Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Ty si Mesiáš, Syn živého Boha."

Mt 16, 13-19

Liturgický prehľad na 33. týždeň v Období „cez rok“ 2019

Liturgický prehľad

na 33. týždeň v Období „cez rok“ 2019

Pondelok

18. XI.

Výročie posviacky bazilík sv. Petra a Pavla, apoštolov
Farský kostol 6.00 hod Sv. omša +Veronika Petriková–30.deň poh.
  17.00 hod Sv. omša 

+ Michal, Pavlína Petrovi, č.d. 165

+ kňazi Ján, Michal

Utorok

19. XI.

 
Farský kostol 6.00 hod Sv. omša + kňaz Michal Mikula
  17.00 hod Sv. omša 

+ Jozef, Ema, Ján, Rudolf

+ Anna Gutterová, č.d. 108

Streda

20. XI.

Bl. Anny Kolesárovej, panny a mučenice; spomienka
Farský kostol 7.00 hod Sv. omša

+ Andrej Kováč – 9.výr.

+ Jozef Lelko, č.d. 246

Štvrtok

21. XI.

Obetovanie bl. Panny Márie; spomienka
Farský kostol 16.30 hod Sv. omša + Jana Petríková, č.d. 578

Piatok

22. XI.

Sv. Cecílie, panny a mučenice; spomienka
Farský kostol 16.00 hod Sv. omša + Ján Kohut – 1.výr.

Sobota

23. XI.

Bl. Panny Márie v sobotu; spomienka
Farský kostol 7.00 hod Sv. omša + Michal, Anna Čusovi, č.d. 481
  17.00 hod Sv. ruženec   

Nedeľa

24. XI.

NEDEĽA  KRISTA  KRÁĽA – záver cirkevného roka
Farský kostol 7.30 hod Sv. omša + kňaz Marko Makai – 6.výr.
  9.00 hod  Sv. omša  + Ján, Mária Treščákovi 
  15.00 hod Hodina milosrdenstva   

FARSKÉ OZNAMY

  1. Popoludňajšia pobožnosť – Spoločná modlitba ruženca začne o 14 15 hod. a euch. požehnanie v Hodine milosrdenstva.
  2. Eucharistická adorácia vo farskom kostole – Celodenná: Po, Ut od 7 00 do 16 00 (vešpery + euch. požehnanie). Prosíme o zachovanie adoračných hodín ako na I. piatok. Ostatné dni súkromne, Kostol sv. Anny je otvorený celý deň. Celonočná: v tomto týždni nebude.
  3. Sviatosť pokánia – môžete prijať pol hodiny pred sv. omšou, okrem nedele a sviatkov.
  4. Farská katechéza –

 

Utorok

MŠ, 1. – 2. roč. ZŠ

3. roč. ZŠ

4. – 5. roč. ZŠ

16.00 hod

16.00 hod

17.00 hod

Katechet. miestnosť III. + sv. omša

Katechet. miestnosť I. + sv. omša

Sv. omša + Katechet. miestnosť I.

Piatok

6. – 9. roč. ZŠ

1. – 2. roč. SŠ

16.00 hod

16.00 hod

Sv. omša + Katechet. miestnosť III.

Sv. omša + Katechet. miestnosť I.

  1. Výročie – Dnes 17.XI. o 17 00 podľa odporúčania o. arcibiskupa Stanislava Zvolenského zaznejú na celom Slovensku vo všetkých kostoloch zvony ako pripomienka vďačnosti Pánu Bohu za dar slobody po páde komunistickej totality.
  2. November – Prichádzame na cintoríny v tomto mesiaci, ktorý je zvlášť určený modlitbám za zomrelých. Modlitbou a sv. omšou odporúčame duše zosnulých Božiemu milosrdenstvu. Pomáhajme im naďalej.
  3. Prvoprijímajúci – Rodičia prvoprijímajúcich budú mať stretnutie v pondelok v kostole na večernej sv. omši a po nej v katechetickej miestnosti.
  4. Duchovná obnova – Od 28.XI. – 1.XII. bude v našej farnosti duchovná obnova pred Adventným obdobím. Modlime sa za jej požehnaný priebeh pre našu farnosť.
  5. Oprava fasády – Na budúci rok chceme s Božou pomocou stihnúť opravu fasády farského kostola. Ak by ste vedeli o firme, ktorá by mala záujem podujať sa na tieto práce, nech sa ohlási na farskom úrade.
  6. Rozpis služieb vo farnosti:

Predmodlievanie sv. ruženca: ruža č.4., horliteľka p. Jozefína Burdová.

Sobota, 17 00 hod.: Anastázia Krivjanská, Kristína Čovanová, Šimon Mažerik, Valentína Kohutová, Kristína Gazdová.

Nedeľa, 14 15 hod.: Matej Treščák, Filip Kohut, Peter Kohut, Terézia Tomášová, Natália Piškaninová.

Liturgické služby

 

I. čítanie

žalm

II. čítanie

prosby

Pondelok

Tomáš Tkáč

Eliška Fencáková

xxx

xxx

Michal Kohut

Henrieta Gnipová

Utorok

Františka Kohutová

Erika Gičová

xxx

xxx

Anna Piškaninová

Prvoprijímajúci

Streda

Anna Savková

xxx

xxx

Jozef Polačko

Štvrtok

Magdaléna Chvostaľová

xxx

xxx

Bernard Piškanin

Piatok

Valéria Čopíková

xxx

xxx

Miloslava Hančariková

Sobota

Marta Burdová

xxx

xxx

Štefan Piškanin

Nedeľa

Mária Janušová

Bernardína Piškaninová

 

Michal Chvostaľ

Jozef Hančarik

Eva Skarbová

Emília Polačková

Upratovanie kostola: pondelok, 17 30 hod.: Tamara Bončíková, č.d. 304; Jana Bončíková, č.d. 603; Jana Bončíková, č.d. 371; Adriana Bončíková, č.d. 304; Anna Bončíková, č.d. 531.

Upratovanie kostola: sobota, 7 30 hod.: Jana Bončíková, č.d. 531; Helena Božidarová, č.d. 513; Katarína Božidarová, č.d. 613; Renáta Božidarová, č.d. 579; Martina Božidarová, č.d. 579.

Pán Boh zaplať všetkým, ktorí pomáhajú pri dôstojnom slávení bohoslužieb a starajú sa o čistotu a krásu Božieho domu.