Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Nezatvrdzujte dnes svoje srdcia, ale počúvajte Pánov hlas."

Mt 6

Liturgický prehľad vo Vianočnej oktáve 2019

Liturgický prehľad

vo Vianočnej oktáve 2019

Pondelok

30. XII.

 
Farský kostol 17.00 hod Sv. omša

+ Ľudmila Makšimová

+ František Kohut, č.d. 501

Utorok

31. XII.

Záver občianskeho roka
Farský kostol 10.00 hod Ďakovná sv. omša

zdr. rod. Lelkovej

BP rod. Kohutovej, č.d. 501

    Celodenná poklona   
  15.00 hod  Hodina Milosrdenstva   
    Vešpery   
  23.15 hod   Posvätné čítanie – Te Deum  
  00.00 hod Novoročná sv. omša – farská  za farnosť 

Streda

1. I.

Slávnosť  Bl.  PANNY  MÁRIE  BOHORODIČKY – prikázaný sviatok 

Nový rok

Farský kostol 7.30 hod Hodinky k Panne Márii  
  8.00 hod Sv. omša

+ Jozef, Andrej, Mária

+ Michal, Zuzana Solomejovi 

  10.00 hod Sv. omša 

+ Michal, Anna Solomejovi, 317

+ rod. Gazdovej a Frimmerovej 

  14.40 hod  Vešpery   
    Novoročná pobožnosť  

Štvrtok

2. I.

Prvý štvrtok mesiaca
Farský kostol 17.00 hod Sv. omša + pob. za kňazov

+ Ján Antoľák – 10.výr.

+ Michal Krivjanský – 15.výr.

Piatok

3. I.

Prvý piatok mesiaca
Farský kostol 6.00 hod Sv. omša

+ Jozef Hančarik, č.d. 379

+ Ján, Ján, Helena Bončíkovi

  17.00 hod  Sv. omša + pob. na I. piatok

BP čl. Bratstva B. Srdca

BP Michala Kováča – 25.r.

Sobota

4. I.

Prvá sobota mesiaca – fatimská
Farský kostol 16.30 hod Hodinky k Panne Márii  
  17.00 hod Sv. omša s vešperami 

BP čl. Ružencového bratstva

+ Jozef Petrík – 30. deň

    Fatima  

Nedeľa

5. I.

DRUHÁ  NEDEĽA  PO  NARODENÍ  PÁNA  /  Prvá nedeľa mesiaca

TROJKRÁĽOVÁ  VIGÍLIA

Farský kostol 6.45 hod Ranné chvály  
  8.00 hod Sv. omša 

BP manž. Cmarových

BP Petra, Františka Sokyru

  10.00 hod  Farská sv. omša  za farnosť 
  14.40 hod  Vešpery   
    Vigília – svätenie Trojkráľovej vody   
    Trojkráľová večera v rodinách  

