Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Ty si Mesiáš, Syn živého Boha."

Mt 16, 13-19

Liturgický prehľad na Druhý adventný týždeň 2019

Liturgický prehľad

na Druhý adventný týždeň 2019

Pondelok

9. XII.

Slávnosť NEPOŠKVRNENÉHO  POČATIA  Bl.  PANNY  MÁRIE – prikázaný sviatok
Farský kostol 5.30 hod Hodinky k Panne Márii  
  6.00 hod  Sv. omša + rod. Burdovej a Petríkovej, č.d. 460; + rod. Piškaninovej, č.d. 85 
  14.40 hod  Posvätné čítanie   
  15.45 hod  Vešpery  
  17.00 hod Sv. omša  BP Františka Hrina – 70.r. 

Utorok

10. XII.

 
Farský kostol 5.45 hod Roráty BP Viktórie Burdovej – 87.r.; + Andrej Polačko, č.d. 391
  17.00 hod Vešpery  

Streda

11. XII.

Kántry
Farský kostol 5.45 hod Roráty + Michal Mesaroš – 2.výr.; + Milan Harakaľ, č.d. 78

Štvrtok

12. XII.

Prebl. Panny Márie Guadalupskej; spomienka
Farský kostol 5.45 hod Roráty BP Eriky Burikovej – 45.r.; + Michal Harakaľ, č.d. 78
  17.00 hod Vešpery   

Piatok

13. XII.

Kántry
Farský kostol 5.45 hod Roráty BP rod. Piškaninovej a Tutkovej; BP rod Polačkovej a Petrovej, č.d. 391
  17.00 hod  Vešpery  

Sobota

14. XII.

Kántry
Farský kostol 6.00 hod Roráty + Jozef Harvan; + Ján Lelko, č.d.461
  17.00 hod Vešpery   
    Euch. adorácia   
  18.30 hod Posvätné čítanie   

Nedeľa

15. XII.

TRETIA  ADVENTNÁ  NEDEĽA – Nedeľa Gaudete

Začiatok Vianočnej novény k Sv. Rodine

Farský kostol 6.45 hod Ranné chvály  
  8.00 hod  Sv. omša  BP Félixa Burdu – 70.r. 
  10.00 hod  Farská sv. omša za farnosť 
  14.15 hod Novéna   

FARSKÉ OZNAMY

 1. Popoludňajšia pobožnosť – Dnes popoludní spoločná modlitba ruženca začne o 14 15 hod. a po nej Vešpery zakončené Hodinou milosrdenstva s euch. požehnaním.
 2. Eucharistická adorácia vo farskom kostole – Celodenná: Po, Ut, Štv, Pia od 7 00 do 17 00 (vešpery + euch. požehnanie). Prosíme o zachovanie adoračných hodín ako na I. piatok. Ostatné dni súkromne, Kostol sv. Anny je otvorený celý deň. Celonočná: z piatku na sobotu. Na nočnú adoráciu prosíme, aby sa dobrovoľníci zapísali kvôli istote prítomnosti adorátorov. Za vašu obetavosť Pán Boh zaplať.
 3. Sviatosť pokánia – môžete prijať pol hodiny pred sv. omšou, okrem nedele a sviatkov.
 4. Farská katechéza –

 

Utorok

MŠ, 1. – 2. roč. ZŠ

3. roč. ZŠ

4. – 5. roč. ZŠ

16.00 hod

16.00 hod

17.00 hod

Katechet. miestnosť III. + vešpery

Katechet. miestnosť I. + vešpery

Vešpery + Katechet. miestnosť I.

Piatok

6. – 9. roč. ZŠ

1. – 2. roč. SŠ

17.00 hod

17.00 hod

Vešpery + Katechet. miestnosť III.

Vešpery + Katechet. miestnosť I. 

