Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Požehnaný človek, čo dúfa v Pána, Pán bude jeho oporou."

Jer 17, 5-10

Liturgický prehľad na 32. týždeň v Období „cez rok“ 2019

Liturgický prehľad

na 32. týždeň v Období „cez rok“ 2019

Pondelok

11. XI.

Sv. Martina z Tours, biskupa, spomienka
Farský kostol 7.00 hod Sv. omša

+ Ján Piškanin – 10.výr.

+ rodičov Kohutových, Michala, Jána, č.d. 381

Utorok

12. XI.

Sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka; spomienka
Farský kostol 7.00 hod Sv. omša + Pavlína Dzurková, č.d. 365

Streda

13. XI.

 
Farský kostol 16.30 hod Sv. omša BP Andreja Pavlovčina – 80.r.

 Štvrtok

14. XI.

 
Farský kostol 16.30 hod Sv. omša

BP Milana Kandu – 70.r.

BP Petra Čusa – 50.r.

Piatok

15. XI.

 
Farský kostol 17.00 hod Sv. omša BP Jozefa Lelka – 70.r.

Sobota

16. XI.

Bl. Panny Márie v sobotu; spomienka
Farský kostol 7.00 hod Sv. omša BP Zuzany Repkovej – 18.r.
  17.00 hod Sv. ruženec  

Nedeľa

17. XI.

TRIDSIATA  TRETIA  NEDEĽA  V  OBDOBÍ  „CEZ  ROK“
Farský kostol 8.00 hod Sv. omša BP rod. Bednárovej
  10.00 hod  Farská sv. omša  za farnosť 
  15.00 hod Hodina milosrdenstva   

FARSKÉ OZNAMY

  1. Popoludňajšia pobožnosť – Spoločná modlitba ruženca začne o 14 15 hod. a euch. požehnanie v Hodine milosrdenstva.
  2. Eucharistická adorácia vo farskom kostole – Celodenná: V tomto týždni súkromne, Kostol sv. Anny je otvorený celý deň. Celonočná: z piatku na sobotu do 6 00 (Ranné chvály + euch. požehnanie). Na nočnú adoráciu prosíme, aby sa dobrovoľníci zapísali kvôli istote prítomnosti adorátorov. Za vašu obetavosť Pán Boh zaplať.
  3. Sviatosť pokánia – môžete prijať pol hodiny pred sv. omšou, okrem nedele a sviatkov.
  4. Farská katechéza –

 

Streda

MŠ, 1. – 2. roč. ZŠ

3. roč. ZŠ

4. – 5. roč. ZŠ

16.00 hod

16.00 hod

17.00 hod

Katechet. miestnosť III. + sv. omša

Katechet. miestnosť I. + sv. omša

Sv. omša + Katechet. miestnosť I.

Piatok

6. – 9. roč. ZŠ

1. – 2. roč. SŠ

17.00 hod

17.00 hod

Katechet. miestnosť I, II + sv. omša

Katechet. miestnosť III. + sv. omša 

  1. November – Celý mesiac je venovaný modlitbám za duše v očistci, pre ktoré možno aj po Oktáve získavať čiastočné odpustky. Ako skutok zbožnosti môžeme za nich obetovať modlitbu na cintoríne alebo sv. omšu. Nezabúdajme na úmysel získať odpustky a obetovať ich za duše v očistci.
  2. Ofera – Na budúci rok nás čakajú primície. Chceli by sme dovtedy s Božou pomocou stihnúť opravu fasády farského kostola. Na tento účel uskutočníme nasledujúcu nedeľu podomovú zbierku. Svojimi milodarmi prispejme k zveľadeniu kostola, aby aj exteriér skrášľoval náš farský kostol. Za vašu obetavosť a štedrosť nech vám Pán Boh vynahradí svojím požehnaním. Pán Boh zaplať.
  3. Ohlášky – Sviatosť manželstva chcú prijať: Martin Lukáč, rím. kat., syn rodičov Milana a Agnesy r. Dudovej, nar. v Humennom a býv. v Jabloni a Katarína Tomčičová, rím. kat., dcéra rodičov Jána a Anny rod. Staroščákovej, nar. v Snine a býv. v Dlhom n/Cir. Sobáš:16.XI.2019 v HE – Sv. košických mučeníkov. Ohlasujú sa po III. krát. Kto by vedel o nejakej prekážke, pre ktorú by menovaní nemohli prijať sviatosť manželstva, nech to oznámi na farskom úrade. Pamätajte na nich vo svojich modlitbách.
  4. Rozpis služieb vo farnosti:

Predmodlievanie sv. ruženca: ruža č.3., horliteľka p. Henrieta Gnipová.

Sobota, 17 00 hod.: Tomáš Tkáč, Jana Piškaninová, Patrícia Piškaninová, Zuzana Chvostaľová, Gabriel Piškanin.

Nedeľa, 14 15 hod.: Rafael Piškanin, Timotej Gič, Kristína Piškaninová, Michal Kohut, Karolína Tkáčová.

Liturgické služby

 

I. čítanie

žalm

II. čítanie

prosby

Pondelok

Miloslava Hančariková

xxx

xxx

Mária Janušová

Utorok

Marta Burdová

xxx

xxx

Jana Dzurková

Streda

Henrieta Gnipová

xxx

xxx

Bernardína Piškaninová

Štvrtok

Erika Gičová

xxx

xxx

Jozef Piškanin

Piatok

Emília Polačková

xxx

xxx

Michal Kohut

Sobota

Tomáš Tkáč

xxx

xxx

Michal Chvostaľ

Nedeľa

Mária Chvostaľová

Mária Kohutová

Magdaléna Chvostaľová

Júlia Krivjanská

Štefan Piškanin

Anna Savková

Beáta Kohutová

Zuzana Chvostaľová

Upratovanie kostola: pondelok, 17 30 hod.: Mária Antoľáková, č.d. 390; Magdaléna Bednárová, č.d. 139; Kristína Behunová, č.d. 176; Jana Beňová, č.d. 96; Daniela Bindzárová, č.d. 76.

Upratovanie kostola: sobota, 7 30 hod.: Anna Blichová, č.d. 514; Eva Bončiková, č.d. 338; Viktória Bončiková, č.d. 304; Mária Bončíková, č.d. 531; Iveta Bončíková, č.d. 558.

Pán Boh zaplať všetkým, ktorí pomáhajú pri dôstojnom slávení bohoslužieb a starajú sa o čistotu a krásu Božieho domu.