu si prinesieme sviece (s krytom) na obnovu krstných sľubov.
 4. Púť – Odchod na púť do Kielanówky je v utorok o 6 30 hod zo všetkých zastávok v obci. Ešte je možnosť zapísať sa v sakristii.
 5. Matrika našej farnostinovember, december 2019: Do večnosti sme vyprevadili: Helena Krajníková, *1.III.1934, +17.XI.2019; Jarmila Polačková, *13.XII.1971, +25.XI.2019; Jozef Petrík. *14.IV.1949, +2.XII.2019. Nech odpočívajú v pokoji!
 6. Milodary – z pohrebu Jarmily Polačkovej 50,-€; z pohrebu Jozefa Petríka 50,-€.

Počet obyvateľov vo farnosti

1901

Sv. omše za rok

522

z toho rím. kat

99%

Sv. prijímania za rok

63 600

Krsty

7

Rozdávatelia Eucharistie

2

z toho chlapcov

1

Bohoslovci

0

dievčat

6

Katechéti a animátori

4

Prvoprijímajúci

15

Miništranti

30

Birmovanci

0

Bratstvo sv. ruženca

335

Sobáše

5

Bratstvo karmelského škapuliara

375

Pomazanie chorých

125

Bratstvo Božského Srdca

172

Pohreby

18

Spoločenstvo „Modlitby matiek“

34

z toho mužov

10

Spoločenstvo „Modlitby otcov“

7

žien

8

 

z toho nezaopatrených

2

 1. Rozpis služieb vo farnosti

Predmodlievanie sv. ruženca: ruža č.2., horliteľka p. Eva Skarbová.

Sobota, 17 20 hod.: Kristína Gazdová, Matej Treščák, Filip Kohut, Peter Kohut, Tadeáš Dzurko.

Nedeľa, 14 15 hod.: Terézia Tomášová, Natália Piškaninová, Viktória Harakaľová, Ema Treščáková, Eliška Tulenková.

Liturgické služby

 

I. čítanie

žalm

II. čítanie

prosby

Pondelok

Beáta Kohutová

Marta Burdová

Patrícia Piškaninová

Michal Kováč

Michal Chvostaľ

Bernard Piškanin

Mária Janušová

Františka Kohutová

Utorok

Eliška Fencáková

xxx

xxx

Michal Kohut

Streda

Anna Piškaninová

Jozef Polačko

xxx

xxx

Mária Chvostaľová

Jana Dzurková

Štvrtok

Miloslava Hančariková

Erika Gičová

xxx

xxx

Tomáš Tkáč

Mária Kohutová

Piatok

Bernardína Piškaninová

xxx

xxx

Valéria Čopiková

Sobota

Emília Polačková

xxx

xxx

Jozef Piškanin

Nedeľa

Zuzana Chvostaľová

Anna Savková

Magdaléna Chvostaľová

Júlia Krivjanská

Štefan Piškanin

Jozef Kováč

Eva Skarbová

Jozef Hančarik

Upratovanie kostola: utorok, 17 30 hod.: Anna Fencáková, č.d. 318; Emília Fencáková, č.d. 620; Jana Fencáková, č.d. 121; Martina Fencáková, č.d. 36; Eva Fencáková, č.d. 490.

Upratovanie kostola: sobota, 7 30 hod.: Lenka Fencáková, č.d. 584; Eliška Fencáková, č.d. 36; Eva Frimmerová, č.d. 334; Nikola Frimmerová, č.d. 334; Mária Fursterová, č.d. 199.

Pán Boh zaplať všetkým, ktorí pomáhajú pri dôstojnom slávení bohoslužieb a starajú sa o čistotu a krásu Božieho domu.