 1. Koledovanie – deti a mládež, ktorí majú záujem pomôcť pri vianočnom koledovaní alebo Jasličkovej pobožnosti sa stretnú dnes po popoludňajšej pobožnosti v katechetickej miestnosti. Je to jedna z našich adventných obiet v príprave na Vianoce.
 2. Slávnosť Nepoškvrneného počatia bl. Panny Márie – Kvôli Druhej adventnej nedeli sa presúva na zajtra. Je to prikázaný sviatok, ktorý nás zaväzuje účasťou na sv. omši zdržiavaním sa telesných prác a nákupov. V tento sviatok slávime jednu z najkrajších mariánskych dogiem našej katolíckej viery, že Panna Mária bola už pri svojom počatí v živote sv. Anny uchránená od dedičného hriechu, aby si z nej mohol vziať telo Vykupiteľ. Oslávme tento sviatok rozjímaním nad tajomstvami sv. ruženca a v poklone jej Božskému Synovi v Eucharistii.
 3. Advent – v duchu pokánia pestujme v našich rodinách adventnú atmosféru prípravy na Vianoce: ranné roráty, spoločná modlitba pri adventnom venci a každodenné čítanie Sv. Písma.
 4. Zimné kántrové dni – v tomto týždni ich prežívame v stredu, piatok a sobotu v duchu pôstu, sv. prijímania a modlitieb za posvätenie našich rodín v tomto posv. čase Adventu.
 5. Vianočná novéna – sa začína v nedeľu popoludní.
 6. Vianočný strom – Hľadáme vianočný strom do kostola a pred kostol v náležitej veľkosti. Ak by ste o nejakom vedeli, informujte farskú radu.
 7. Milodary za službu kostolníka a kantora – Počas týždňa ich môžete prinášať do sakristie (10,- €/rodina). Príspevkom sa odvďačme za ich službu, ktorú konajú pre farnosť. Milodary sú rozdelené za službu kostolníka, kantora, pranie a žehlenie kostolnej bielizne.
 8. Rozpis služieb vo farnosti:

Predmodlievanie sv. ruženca: ruža č.7., horliteľka p. Veronika Krivjanská.

Sobota, 17 20 hod.: Valentína Kohutová, Kristína Gazdová, Matej Treščák, Filip Kohút, Peter Kohút.

Nedeľa, 14 15 hod.: Tadeáš Dzurko, Terézia Tomášová, Natália Piškaninová, Viktória Harakaľová, Ema Treščáková.

Liturgické služby

 

I. čítanie

žalm

II. čítanie

prosby

Pondelok

Mária Chvostaľová

Bernardína Piškaninová

Jozef Polačko

Patrícia Piškaninová

Tomáš Tkáč

Jozef Hančarik

Emília Polačková

Henrieta Gnipová

Utorok

Marta Burdová

xxx

xxx

Eva Skarbová

Streda

Mária Janušová

xxx

xxx

Anna Piškaninová

Štvrtok

Miloslava Hančariková

xxx

xxx

Erika Gičová

Piatok

Valéria Čopiková

xxx

xxx

Eliška Fencáková

Sobota

Mária Kohutová

xxx

xxx

Jozef Kováč

Nedeľa

Beáta Kohutová

Anna Savková

Magdaléna Chvostaľová

Michal Kováč

Jozef Piškanin

Jozef Polačko

Jana Dzurková

Františka Kohutová

Upratovanie kostola: utorok, 17 15 hod.: Viera Chvostaľová, č.d. 526; Magdaléna Chvostaľová, č.d. 45; Jana Chvostaľová, č.d. 586; Jana Chvostaľová, č.d. 526; Monika Chvostaľová, č.d. 10.

Upratovanie kostola: sobota, 6 45 hod.: Andrea Cilipová, č.d. 625; Iveta Cipková, č.d. 422; Valéria Čopiková, č.d. 276; Martina Čovanová, č.d. 455; Kristína Čovanová, č.d. 455.

Pán Boh zaplať všetkým, ktorí pomáhajú pri dôstojnom slávení bohoslužieb a starajú sa o čistotu a krásu Božieho domu.