Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Moje ovce počúvajú môj hlas, ja ich poznám a ony idú za mnou."

Jn 10, 27

Liturgický prehľad na 29. týždeň v Období „cez rok“ 2019

Liturgický prehľad

na 29. týždeň v Období „cez rok“ 2019

Pondelok

21. X.

 
Farský kostol 17.00 hod Sv. omša + Okt. pob. BP spoloč. Modlitby matiek

Utorok

22. X.

Sv. Jána Pavla II., pápeža; spomienka
Sv. Anna 6.00 hod Sv. omša + Andrej Petrík, č.d. 75
Farský kostol  17.00 hod  Sv. omša + Okt. pob.  + Rudolf Dzurko 

Streda

23. X.

Deň farskej poklony
Sv. Anna 17.00 hod Sv. omša + Okt. pob. + rod. Burdovej, č.d. 38

Štvrtok

24. X.

 
Sv. Anna 6.00 hod Sv. omša + Ján Chvostaľ, č.d. 45
Farský kostol  17.00 hod  Sv. omša + Okt. pob.  + Ján Kohut, č.d. 136 

Piatok

25. X.

 
Farský kostol 17.00 hod Sv. omša + Okt. pob. BP Terézie Treščákovej – 70.r.

Sobota

26. X.

Bl. Panny Márie v sobotu; spomienka
Farský kostol 7.00 hod Sv. omša BP Michala Mesaroša – 30.r.
Lurdská jaskyňa  19.00 hod  Sv. ruženec   

Nedeľa

27. X.

TRIDSIATA  NEDEĽA  V  OBDOBÍ  „CEZ  ROK“
Farský kostol  8.00 hod Sv. omša BP Marty Skvašíkovej – 60.r.
  10.00 hod Farská sv. omša  za farnosť 
  15.00 hod Hodina milosrdenstva  

FARSKÉ OZNAMY 

 1. Popoludňajšia pobožnosť – Popoludní o 14 15 bude Októbrová pobožnosť sv. ruženca a v Hodine Milosrdenstva euch. požehnanie.
 2. Eucharistická adorácia Denná v Kostole sv. Anny: Po, Ut, Str, Štv od 7 00 do 16 00 (vešpery + euch. požehnanie). Prosíme o zachovanie adoračných hodín ako na I. piatok. Ostatné dni súkromne, kostol je otvorený celý deň. Nočná vo Farskom kostole: z piatku na sobotu do 6 00 hod. (Ranné chvály + euch. požehnanie). Na nočnú adoráciu prosíme, aby sa dobrovoľníci zapísali kvôli istote prítomnosti adorátorov. Za vašu obetavosť Pán Boh zaplať.
 3. Farská katechéza –

 

Utorok

MŠ, 1. – 2. roč. ZŠ

3. roč. ZŠ

4. – 5. roč. ZŠ

16.00 hod

16.00 hod

17.00 hod

Katechet. miestnosť III. + sv. omša

Katechet. miestnosť I. + sv. omša

Sv. omša + Katechet. miestnosť I.

Piatok

6. – 9. roč. ZŠ

1. – 2. roč. SŠ

17.00 hod

17.00 hod

Katechet. miestnosť I, II + sv. omša

Katechet. miestnosť III. + sv. omša

 1. Sviatosť pokánia môžete prijať pol hodiny pred sv. omšou, okrem nedele a sviatkov.
 2. Lurdská jaskyňa – Kto má záujem, spoločne sa modlíme sv. ruženec vždy večer po sv. omši. Sviece k jaskyni si môžete zakúpiť pri vchode do Kostola sv. Anny.
 3. Októbrové pobožnosti – Prijmime pozvanie Božej Matky na večernú pobožnosť sv. ruženca. V jej blízkosti sú naše rodiny v bezpečí.
 4. Modlitby matiek – V pondelok si pripomenieme 5.výr. založenia modlitbových skupín spoločenstva Modlitby matiek. Všetky členky pozývame na spoločnú sv. omšu a po nej na stretnutie do katechetickej miestnosti na fare.
 5. Rodičia prvoprijímajúcich – stretnutie bude v utorok na sv. omši a potom v katechetickej miestnosti.
 6. Zmena času – Zo soboty na nedeľu sa mení čas z letného na zimný, t.z. o 1. hod. dozadu.
 7. Ofera – Nasledujúcu nedeľu je októbrová zbierka na kostol. Za vaše milodary Pán Boh zaplať.
 8. Rozpis služieb vo farnosti:

Predmodlievanie sv. ruženca: ruža č.9., horliteľka p. Jana Piškaninová.

Sobota, 19 00 hod.: Patrícia Piškaninová, Zuzana Chvostaľová, Gabriel Piškanin, Rafael Piškanin, Timotej Gič.

Nedeľa, 14 15 hod.: Kristína Piškaninová, Michal Kohut, Karolína Tkáčová, Anastázia Krivjanská, Kristína Čovanová.

Liturgické služby

 

I. čítanie

žalm

II. čítanie

prosby

Pondelok

Valéria Čopiková

xxx

xxx

Henrieta Gnipová

Utorok

Jozef Polačko

Erika Gičová

xxx

xxx

Marta Burdová

Prvoprijímajúci

Streda

Františka Kohutová

xxx

xxx

Jozef Hančarik

Štvrtok

Anna Piškaninová

Beáta Kohutová

xxx

xxx

Miloslava Hančariková

Mária Kohutová

Piatok

Jana Dzurková

xxx

xxx

Mária Chvostaľová

Sobota

Eliška Fencáková

xxx

xxx

Michal Kohut

Nedeľa

Zuzana Chvostaľová

Mária Janušová

Patrícia Piškaninová

Jozef Polačko

Jozef Piškanin

Tomáš Tkáč

Emília Polačková

Bernardína Piškaninová

Upratovanie kostola: pondelok, 18 15 hod.: Jana Skvašiková, č.d. 198; Lenka Skvašiková, č.d. 476; Magdaléna Sninčáková, č.d. 235; Eva Sokyrová, č.d. 52; Valéria Stašková, č.d. 297.

Upratovanie kostola: sobota, 8 15 hod.: Aurélia Stašková, č.d. 297; Barbara Stašková, č.d. 297; Daniela Šajnovská, č.d. 164; Jana Šepeľová, č.d. 228; Daniela Šimonová, č.d. 521.

Pán Boh zaplať všetkým, ktorí pomáhajú pri dôstojnom slávení bohoslužieb a starajú sa o čistotu a krásu Božieho domu.