Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Jasaj Bohu, celá zem."

Ž 66, 1

Liturgický prehľad na 34. týždeň v Období „cez rok“ 2019

Liturgický prehľad

na 34. týždeň v Období „cez rok“ 2019

Pondelok

25. XI.

Sv. Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice; spomienka
Farský kostol 7.00 hod Sv. omša + Ján Kováč – 30. deň pohrebu

Utorok

26. XI.

 
Farský kostol 17.00 hod Sv. omša BP Márie Petrikovej – 70.r.

Streda

27. XI.

 
Farský kostol 16.30 hod Sv. omša + Jozef Junák – 4.výr.

Štvrtok

28. XI.

Začiatok Adventných rekolekcií farnosti
Farský kostol 17.00 hod Otvorenie farských rekolekcií

BP rod. Barilovej

BP rod. Lelkovej, č.d. 246

BP Heleny, č.d. 221

  20.30 hod  Sv. ruženec s Euch. pož.  

Piatok

29. XI.

Deň pôstu za farnosť
Farský kostol 9.00-11.00 Sv. spoveď  
  15.30 hod  Sv. spoveď   
  16.30 hod  Krížová cesta  
  17.00 hod  Sv. omša 

+ Jozef Gnip – 30. deň pohrebu

+ Jozef Močkovský

+ Ján, Mária Kováčovi, č.d. 524 

  20.30 hod Sv. ruženec s Euch. pož.  

Sobota

30. XI.

ADVENTNÁ  VIGÍLIA  –  začiatok nového cirkevného roka

Požehnanie adventných vencov

Farský kostol 9.00-11.00 Sv. spoveď  
  15.30 hod  Sv. spoveď  
  17.00 hod  Sv. omša s vešperami a pož. adventných vencov 

+ Michal, Mária Piškaninovi, č.d. 524

+ Michal Piškanin, č.d. 488

+ Michal, Rozália, Michal, č.d. 564

    Posvätné čítanie   
  20.30 hod Sv. spoveď   

Nedeľa

1. XII.

PRVÁ  ADVENTNÁ  NEDEĽA  /  Prvá nedeľa mesiaca
Farský kostol  6.45 hod Ranné chvály  
  8.00 hod Sv. omša

BP rod. Hančarikovej, č.d. 470

+ Michal, Mária Lelkovi, č.d. 488

  10.00 hod Farská sv. omša  za farnosť 
  14.40 hod Vešpery + Te Deum   

FARSKÉ OZNAMY

  1. Popoludňajšia pobožnosť – Spoločná modlitba ruženca začne o 14 15 hod. a po nej Hodina milosrdenstva.
  2. Nedeľa Krista Kráľa – Končíme cirkevný rok. Pri dnešnej slávnosti možno získať úplné odpustky. Každý, kto bol na sv. prijímaní ich môže získať, ak si dnes vzbudí ľútosť nad hriechmi a náklonnosťami k zlému, úmysel získať odpustky pre seba alebo zosnulých a pomodlí sa modlitbu zasvätenia Kristovi Kráľovi „Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia“ (v JKS po Litániách k Najsv. Srdcu Ježišovmu). Nezabudnime na modlitbu na úmysel Sv. Otca.
  3. Eucharistická adorácia vo farskom kostole – Celodenná: Štv, Pia, So od 7 00 do 16 00 (vešpery + euch. požehnanie). Prosíme o zachovanie adoračných hodín ako na I. piatok. Ostatné dni súkromne, Kostol sv. Anny je otvorený celý deň. Celonočná: zo soboty na nedeľu. Na nočnú adoráciu prosíme, aby sa dobrovoľníci zapísali kvôli istote prítomnosti adorátorov. Za vašu obetavosť Pán Boh zaplať.
  4. Sviatosť pokánia – môžete prijať pol hodiny pred sv. omšou, okrem nedele a sviatkov.
  5. Farská katechéza –

 

Utorok

MŠ, 1. – 2. roč. ZŠ

3. roč. ZŠ

4. – 5. roč. ZŠ

16.00 hod

16.00 hod

17.00 hod

Katechet. miestnosť III. + sv. omša

Katechet. miestnosť I. + sv. omša

Sv. omša + Katechet. miestnosť I.

Piatok

6. – 9. roč. ZŠ

1. – 2. roč. SŠ

17.00 hod

17.00 hod

Sv. omša + Katechet. miestnosť III.

Sv. omša + Katechet. miestnosť I. 

