Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Moje ovce počúvajú môj hlas, ja ich poznám a ony idú za mnou."

Jn 10, 27

Liturgický prehľad na Tretí adventný týždeň 2019

Liturgický prehľad

na Tretí adventný týždeň 2019

Pondelok

16. XII.

 
Farský kostol 5.45 hod Novéna + Roráty

+ Juraj, Mária, Ján, Monika, č.d. 416;

+ Štefan, Mária Gutterovi

  8.00 hod Sv. spoveď chorých  
  17.00 hod Vešpery  

Utorok

17. XII.

 
Farský kostol 5.45 hod Novéna + Roráty

+ František Hrin – 1.výr.;

+ Ján, Anna Polačkovi, č.d. 417

  17.00 hod Vešpery   

Streda

18. XII.

 
Farský kostol 5.45 hod Novéna + Roráty

+ Michal, Mária, Ján, Mária, č.d. 78;

+ Michal, Anna Piškaninovi, č.d. 417

Štvrtok

19. XII.

 
Farský kostol 5.45 hod Novéna + Roráty

+ Ján, Alžbeta Košticháčovi;

+ Jozef, Jozef, Helena Knižovi

Piatok

20. XII.

 
Farský kostol 5.45 hod Novéna + Roráty

+ rod. Koťovej, č.d. 243;

+ Ján, Katarína, Ján Kováčovi

  15.00 hod Vianočná sv. spoveď  
  17.00 hod Sv. omša 

BP rod. Gazdovej; 

BP rod. Pastyrovej, č.d. 580

Sobota

21. XII.

 
Farský kostol 6.00 hod Novéna + Roráty

+ Pavol Piškanin, č.d. 331;

+ Štefan Poľačko – 7.výr.

  17.00 hod Vešpery   
    Euch. adorácia   
  18.30 hod Posvätné čítanie   

Nedeľa

22. XII.

ŠTVRTÁ  ADVENTNÁ  NEDEĽA
Farský kostol 6.45 hod Ranné chvály

 

  8.00 hod  Sv. omša 

+ Andrej, Anna Božidarovi, č.d. 513;

+ Milan Savka

  10.00 hod Farská sv. omša za farnosť 
  14.30 hod Novéna   

FARSKÉ OZNAMY 

 1. Popoludňajšia pobožnosť – Dnes začne Vianočná novéna k Sv. Rodine o 14 30 a po nej Vešpery zakončené Hodinou milosrdenstva s euch. požehnaním.
 2. Stretnutia horliteľov – Dnes popoludní o 14 00 bude na fare stretnutie horliteľov Ružencového bratstva.
 3. Eucharistická adorácia vo farskom kostole – Celodenná: Po, Ut do 17 00 , Štv, Pia do 15 00 hod. Prosíme o zachovanie adoračných hodín ako na I. piatok. Ostatné dni súkromne, Kostol sv. Anny je otvorený celý deň. Celonočná: z piatku na sobotu. Na nočnú adoráciu prosíme, aby sa dobrovoľníci zapísali kvôli istote prítomnosti adorátorov. Za vašu obetavosť Pán Boh zaplať.
 4. Sviatosť pokánia – môžete prijať pol hodiny pred sv. omšou, okrem nedele a sviatkov. Vianočná sv. poveď v piatok. Komu nevyhovuje tento čas, iný čas spovedania v dekanáte je vyvesený na farskej nástenke. Ak by niekto potreboval sv. spoveď aj tesne pred sviatkami, nech sa prihlási v sakristii.
 5. Farská katechéza –

 

Utorok

MŠ, 1. – 2. roč. ZŠ

3. roč. ZŠ

4. – 5. roč. ZŠ

16.00 hod

16.00 hod

17.00 hod

Katechet. miestnosť III. + vešpery

Katechet. miestnosť I. + vešpery

Vešpery + Katechet. miestnosť I.

Piatok

6. – 9. roč. ZŠ

1. – 2. roč. SŠ

17.00 hod

17.00 hod

Vešpery + Katechet. miestnosť III.

Vešpery + Katechet. miestnosť I. 