FARSKÉ OZNAMY

 1. Popoludňajšia pobožnosť – Spoločná modlitba ruženca začne o 14 15 hod., vešpery o 14 40 hod. zakončené eucharistickým požehnaním.
 2. Celodenná eucharistická adorácia vo farskom kostole – Celodenná: Po, Ut, Štv, Pia od 7 00 – 16 00 hod. (vešpery + euch. požehnanie). Prosíme o zachovanie adoračných hodín ako na I. piatok. Ostatné dni súkromne, Kostol sv. Anny je otvorený celý deň. Celonočná: do polnoci v utorok a z piatku na sobotu. Na nočnú adoráciu prosíme, aby sa dobrovoľníci zapísali kvôli istote prítomnosti adorátorov. Za vašu obetavosť Pán Boh zaplať.
 3. Sviatosť pokánia – môžete prijať pol hodiny pred sv. omšou, okrem nedele a sviatkov.
 4. Záver občianskeho roka – V utorok pri sv. omši chceme Pánu Bohu poďakovať za uplynulý rok. Až do polnoci bude priestor, aby sme spolu so svojimi rodinami na kolenách pred Pánom si spytovali svedomie na adorácii, odprosovali jeden za druhého a prehodnotili svoj život. Ako sa míňajú posledné hodiny roka, tak sa míňa ľudský život. Dobre si to uvedomme a urobme si duchovné zúčtovanie pred Sviatosťou Oltárnou, aby sme starý rok zakončili vo vzdávaní vďaky za prijaté dobrodenia a v ľútosti nad spáchanými hriechmi.
  Aj silvestrovskej večeri dajme náboženský ráz. Pri spoločnom stolovaní si navzájom poďakujme za prežitý rok, odprosme sa a pospomínajme. Urobme si zároveň dobré predsavzatia do nového roka s prosbou, aby sme ako členovia rodiny jeden druhému v jeho plnení pomáhali a rástli vo svätosti života.
  Hodinu pred polnocou bude Ďakovná pobožnosť – Te Deum, na prelome rokov požehnanie so Sviatosťou Oltárnou a nový rok privítame v prvých minútach pri sv. omši, ktorou ho chceme zasvätiť aj s našimi plánmi Pánu Bohu a jeho presvätej Matke.
 5. Plnomocné odpustky – Vo Vianočnom období ich môžme získať – na posledný deň roka za spev ďakovného hymnu Te Deum a na Nový rok za vzývanie Ducha Sv., ktorým začneme všetky novoročné sv. omše.
 6. Nový rok – Je slávnosť Bl. Panny Márie Bohorodičky. Je to prikázaný sviatok. Popoludní bude novoročná pobožnosť.
 7. V tomto týždni – vo štvrtok do svojich úmyslov zahrňme prosby a obety za kňazov a nové duchovné povolania, prvý piatok je večerná sv. omša obetovaná za čl. Bratstva B. Srdca s oferou. Fatimskú pobožnosť pripravuje ruža č.1.
 8. Slávnosť Zjavenia Pána – V nedeľu popoludní je už Trojkráľová vigília. Počas vianočných dní sa katolícke rodiny zvyčajne trikrát stretávajú na spoločnej večeri: na vigíliu Božieho narodenia, na posledný deň roka a na Trojkráľovú vigíliu. Je to chvályhodný zvyk, ktorý spája naše rodiny spoločnou modlitbou a stolovaním. Trojkráľovú vigíliu začneme vešperami a po nich bude svätenie trojkráľovej vody. Patrí to k najväčším sviatkom sv. Cirkvi a spoločne s rodinou sa na tejto vigílii zúčastnime a potom spolu zasadneme k večeri. Po svätení vody, keďže je Prvá nedeľa, bude výmena ružencových tajomstiev.
 9. Koleda – V pondelok 6.I. bude Trojkráľová koleda – požehnanie domov. Jej zmyslom je spoločná modlitba s kňazom za rodinu a požehnanie domu i rodiny. Záujemci nech sa prihlásia v sakristii.
 10. Ofera – Na budúcu nedeľu je ofera na rekonštrukciu kostola. Pán Boh zaplať.
 11. Časopisy – pri vchode do kostola ponúkame časopis Boromeo na podporu Košického kňazského seminára a ostatné tituly na podporu misií. Pán Boh zaplať.
 12. Farské púte – Peter Lasota – misionár z Michaloviec pozýva 7.I.2020 na púť do svojej rodnej obce Kielanówka (pri Rzeszowe).V kostole nám predstaví nádherný veľkolepý Betlehem s pohyblivými postavami, ktorý farníci každoročne stavajú celý advent. Záujemci nech sa prihlásia v sakristii. Deti a mládež, ktorí sa zapojili do koledovania majú túto púť grátis ako poďakovanie za ich ochotu. Aj oni nech sa však prihlásia v sakristii.
  V dňoch 28.II. – 6.III.2020 organizujeme farskú púť k P. Piovi a do Baziliky P. M. Ružencovej do Pompejí. Je to v čase jarných prázdnin. Všetky informácie dostávate v prílohe FL. Záujemci nech sa prihlásia v sakristii. Púť môžete aj darovať spoločne členovia rodiny ako dar.
 13. Rozpis služieb vo farnosti

Predmodlievanie sv. ruženca: ruža č.1., horliteľka p. Bernardína Piškaninová.

Streda, 14 15 hod.: Gabriel Piškanin, Rafael Piškanin, Timotej Gič, Kristína Piškaninová, Michal Kohut.

Nedeľa, 14 15 hod.: Karolína Tkáčová, Anastázia Krivjanská, Kristína Čovanová, Šimon Mažerik, Valentína Kohutová.

Liturgické služby

 

I. čítanie

žalm

II. čítanie

prosby

Pondelok

Zuzana Chvostaľová

xxx

xxx

Jozef Kováč

Utorok

Valéria Čopiková

Henrieta Gnipová

Michal Kováč

Patrícia Piškaninová

xxx

Tomáš Tkáč

Miloslava Hančariková

Erika Gičová

Streda

Mária Chvostaľová

Emília Polačková

Magdaléna Chvostaľová

Jozef Polačko

Jozef Hančarik

Jozef Polačko

Miriama Chvostaľová

Júlia Krivjanská

Štvrtok

Eva Skarbová

xxx

xxx

Marta Burdová

Piatok

Mária Janušová

Františka Kohutová

xxx

xxx

xxx

xxx

Anna Savková

Štefan Piškanin

Sobota

Ruža č.1

xxx

xxx

Ruža č.1

Nedeľa

Jana Dzurková

Mária Kohutová

Jozef Polačko

Magdaléna Chvostaľová

Jozef Piškanin

Bernard Piškanin

Eliška Fencáková

Bernardína Piškaninová

Upratovanie kostola: pondelok, 17 30 hod.: Ľubomíra Dzurková, č.d. 408; Gabriela Dzurková, č.d. 457; Anna Dzurková, č.d. 72; Lenka Dzurková, č.d. 408; Diana Dzurková, č.d. 81.

Upratovanie kostola: sobota, 7 30 hod.: Denisa Dzurková, č.d. 365; Zuzana Dzurková, č.d. 408; Laura Dzurková, č.d. 156; Sára Dzurková, č.d. 81; Anna Džuganová, č.d. 621.

Pán Boh zaplať všetkým, ktorí pomáhajú pri dôstojnom slávení bohoslužieb a starajú sa o čistotu a krásu Božieho domu.