Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Chváľte, služobníci Pánovi, chváľte meno Pánovo."

Ž 113

Liturgický prehľad na 28. týždeň v Období „cez rok“ 2019

Liturgický prehľad

na 28. týždeň v Období „cez rok“ 2019

Pondelok

14. X.

 
Farský kostol 17.00 hod Sv. omša + Okt. pob. BP Milana Gazdu – 60.r.

Utorok

15. X.

Sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi; spomienka
Sv. Anna 6.00 hod Sv. omša + Anna Dzurikaninová – 1.výr.
Farský kostol 17.00 hod Sv. omša + Okt. pob. + Jozef, Anna Burdovi. č.d 285

Streda

16. X.

Sv. Margity Márie Alacoque, panny; spomienka
Sv. Anna 17.00 hod Sv. omša + Okt. pob. + st. rodičov Kohutových a Šoltésových, č.d. 381

Štvrtok

17. X.

Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka; spomienka
Sv. Anna 6.00 hod Sv. omša + rod. Harvilikovej
Farský kostol 17.00 hod Sv. omša + Okt. pob. + rod. Harvanovej a Burdovej, č.d. 413 

Piatok

18. X.

Sv. Lukáša, evanjelistu; sviatok
Farský kostol 17.00 hod Sv. omša + Okt. pob. + rod. Psárovej a Ondicovej

Sobota

19. X.

Bl. Panny Márie v sobotu; spomienka
Farský kostol 7.00 hod Sv. omša + st. rodičov Ondušových a Hančarikových, č.d. 381
Lurdská jaskyňa 19.00 hod Sv. ruženec  

Nedeľa

20. X.

DVADSIATA  DEVIATA  NEDEĽA  V  OBDOBÍ  „CEZ  ROK“ / Misijná nedeľa
Farský kostol 8.00 hod Sv. omša + Andrej, Anna, č.d. 381
  10.00 hod  Farská sv. omša  za farnosť 
  15.00 hod Hodina milosrdenstva  

 

FARSKÉ OZNAMY 

  1. Popoludňajšia pobožnosť – Popoludní o 14 15 bude Októbrová pobožnosť sv. ruženca a v Hodine Milosrdenstva euch. požehnanie.
  2. Eucharistická adorácia Denná v Kostole sv. Anny: Po, Ut, Štv, Pia od 7 00 do 16 00 (vešpery + euch. požehnanie). Prosíme o zachovanie adoračných hodín ako na I. piatok. Ostatné dni súkromne, kostol je otvorený celý deň. Nočná vo Farskom kostole: z piatku na sobotu do 6 00 hod. (Ranné chvály + euch. požehnanie). Na nočnú adoráciu prosíme, aby sa dobrovoľníci zapísali kvôli istote prítomnosti adorátorov. Za vašu obetavosť Pán Boh zaplať.
  3. Farská katechéza –

 

Utorok

MŠ, 1. – 2. roč. ZŠ

3. roč. ZŠ

4. – 5. roč. ZŠ

16.00 hod

16.00 hod

17.00 hod

Katechet. miestnosť III. + sv. omša

Katechet. miestnosť I. + sv. omša

Sv. omša + Katechet. miestnosť I.

Piatok

6. – 9. roč. ZŠ

1. – 2. roč. SŠ

17.00 hod

17.00 hod

Katechet. miestnosť I, II + sv. omša

Katechet. miestnosť III. + sv. omša

 

  1. Sviatosť pokánia môžete prijať pol hodiny pred sv. omšou, okrem nedele a sviatkov.
  2. Lurdská jaskyňa – Kto má záujem, spoločne sa modlíme sv. ruženec vždy večer po sv. omši. Sviece k jaskyni si môžete zakúpiť pri vchode do Kostola sv. Anny.
  3. Októbrové pobožnosti – Navštevujme každý večer s našimi rodinami pobožnosť, ktorá ich prítomnosťou Panny Márie spája, zjednocuje a požehnáva.
  4. Rodičia prvoprijímajúcich – stretnutie bude v pondelok na sv. omši a potom v katechetickej miestnosti.
  5. Farský deň – V sobotu vás pozývame na spoločný deň farnosti. Navštívime Nowy Targ (nakupovanie) a Ružencovú záhradu v Bazilike Ludźmierz, kde budeme mať sv. omšu. Cestovné 12,-€. Odchod o 5 30 zo všetkých zastávok. Zápis v sakristii do štvrtku.
  6. Misijná nedeľa – Budúca nedeľa je misijná. V tomto týždni pripojme k svojim úmyslom modlitieb, obiet a sv. omší aj prosby za misionárov a nové misijné povolania. Pri svätých omšiach bude celosvetová ofera na misie. Na Slovensku bude zvlášť obetovaná farnostiam v Rwande, ktoré sú skúšané genocídou a chudobou. Za vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať.
  7. Rozpis služieb vo farnosti:

Predmodlievanie sv. ruženca: ruža č.8., horliteľka p. Marta Burdová.

Sobota, 19 00 hod.: Natália Piškaninová, Viktória Harakaľová, Ema Treščáková, Eliška Tulenková, Miriam Kohutová.

Nedeľa, 14 15 hod.: Jana Tomášová, Júlia Krivjanská, Tomáš Tkáč, Šimon Tkáč, Jana Piškaninová.

Liturgické služby

 

I. čítanie

žalm

II. čítanie

prosby

Pondelok

Miloslava Hančariková

xxx

xxx

Eliška Fencáková

Utorok

Mária Chvostaľová

Bernardína Piškaninová

xxx

xxx

Mária Janušová

Prvoprijímajúci

Streda

Henrieta Gnipová

xxx

xxx

Jozef Kováč

Štvrtok

Emília Polačková

Marta Burdová

xxx

xxx

Jana Dzurková

Františka Kohutová

Piatok

Zuzana Chvostaľová

xxx

xxx

Mária Kohutová

Sobota

Tomáš Tkáč

xxx

xxx

Michal Chvostaľ

Nedeľa

Anna Savková

Mária Kohutová

Júlia Krivjanská

Magdaléna Chvostaľová

Jozef Polačko

Bernard Piškanin

Eva Skarbová

Michal Kohut

Upratovanie kostola: pondelok, 18 15 hod.: Marta Ryľaková, č.d. 562; Ladislava Ryľaková, č.d. 300; Iveta Sabová, č.d. 201; Margita Schlimbachová, č.d. 140; Martina Schlimbachová, č.d. 140.

Upratovanie kostola: sobota, 8 15 hod.: Helena Sivčová, č.d. 115; Eva Skarbová, č.d. 3; Erika Sklenčárová, č.d. 308; Mária Sklenčárová, č.d. 308; Marta Skvašiková, č.d. 552.

Pán Boh zaplať všetkým, ktorí pomáhajú pri dôstojnom slávení bohoslužieb a starajú sa o čistotu a krásu Božieho domu.