 1. Koledovanie, Jasličková pobožnosť – Prosíme rodičov, aby pomohli deťom naučiť sa texty naspamäť.
 2. Vianočná novéna – Od dnešného popoludnia až do Štedrého dňa sa modlievame Novénu k sv. Rodine. Pozývame na ňu všetkých z našich rodín. Nech približujúce sa sviatočné dni nás zblížia aj na tejto pobožnosti.
 3. Príprava k Vianociam – k dôstojnej oslave Vianoc patrí aj náležitá príprava. Venujme dostatok času nielen príbytkom a zovňajšku, ale hlavne svojej duši. Dajme dôraz na modlitbu, hlavne na tú spoločnú pri adventnom venci, na dobrú vianočnú sv. spoveď s pevným predsavzatím polepšiť sa a k udržiavaniu príjemnej rodinnej atmosféry. Nechajme vianočnú výzdobu – stromček, svetlá a pod. až na čas, kedy to má svoje miesto – na Vianočnú vigíliu 24.XII. Dovtedy sa posnažme dobre prežiť zvyšné adventné dni našej prípravy k sviatkom.
 4. Vianočná sv. spoveď – v piatok popoludní bude v našej farnosti vianočná sv. spoveď. Prosíme vás o zodpovednú prípravu: dôkladné spytovanie svedomia, úprimné vyznanie hriechov, praktické predsavzatie, ktoré povedie k polepšeniu života a hlavne k pravidelnému pristupovaniu k sviatostiam. Nezabudnime napraviť staré krivdy – odprosiť a zmieriť sa s protivníkmi, napraviť pokazené vzťahy, zvlášť rodinné, nahradiť vzniknuté škody a vzdať sa návykových hriechov. Sviatosť pokánia je pre nás liekom, ak zodpovedne pristupujeme nielen k vyznaniu hriechov, ale podľa pokynov spovedníka zariadime svoj život. Nech je pre nás všetkých požehnaním.
 5. Upratovanie – prosíme dobrovoľníkov o pomoc pri upratovaní Kostola sv. Anny v utorok o 9 00 a farský kostol v stredu o 9 00 hod. Pán Boh zaplať.
 6. Ofera na budúcu nedeľu je decembrová zbierka na kostolné potreby a na vianočnú výzdobu kostola. Za vašu štedrosť Pán Boh zaplať.
 7. Rozpis služieb vo farnosti:

Predmodlievanie sv. ruženca: ruža č.8., horliteľka p. Marta Burdová.

Sobota, 17 20 hod.: Tadeáš Dzurko, Terézia Tomášová, Natália Piškaninová, Viktória Harakaľová, Ema Treščáková.

Liturgické služby

 

I. čítanie

žalm

II. čítanie

prosby

Pondelok

Anna Piškaninová

xxx

xxx

Miloslava Hančariková

Utorok

Jozef Polačko

xxx

xxx

Anna Savková

Streda

Františka Kohutová

xxx

xxx

Mária Chvostaľová

Štvrtok

Jana Dzurková

xxx

xxx

Marta Burdová

Piatok

Eva Skarbová

Henrieta Gnipová

xxx

xxx

Michal Kohut

Jozef Piškanin

Sobota

Erika Gičová

xxx

xxx

Michal Chvostaľ

Nedeľa

Emília Polačková

Bernardína Piškaninová

Jozef Polačko

Júlia Krivjanská

Tomáš Tkáč

Bernard Piškanin

Jozef Hančarik

Zuzana Chvostaľová

Upratovanie kostola: pondelok, 17 15 hod.: Martina Čusová, č.d. 481; Katarína Čusová, č.d. 104; Ráchel Čusová, č.d. 481; Jana Demčáková, č.d. 611; Margita Demjanová, č.d. 507.

utorok – Kostol sv. Anny a streda – farský kostol 9 00 hod.: prosíme dobrovoľníkov

Upratovanie kostola: sobota, 6 45 hod.: Annamária Demjanová, č.d. 507; Adela Demská, č.d. 366; Albína Divulitová, č.d. 517; Mária Divulitová, č.d. 517; Bibiána Drábová, č.d. 221.

Pán Boh zaplať všetkým, ktorí pomáhajú pri dôstojnom slávení bohoslužieb a starajú sa o čistotu a krásu Božieho domu.