  1. Film – Dnes na STV 2 o 21 45 bude vysielaný fil „Narodení pre nebo“ o Troch sv. košických mučeníkoch. Nie je to len historický prierez o ich živote, ale ponúka aj myšlienky na zamyslenie pre náš život.
  2. Adventné rekolekcie – Od 28.XI. – 1.XII. bude v našej farnosti duchovná obnova pred Adventným obdobím. Program je uvedený vyššie. Ich zmyslom je nám pomôcť priblížiť sa k Pánu Bohu cez počúvanie Božieho slova, usporiadanie si života v sv. spovedi a upevnenie vzťahu s Pánom Ježišom cez sv. prijímanie a euch. adoráciu. Na ten úmysel si zvoľme podľa svojich možnosti v piatok skutok pokánia a pôstu za našu farnosť. Počas duchovnej obnovy odporúčame vykonať si ročnú generálnu sv. spoveď. Môžete použiť predlohu na stolíkoch pri dverách kostola. Spovedanie bude zároveň pred Prvým piatkom. V sobotu večer prosíme, aby si každá rodina priniesla adventný veniec zo živých vetvičiek spolu so sviecami na požehnanie. Bude nás sprevádzať v rodinách po celý Advent až k vianočným sviatkom. V nedeľu pri popoludňajšej pobožnosti nám páter rekolekcionista udelí záverečné požehnanie s odpustkami. Sprevádzajme ho svojimi modlitbami, aby sa cez neho ozval Boží hlas v našom svedomí. Prosme za prebudenie viery pre vlažných a ľahostajných bratov a sestry. Všetkých srdečne pozývame, rodičia privádzajte na tieto duchovné cvičenia aj svoje deti, aby sa posväcovali. Rekolekciami vstupujeme do nového cirkevného roka i liturgického obdobia Adventu.
  3. Adventné vence – Vo štvrtok, 28.XI. budú žiaci ZŠ od 15 00 predávať adventné vence. Predaj sa uskutoční v priestoroch školy.
  4. Ofera – Na Prvú adventnú nedeľu je zbierka na katolícku charitu. Je to náš skutok milosrdenstva voči chudobnejším rodinám a deťom bez domova, ktorým chceme pomôcť prežiť dôstojnejšie Vianoce. Katolícka tlač pri vchode do kostola, ktorú si zakupujete, je počas celého roka finančnou podporou našich misionárov v zahraničí, za čo sú veľmi vďační.
  5. Rozpis služieb vo farnosti:

Predmodlievanie sv. ruženca: ruža č.5., horliteľka p. Martina Čovanová.

Sobota, 16 15 hod.: Viktória Harakaľová, Ema Treščáková, Eliška Tulenková, Miriam Kohutová, Jana Tomášová

Nedeľa, 14 15 hod.: Júlia Krivjanská, Šimon Tkáč, Tomáš Tkáč, Jana Piškaninová, Patrícia Piškaninová.

Liturgické služby

 

I. čítanie

žalm

II. čítanie

prosby

Pondelok

Mária Chvostaľová

xxx

xxx

Anna Savková

Utorok

Bernardína Piškaninová

xxx

xxx

Prvoprijímajúci

Streda

Emília Polačková

xxx

xxx

Jana Dzurková

Štvrtok

Henrieta Gnipová

xxx

xxx

Mária Kohutová

Piatok

Beáta Kohutová

xxx

xxx

Františka Kohutová

Sobota

Eliška Fencáková

Jozef Polačko

Jozef Piškanin

Anna Piškaninová

Nedeľa

Zuzana Chvostaľová

Miloslava Hančariková

Patrícia Piškaninová

Michal Kováč

Jozef Kováč

Tomáš Tkáč

Valéria Čopiková

Marta Burdová

Upratovanie kostola: pondelok, 16 30 hod.: Anna Brudňáková, č.d. 207; Ladislava Brudňáková, č.d. 207; Františka Bruteničová, č.d. 145; Marta Burdová, č.d. 498; Marta Burdová, č.d. 285.

Upratovanie kostola: sobota, 7 30 hod.: Mária Burdová, č.d. 549; Valéria Burdová, č.d. 536; Anna Burdová, č.d. 427; Ľubica Burdová, č.d. 491; Mária Burdová, č.d. 242.

Pán Boh zaplať všetkým, ktorí pomáhajú pri dôstojnom slávení bohoslužieb a starajú sa o čistotu a krásu Božieho domu.